TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


porno film bodrum escort malatya escort
Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hazırlık / İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankaları / YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK ile ilgili soru bankası

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK ile ilgili soru bankası

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK

 

 1. 1.      CE (Conformity of Europe) harfleri ne anlama gelmektedir?

a)      Konforlu Avrupa

b)      Avrupa’ya uygunluk

c)      Avrupa birliği

d)      Gümrük birliği

 

Cevap b

 

 1. 2.      EN (Europe Norm) harfleri ne anlama gelmektedir?

a)      Avrupa kupası

b)      Avrupa standartları

c)      Avrupa yakası

d)      Avrupa kalitesi

 

Cevap b

 

 1. 3.      Hangi yükseklik yüksek yerler olarak tanımlanır?

a)      Diz kapağı hizası

b)      Ense kökü

c)      2. Bel omuru

d)      Bel hizası

 

Cevap c

 

 1. 4.      Yüksekte çalışmak için düzenlenecek formlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)      Personel yüksekte çalışma izin formu

b)      Dış cephe asansörü kontrol formu

c)      Kişisel koruyucu donanım taahhüt ve tesellüm formu

d)      Personel yapılacak işler formu

 

Cevap d

 

 1. 5.      Yüksekte çalışma için en fazla rüzgâr hız sınırı nedir?

a)      45 km/saat

b)      75 km/saat

c)      55 km/saat

d)      15 km/saat

 

Cevap a

 

 

 

 

 

 

 1. 6.      Güvenli bağlantı noktasına ne denir?

a)      Lanyard

b)      Korkuluk

c)      Ankraj

d)      Güvenlik ağı

 

Cevap c

 

 

 1. 7.      “Kişisel Koruyucu Donanım Taahhüt Ve Tesellüm Formu” ne amaçla kullanılır?

a)      İş güvenliği ekipmanları sağlam olarak teslim aldığı ve kullanımı eğitim olarak verildiği zaman düzenlenen formdur.

b)      Personel dönemsel üniforma tesliminde düzenlenen formdur.

c)      İşe girişte her personel için gerekebilecek donanımların düzenlendiği formdur.

d)      Hiçbiri

 

Cevap a

 

 

 1. 8.      Dış cephe asansörü çalışırken görev alan personeller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)      1 kişi sepette, 1 kişi terasta, 1 kişi zeminde = toplam 3 kişi

b)      2 kişi sepette, 2 kişi bina içinde = toplam 4 kişi

c)      1 kişi sepette, 1 kişi terasta = toplam 2 kişi

d)      2 kişi sepette, 1 kişi harici kumanda paneli yakınında toplam =3 kişi

 

Cevap d

 

 1. 9.      Dış cephe asansörüne nereden binilir ve inilir?

a)      İskele ve balkonlardan

b)      Bina pencerelerinden

c)      Teras ve zeminden

d)      Hepsi

 

Cevap c

 

 

 1. 10.  Merdivenin en son hangi basamağına çıkılmaz?

a)      Son 2 basamak

b)      Son 3 basamak

c)      Son 1 basamak

d)      Son 4 basamak

 

Cevap b

 

 

 

 1. 11.  Yüksekte çalışırken emniyet kemerinin halatı nereye bağlanır?

a)      Merdivene üzerinde müsait bir yere

b)      Sepetin korkuluklarına

c)      Gerilmiş güvenlik halatı veya ankraj noktasına

d)      Hepsi

 

Cevap c

 

 1. 12.                          Aşağıdakilerden hangisi merdivende çalışma kuralları arasında yer almaz?

a-Merdivenin en üst basamağına çıkılmamalıdır

b-Merdivenin altında kaymayı önleyecek bant olmalıdır

c-Merdivenin bakımsız ve paslı olması bizim için önemli değildir.

d-Tabureler, sandalyeler merdiven yerine kullanılmamalıdır

 

Cevap c

 

13.      Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanda yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 

a. Kapalı alanlarda aydınlatma tesisatı çok güçlü ve yüksek gerilimli aydınlatma lambalarıyla sağlanmalıdır.

b.Kapalı alanlarda sürekliliği olan işlerin yapılmasından kaçınılmalıdır.

c.Kapalı alanlarda mümkün olduğunca az eleman ile çalışılmalıdır.

d.Kapalı alanlarda çalışmalara başlanmadan önce Risk Değerlendirmesi yapılmalıdır.

 

Cevap a

 

14. Hangi durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılabilir?

a.Yüksekte çalışmalarda.

b.Hareketli iş ekipmanlarında.

c. Sabit platform yapılamayan durumlarda.

d.Kaldırma araçlarında.

 

Cevap c

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi el merdivenlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

a.Portatif el merdivenlerinin, basamakları yatay konumda olmalıdır.

b.El merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunacaktır.

c.El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilmelidir.

d. El merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa merdivende elle tutacak yer bulunması zorunlu değildir.

Cevap d

 

 

16.Hangisi iskelelerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

a.İskeleler yalnız dayanıklı metal malzemeden imal edilir

b.İskelelerin platform elemanları ve dikey korkulukları arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır.

c.İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında yapılır.

d.Tekerlekli iskelelerin kaza ile hareket etmesi uygun araçlarla önlenir.

 

Cevap a

 

17.El merdivenleri aşağıdaki durumların hangisinde kullanılamaz?

a.Yüksekliği 10 metreyi geçen yüksekliklerde.

b.Kısa süre kullanılacaksa.

c.Düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa.

d.İşverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında.

 

Cevap a

 

18.”Kullanılacak emniyet kemeri …. uygun üretilmiş olmalıdır.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a. EN 365 standartlarına

b. EN 361 standartlarına

c. EN 375 standartlarına

d. EN 371 standartlarına

 

Cevap b

 

19.Emniyet kemerleri, halatları, kancaları ve diğer aksesuarı hangi periyotlarda bu konuda yetkin kalfa veya mühendis tarafından kontrol edilmelidir?

 

a. 6 aylık periyotlarda

b. 3 aylık periyotlarda

c. 18 aylık periyotlarda

d. 12 aylık periyotlarda

 

Cevap b

 

20.Kaç metreden yüksek olan yerlerde güvenlik ağı yerleştirilmeden işçi çalıştırılmamalıdır?

 

a. 2 metre

b. 5 metre

c. 4 metre

d. 3 metre

Cevap d

21.Yüksekte yapılan çalışmalarda dikkat edilecek hususlar kapsamında platformun korkulukları ve kenar süpürgelikleri ne kadar yükseklikte olmalıdır?

 

 

a. Platformun korkulukları 1 metre yüksekte olmalı ve kenar süpürgelikleri en az 30 cm yükseklikte olmalıdır

b. Platformun korkulukları 0,5 metre yüksekte olmalı ve kenar süpürgelikleri en az 20 cm yükseklikte olmalıdır

c. Platformun korkulukları 1 metre yüksekte olmalı ve kenar süpürgelikleri en az 15 cm yükseklikte olmalıdır

d. Platformun korkulukları 0,5 metre yüksekte olmalı ve kenar süpürgelikleri en az 15 cm yükseklikte olmalıdır

 

Cevap c

 

22.El merdivenin düzgün ve yatay bir alana, alt kısmı ile duvar arasındaki mesafe ……. yerleştirilmiş olmasının temin edilmesi hayati önem taşımaktadır?

 

a. dikey boyunun yaklaşık dörtte biri olacak şekilde

b. yatay boyunun yaklaşık dörtte biri olacak şekilde

c. yatay boyunun yaklaşık üçte biri olacak şekilde

d. dikey boyunun yaklaşık üçte biri olacak şekilde

Cevap a

 

 

23.”İş ekipmanının boyutları,……..izin verecektir.” cümlesindeki boşluğa hangisi gelmez?

 

a. yapılan işe

b. korunmasız geçişlere

c. öngörülen yüke uygun geçişlere

d. tehlikesiz geçişlere

Cevap b

24.11.1.1974 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne göre madde-502’de belirtilen “Bakım ve onarım işleri ile görevlendirilenlere, yapılacak işlerin gerektiği bütün aletleri alabilecek büyüklükte ve işyerindeki platform veya diğer yüksek yerlere tehlikesizce çekebilecek takım çantaları veya kutuları verilecek, bakım ve onarım işlerinde kullanılan büyük aletlerin taĢınması için, ………. bulundurulacaktır.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a. güvenlik halatı

b. vinçler

c. özel el arabaları

d. emniyet kemerleri

 

Cevap c

 

25.Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemerlerinin yeterli olmadığı durumlarda ihtiyaç duyulan ek güvenlik halatlarının kullanım alanına girmez?

 

a. Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde çalışma

b. Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışma

c. Paraşütle atlama çalışması

d. Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma

Cevap c

 

26.Kişisel koruyucu malzeme temin edilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

a. mevcut sistemin dışında emniyet kemeri ve aksesuarlarına ek yapılmalı

b. Her kullanım öncesi ve sonrası gözle muayene, kontrol yapılmalıdır

c. Malzemenin kullanımı ile ilgili olarak çalıĢana eğitim verilmelidir.

d. Yıpranma, bozulma vb. durumlarda yenisi ile değiĢtirilmelidir

Cevap a

 

27.Yüksekte yapılan çalışmalarda dikkat edilecek hususlar kapsamında iskele üzerinde yapılan çalışma anında, iskelelerde köprü görevi görecek geçitler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a. 1 metreden dar ve korkuluklu yapılmalıdır

b. Korkuluk kullanılmayacaksa geçit geniş yapılmalıdır

c. 50 santimetreden dar olmamalıdır

d. 60 santimetreden dar ve korkuluksuz yapılmamalıdır

 

Cevap d

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_YuKSEKTE_cALisMALARDA_GuVENLiK

 

Bir yorum

 1. 10. Merdivenin en son hangi basamağına çıkılmaz?
  a) Son 2 basamak

  b) Son 3 basamak

  c) Son 1 basamak

  d) Son 4 basamak

  Cevap b olarak belirtilmiş. Ancak Yönetmeliklerde Merdivenin son 2 basamağında durulmamalıdır. (Çalışılacak en son basamak sondan 3. basamaktır) denildiğine göre doğru yanıt a) Son 2 basamak olması gerekir diye düşünüyorum.

Cevapla

x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort