beylikdüzü escort

gaziantep escort

izmit escort

mersin escortTÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


Maltepe escort Ümraniye escort Antalya Jigolo
paykwik paykasa
Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hazırlık / İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankaları / Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik ile ilgili soru bankası

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik ile ilgili soru bankası

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik ile ilgili soru bankası

 

Soru-l

Aşağıdaki işlerden hangisi Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği kapsamındadır?

 

a-Yol yapım işleri

b-Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması

c-Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması

d-Arama amacıyla sondaj yapılması

 

Soru-2

Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Uygulama Koordinatörü

b-Hazırlık Koordinatörü

c-İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

d-İnşaat Mühendisi

 

Soru-3

İşveren veya proje sorumlusu aşağıda belirtilen durumların hangisinde, yapı işine başlamadan önce Çalışma Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunma sorumluluğu yoktur?

 

a-Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa

b-Yapı işi 20 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa

c-İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa

d-İşin büyüklüğü 750 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa

 

Soru-4

Sağlık ve güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında; Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir………………… hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

 

a-Sağlık ve Güvenlik Planı

b-İşyeri Güvenlik Planı

c-İş Güvenliği Kuralları Planı

d-Yüksekte Çalışma Planı

 

Soru-5

İzin verilen kişilerin dışında başkasının yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapmak aşağıdakilerden hangisinin asıl görevidir?

 

a-Proje Sorumlusu

b-Hazırlık Koordinatörü

c-İnşaattan Sorumlu Ustabaşı

d-Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü

 

Soru-6

Yapı alanındaki çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılmasında kullanılacak olan suni ışığın rengi?

 

a-Sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını engellememeli

b-Sarımtırak renkte olmalı

c-Güçlü beyaz renkte olmalı

d-Gün ışığına yakın parlak renkte olmalı

 

Soru-7

Kapalı Yapı Alanlarındaki acil çıkış kapıları için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

a-Acil çıkış kapıları içe doğru açılmalı

b-Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalı

c-Bu kapılar kilitli ve bağlı bulundurulmamalı

d-Raylı veya döner kapı olmamalı

 

Soru-8

Açık Yapı Alanlarında alçak veya yüksek seviyedeki hareketli veya sabit çalışma yerlerinin sağlamlık ve dayanıklılığı için aşağıda belirtilenler özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

a-Çalışan işçi sayısı

b-Maruz kalabileceği dış etkiler

c-Üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı

d-Alçak ve yüksek yer işaretleri

 

Soru-9

İnşaat işlerinde Yüksekte yapılan çalışmalarda düşmeyi önlemek için yapılacak korkuluklarda en az; bir tırabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve……………..bulunacaktır. Cümlesinde

noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

 

a-Tabanında eteklik

b-Bunları bağlayan çaprazlar

c-Aralarında yeterli genişlik

d-Aralarında yeterli yükseklik

 

Soru-10

İnşaat işlerinde Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki düşmeyi önleme sistemlerinden hangisi toplu koruma araçlarından değildir?

 

a-Korkuluklar

b-Platformlar

c-Güvenlik ağları

d-Vücut tipi emniyet kemerleri

 

 

Soru-11

Şantiye sahasına personel girişi nasıl yapılmalıdır?

 

a-Çalışanın ustalık belgesi var ise girmelidir

b-Taşeron işçisi ise girmelidir

c-İş güvenliği sorumlusundan izinli olmalıdır

d-Şantiyede çalışma arkadaşı var ise giriş yapmalıdır

 

Soru-12

Şantiyede risk analizi yapılmasının nedeni hangisidir?

 

a-Sistemli çalışıldığını göstermek

b-Muhtemel güçlükler ve karmaşık durumları çözmek

c-Şantiye bölüm çalışanlarının sayısını tespit etmek

d-Sigortasız çalışanı tespit etmek

 

Soru-13

Şantiyeye giren yabancı ve misafir kişilere iş güvenliği yönünden hangisini uygulamak doğru olur?

 

a-Şantiye sahasına girdiğinde uyarıcı levhalara bakmak yeterlidir denilir

b-Şantiye iş güvenliği kurallarına uymakta serbest olduğu söylenir

c-Şantiye içerisinde araçla dolaşabileceği söylenir

d-İş güvenliği yönünden bilgilendirilir. Kişisel koruyucular verilir

 

Soru-14

Şantiye içerisinde motorlu taşıtlar için iş güvenliği yönünden yapılması yanlış olan hangisidir?

 

a-Şantiye hız sınırına uyulmalıdır

b-Her zaman en kısa yol kullanılmalıdır

c-Araç özel sinyal sistemlerine sahip olmalı ve sürücüsü şantiyede tehlike işaretlerine dikkat etmelidir

d-Araç ile manevra yapılırken ve yük taşınırken yönetici ve yönlendirici personel olmalıdır

 

Soru-15

Hangisi şantiyedeki tuvalet ve yıkanma yerleri için aranan şartlardan biri değildir?

 

a-Çalışma alanlarına kolayca ulaşılabilecek konumda olmalıdır

b-Kapıları geniş olmalıdır

c-Birbirinden ayrı, temiz, yeterli sayı ve büyüklükte olmalıdır

d- Ulaşım kolaylığı sağlamak için, doğrudan çalışma yerlerine ve yemek yerlerine açılmalıdır

 

Soru-16

İskelede çalışılırken yapılmaması gerekeni bulunuz?

 

a-Çalışanların emniyet kemeri takma zorunluluğu olmalıdır

b-Çalışma platformu çift korkuluklu olmalıdır

c-Yürüme platformları çalışanı taşıyacak şekilde olmalıdır

d-Çalışma platform genişliği mevzuatlarda belirtilmiş boyutlarda ve tüm başlıklar tapalı olmalıdır

 

Soru-17

Aşağıdakilerden hangisi şantiyede acil durum halleri için yapılan çalışmalardan değildir?

 

a-Acil durum planı ve tahliye planı yapılmalı

b-Kurtarma ve alarm durumu eğitimi yapılmalı

c-Acil durum halinde ilk önce her üniteye telefon edilmeli

d-Gerekli telefon, bilgiler, eğitilmiş personeli içermelidir

 

Soru-18

Şantiyede malzemeler nerelere depolanmalıdır, yerleştirilmeleri nasıl olmalıdır. Doğru olanı bulunuz?

a-Çalışma alanında depolama yapılmalıdır

b-Belirtilmiş (tahsis edilmiş) alanlara yapılmamalıdır

c-Su ve kimyasal maddelerden uzakta istiflenmelidir

d-Tüm malzemeler uygun taşıyıcılarla taşınmasına gerek yoktur

 

Soru-19

Şantiye çöpleri atılır iken nelere dikkat edilmelidir. Doğru olanı işaretleyiniz?

 

a-Petrol, yağ vb. atıkları atık dökme yerlerine götürülmelerine gerek yoktur

b-Metal parçaları, kablo vb. toplanıp belli yerlere dökülmesi zaman kaybıdır

c-Ahşap, mukavva, kağıt vb. belirlenmiş yerlere dağınıklığa neden olacağından dökülmemelidir

d-Çöplerin kapalı ve ayrı tutulması,mali ,hijyen ve zaman kazancı sağlar

 

Soru-20

Türkiye de iş kazaları en çok hangi sektörde olur?

 

a-Metal          b-İnşaat         c-Kimya        d-Maden

 

Soru-21

140 Kg güvenli yük taşıma kapasitesine sahip merdiven aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Ağır Hizmet                     b-Ekstra Ağır hizmet

c-Hafif Hizmet                    d-Orta Hizmet

 

Soru-22

Toplam uzunluğu 10-15 metre arası olan uzatmalı bir merdiven kullanırken üst merdiven ile alt merdiven kısımlarının üst üste binme uzunluğu en az kaç metre olmalıdır?

 

a-200cm        b-150cm        c-120 cm        d-90 cm

Soru-23

Tek Seyyar veya Düz Merdivenler en fazla kaç metre olmalıdır?

 

a-12 m           b-10 m                     c-9 m             d-5 m

 

Soru-24

Seyyar merdivenin tepesi dayandığı yerden en az kaç metre yukarıda olmalıdır?

 

a-0,5 m          b-1 m             c-1,5 m                     d-2 m

 

 

Soru-25

Kazı işlerinde, kaç metre derinlikten sonra işçilerin inip çıkmaları için el merdivenleri bulundurulmalıdır?

 

a-1,5 m                     b-2 m            c-2,5 m                     d-3 m

Soru-26

Güvenli olarak yerleştirilmiş bir seyyar merdivenin üst noktasının dayandığı yerden zemine olan düşey mesafesi, merdivenin zeminden duvara olan yatay mesafesinin kaç katı olmalıdır?

 

a-3                 b-4                 c-5                 d-6

Soru-27

Aşağıdaki seyyar merdiven kullanma kurallarından hangisi yanlıştır?

 

a-Merdivenin en üs basamağında çalışılmaz

b-Merdivenin üst noktası sağlam bir yere dayanmalıdır

c-Ahşap merdivenler korumak için boyanmalıdır

d-Merdivenler yatay pozisyonda kullanılmaz

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-      A

2-      A

3-      B

4-      A

5-      D

6-      A

7-      A

8-      D

9-      A

10-   D

11-   C

12-   B

13-   D

14-   B

15-   D

16-   C

17-   C

18-   C

19-   D

20-   B

21-   B

22-   C

23-   C

24-   B

25-   A

26-   B

27-   C

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Yapi_islerinde_Saglik_ve_Guvenlik_Hakkinda_27_Soru

Cevapla

Antalya Escort İtiraf Antalya Escort
x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru