TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


porno film bodrum escort malatya escort

YANGIN ile ilgili soru bankası

YANGIN ile ilgili soru bankası
Soru-1
Portatif yangın söndürme cihazlarının (Örn: 6 Kg. ) zeminden ne kadar yükseklikte bulunması gerekir?

a-75 cm
b-100 cm
c-Maksimum 150cm
d-Bu ölçü ergonomik olarak kişiden kişiye göre değişmelidir

Cevap c

Soru-2
ABC ve BC Kuru Kimyevi Tozlu Portatif yangın söndürme cihazlarında kullanılan püskürtücü//itici gaz aşağıdakilerden hangisidir?

a-Hava (4N2+O2)
b-N2
c-H2
d-O2

Cevap b

Soru-3
Kararsız yapıdaki Roket Yakıtı, Kara Barut vb. maddelerin patlama işlevinin aşağıdaki hangi faktör olmaksızın da gerçekleşmesi mümkündür?

a-Isı
b-Sürtünme
c-Basınç
d-Hava Oksijeni

Cevap d

Soru-4
Petrol sondaj kule yangınlarında kullanılan en etkin söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

a-Köpük
b-Kuru Kimyevi Toz
c-Halo Karbonlar (Halon Alternatifi Gazlar)
d-Nitrogliserin

Cevap d
Soru-5
Hafif közlenmiş ve sönmeye yüz tutmuş bir kömür ile çalışan buhar kazanını söndürme amaçlı aşağıdaki hangi işlev uygulanmaz?

a-Kum Dökmek
b-Toprak Dökmek
c-Su Dökmek
d-Çimento Dökmek

Cevap c

Soru-6
Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir?

a-Yangın merdiveni kullanmak
b-Teras katına çıkmak
c-Asansör kullanmak
d-Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek

Cevap c

Soru-7
Alevlenme noktasındaki yanıcı bir maddeyi; yanma noktasındaki diğer bir yanıcı maddeden ayıran en önemli özellik hangisidir?

a-Alevlenen maddenin yanmasını sürdürmesi
b-Isı kaynağına bağlı olmaksızın yanıp sönmesi (bir yanıp-bir sönmesi)
c-Isı kaynağı uzaklaştığında sönmesi
d-Birbirini ayıran özelliği yoktur

Cevap c

Soru-8
İyi bakım ve kontrolü yapılmış modern yangın algılama-alarm ve söndürme sistemleri karşısında; manüel sistemin (elle müdahale) en büyük dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Algılama ve ihbar kapasitesinin sınırlı olması
b-Yangın söndürme kapasitesinin yetersizliği
c-Yangından kurtuluş ihtimalinin zayıflığı
d-Günün 24 saatinde tam kapasite çalışamaması

Cevap d

 

Soru-9
Yanma olayının yangına dönüşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

a-Hava (Oksijen)
b-Zincirleme reaksiyon
c-Yanıcı madde
d-Isı (Kıvılcım)

Cevap b

Soru-10
Demirin paslanması aşağıdakilerden hangisine en iyi örnektir?

a-Yavaş yanma
b-Kendi Kendine Yanma
c-Hızlı Yanma
d-Parlama

Cevap a

Soru-11
Özellikle akaryakıt yangınlarında renk değişimi önemlidir. İnfilak aşamasına gelmiş olan akaryakıt tankı yangınında alevin rengi aşağıdakilerden hangisidir?

a-Kızıl b-Mavi c-Sarı d-Mor

Cevap b

Soru-12
Alüminyum, Magnezyum, Titan, Sodyum vb. hafif metaller veya bunların yanabilen alaşımlarının oluşturduğu yangınlar hangi sınıfa girer?

a-A b-B c-C d-D

Cevap d

Soru-13
Kapalı bir tankta meydana gelen sızıntı ile yanmaya başlayan tank giderek ısınır ve tank içinde ısınarak kaynamaya başlayan sıvı tank basıncını yenerek tankı yırtar ve patlama ile birlikte …………. olayı gerçekleşir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a-Jet b-Bleve c-Havuz d-Sönme

Cevap b

Soru-14
Bilgisayar vb. elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasal tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a-Cihazlara zarar vermesi
b-Kuru kimyasal tozun elektrik iletmesi
c-Yangını geç söndürmesi
d-Bu tür yangınları söndürmede etkili olması

Cevap a

Soru-15
Yanma olayının yangına dönüşmesinde önemli bir faktör olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ile olur?
I-Kondüksiyon
II-Konveksiyon
III-Radyasyon

a-I-II
b-I-III
c-II-III
d-I-II-III

Cevap d

Soru-16
35 kv. dan yukarı gerilim altındaki bir elektrik tesis ve cihazında çıkan yangında CO2 li , bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tip söndürücülerle söndürme yapıldığında yaklaşma mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

a-5 b-4 c-3 d-2

Cevap c

Soru-17
Aşağıdakilerden hangisi havadan hafif, hangisi havadan ağırdır?

a-Doğalgaz/LPG
b-Karbondioksit / Karbonmonoksit
c-Kükürtdioksit /Amonyak
d-Hidrojensülfür / Aseton

Cevap a

 

Soru-18
Yangın söndürme suyunun toplanması aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

a-Direkt kanalizasyon şebekesine verilmeli
b-Yeraltı toplama duvarı yapılmalı
c-Dış toplama duvarı
d-Yer altı toplama ve dış toplama duvarı yapılmalı

Cevap d

Soru-19
Portatif yangın söndürme cihazlarının (Örn: 6Kg. ) zeminden ne kadar yükseklikte bulunması gerekir?

a-75 cm.
b-100 cm.
c-Maksimum 150cm.
d-Bu ölçü ergonomik olarak kişiden kişiye göre değişmelidir

Cevap c

Soru-20

ABC ve BC Kuru Kimyevi Tozlu Portatif yangın söndürme cihazlarında kullanılan püskürtücü//itici gaz aşağıdakilerden hangisidir?

a-Hava (4N2+02)
b-N2
c-H2
d-02

Cevap b
Soru-21

Kararsız yapıdaki Roket Yakıtı, Kara Barut vb. maddelerin patlama işlevinin aşağıdaki hangi faktör olmaksızın da gerçekleşmesi mümkündür?

a-Isı
b-Sürtünme
c-Basınç
d-Hava Oksijeni

Cevap d
Soru-22

Petrol sondaj kule yangınlarında kullanılan en etkin söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

a-Köpük
b-Kuru Kimyevi Toz
c-Halo Karbonlar ( Halon Alternatifi Gazlar )
d-Nitrogliserin

Cevap d

Soru-23

Hafif közlenmiş ve sönmeye yüz tutmuş bir kömür ile çalışan buhar kazanını söndürme amaçlı aşağıdaki hangi işlev uygulanmaz?

a-Kum Dökmek b-Toprak Dökmek c-Su Dökmek d-Çimento Dökmek

Cevap c

Soru-24

Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir?

a-Yangın merdiveni kullanmak
b-Teras katına çıkmak
c-Asansör kullanmak
d-Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek

Cevap c

Soru-25

Alevlenme noktasındaki yanıcı bir maddeyi; yanma noktasındaki diğer bir yanıcı maddeden ayıran en önemli özellik hangisidir?

a-Alevlenen maddenin yanmasını sürdürmesi
b-Isı kaynağına bağlı olmaksızın yanıp sönmesi (bir yanıp-bir sönmesi)
c-Isı kaynağı uzaklaştığında sönmesi
d-Birbirini ayıran özelliği yoktur

Cevap c

Soru-26

İyi bakım ve kontrolü yapılmış modern yangın algılama-alarm ve söndürme sistemleri karşısında; manvel sistemin (elle müdahale) en büyük dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Algılama ve ihbar kapasitesinin sınırlı olması
b-Yangın söndürme kapasitesinin yetersizliği
c-Yangından kurtuluş ihtimalinin zayıflığı
d-Günün 24 saatinde zam kapasite çalışamaması

Cevap b

Soru-27

Yanma olayının yangına dönüşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

a-Hava (Oksijen) b-Zincirleme reaksiyon c-Yanıcı madde d-Isı (Kıvılcım)

Cevap d

Soru-27

Demirin paslanması aşağıdakilerden hangisine en iyi örnektir?

a-Yavaş yanma b-Kendi Kendine Yanma c-Hızlı Yanma d-Parlama

Cevap a

Soru-28

Özellikle akaryakıt yangınlarında renk değişimi önemdir.İnfilak aşamasına gelmiş olan akaryakıt tankı yangınında alevin rengi aşağıdakilerden hangisidir?

a-Kızıl b-Mavi c-Sarı d-Mor

Cevap c

Soru-29
Alüminyum, Magnezyum, Titan, Sodyum vb. hafif metaller veya bunların yanabilen alaşımlarının oluşturduğu yangınlar hangi sınıfa girer?

a-A b-B c-C d-D
Cevap d

Soru-30

Kapalı bir tankta meydana gelen sızıntı ile yanmaya başlayan tank giderek ısınır ve tank içinde ısınarak kaynamaya başlayan sıvı tank basıncını yenerek tankı yırtar ve patlama ile birlikte ………… olayı gerçekleşir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a-Jet b-Bleve c-Havuz d-Sönme
Cevap b

Soru-31

Bilgisayar vb. elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasal tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi aşağıdaküerden hangisidir?

a-Cihazlara zarar vermesi
b-Kuru kimyasal tozu”Elektrik iletmesi
c-Yangını geç söndürmesi
d-Bu tür yangınlar? söndürmede etkili olması

Cevap a

Soru-32

Yanma olayının yangına dönüşmesinde isemli bir faktör olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerde” baagisi ile olur?

I-Kondüksiyon
II-Konveksiyon
III-Radyasyon

a-I-II b-I-III c-II-III d-I-II-III

Cevap d

Soru-33

35 kv. dan yukarı gerilim altındaki bir elektrik tesis ve cihazında çıkan yangında CO2 li, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tip söndürücülerle söndürme yapıldığında yaklaşma mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

a-5 b-4 c-3 d-2
Cevap c

Soru-34
Aşağıdakilerden hangisi havadan hafif, hangisi havadan ağırdır?

a-Doğalgaz/LPG
b-Karbondioksit/Karbonmonoksit
c-Kükürtdioksit/Amoyak
d-Hidrojensüifür/Aseton

Cevap a

Soru-35
Yangın söndürme suyunun toplanması aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

a-Direkt kanalizasyon şebekesine verilmeli
b-Yeraltı toplama duvarı yapılmalı
c-Dış toplama duvarı
d-Yer altı toplama ve dış toplama duvarı yapılmalı

Cevap d

Soru-36

Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda kullanılan kuru kimyevi tozların özelliklerinden biri değildir?

a. Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma özelliği

b. Soğutma özelliği

c. Zincirleme yanma olayını engelleme özelliği

d. Boğma özelliği.

Cevap a

Soru-37

Aşağıdakilerden hangisi yavaş yanmaya bir örnektir?

a. Kömür yığınının kendiliğinden tutuşması

b. Demirin paslanması

c. Pamuğun için için yanması

d. Biriken gazın parlaması

Cevap b

Soru-38

Gaz yangınlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma

b. Kimyasal reaksiyon

c. Havayı kesme

d. Soğutma

Cevap a

Soru-39
Su hangi sınıf yangınlar için en iyi söndürme aracıdır?

a. C sınıfı

b. D sınıfı

c. A sınıfı

d. B sınıfı

Cevap c

Soru-40
Aşağıdakilerden hangisi yangın üçgeninin kenarlarından biri değildir?

a. Oksijen

b. Isı

c. Yanıcı madde

d. Karbondioksit

Cevap d

Soru-41

Aşağıdakilerden hangisi manuel yangın söndürücülerden biri değildir?.

a. Karbondiyoksitli söndürücü

b. Azotlu söndürücü

c. Sulu söndürücü

d. Köpüklü söndürücü

Cevap b

Soru-42

Aşağıdakilerden hangisi soğutma tekniklerinden biri değildir?

a. Su ile soğutma

b. Boğma

c. Kuvvetli üfleme

d. Yanıcı maddeyi dağıtma

Cevap b

Soru-43
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan köpük çeşitlerinden biri değildir?

a. Mekanik köpük

b. ATP tipi köpük

c. Sentetik köpük

d. Kimyasal köpük

Cevap b

Soru-44
Elektrik yangını hangi sınıf yangınlar içerisinde değerlendirilir?

a. B sınıfı

b. C sınıfı

c. A sınıfı

d. D sınıfı

Cevap b

Soru-45
Sıvı yanıcı madde yangınlarında hangi söndürme aracı kullanılması sakıncalıdır?

a. Su

b. Karbondioksit

c. Köpük

d. Kuru kimyevi toz

Cevap a
Soru-46

“Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

a-Fiziksel bir olaydır. b-Kimyasal bir olaydır. c-Biyolojik bir olaydır.d-Endotermik bir olaydır.
Cevap b
Soru-47
Bezir yağına batırılmış bir bez parçasının havanın ısısı ve oksijeni ile oksitlenmesi süreci sonunda artan ısı ile alevli yanmanın başlaması olayı için aşağıdaki ifadelerden hangisi tam doğrudur.

a-Yavaş yanmadır. b-Hızlı yanmadır b-Yavaş yanmanın zamanla hızlı yanmaya dönüşmesi şeklinde gerçekleşen kendiliğinden yanmadır. c-Kendiliğinden yanmadır.

Cevap b

Soru-48
Aşağıdakilerden hangisi yanma sonucu çıkan kimyasal boğucu gazdır.

a-Karbon di oksit b-Amonyak c-Karbon monoksit d-Azot e-metan

Cevap c

Soru-49
Genel olarak tutuşma sıcaklığı …………..oC derecenin altında olan maddelere parlayıcı maddeler denir.

a- 21 b- 28 c- 36 d-38 e-41

Cevap d
Soru-50
Parlayıcı gazlardan ……………. Havadan hafif, …………….ise havadan ağırdır.

a-Doğalgaz – LPG b-Benzen – Doğalgaz c-Benzen – Benzin d-Doğalgaz- metan
e-Oksijen – Asetilen

Cevap a

Soru-51
Aşağıdaki durumlardan hangisinde statik elektrik oluşmaz.

a-İletken olmayan bir boru ile sıvının yüksek hızla nakledilmesi.
b-Toz malzemenin pnomatik olarak nakledilmesi.
c-İletken olmayan nakil bant ve kayışlarının hızla dönmesi.
d-Havalandırma bacasından parlayıcı buharların çıkması

Cevap d

Soru-52
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre; “Gaz buhar ve sis halindeki patlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre yada sık sık oluştuğu yerler ………. olarak adlandırılır.” (Boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz)

a-Bölge 0 b-Bölge 1 c-Bölge 2 d- Bölge 20
Cevap a

Soru-53
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre; “Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam oluşturabilecekleri yerler ………… olarak adlandırılır.” (Boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz)

a-Bölge 1 b-Bölge 2 c-Bölge 20 d-Bölge 21
Cevap c

Soru-54
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre; Patlayıcı ortam oluşturabilecek yerler için konulması gereken üçgen şeklindeki uyarı işaretinin,

a-Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması
b-Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı ile yazılması,
c-Siyah kenarlar ve beyaz zemin üzerine sarı yazı ile yazılması,
d-Kırmızı kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması.

Cevap b

Soru-55
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre oluşturulacak yangın ekipleri içinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir.

a-Söndürme ekibi b-Haberleşme ekibi c-Kurtarma ekibi d-İlk yardım ekibi
Cevap b

Soru-56

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre; “Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam oluşturabilecekleri yerler ………… olarak adlandırılır.” (Boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz)

a.Bölge 1
b.Bölge 2
c.Bölge 21
d. Bölge 20

Cevap d

Soru-57

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre oluşturulacak yangın ekipleri içinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir.
a.Kurtarma ekibi
b.Söndürme ekibi
c. Haberleşme ekibi
d.İlk yardım ekibi

Cevap c

Soru-58
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre; Patlayıcı ortam oluşturabilecek yerler için konulması gereken üçgen şeklindeki uyarı işaretinin …………… gerekir.
a.Kırmızı kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması
b. Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı ile yazılması
c.Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması
d.Siyah kenarlar ve beyaz zemin üzerine sarı yazı ile yazılması
Cevap b

Soru-59
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre; “Gaz buhar ve sis halindeki patlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre yada sık sık oluştuğu yerler ………. olarak adlandırılır.” (Boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz)
a.Bölge 20
b. Bölge 0
c.Bölge 1
d.Bölge 2

Cevap b
Soru-60
Aşağıdaki durumlardan hangisinde statik elektrik oluşmaz.
a.İletken olmayan nakil bant ve kayışlarının hızla dönmesi.
b.İletken olmayan bir boru ile sıvının yüksek hızla nakledilmesi.
c.Toz malzemenin pnomatik olarak nakledilmesi.
d.Havalandırma bacasından parlayıcı buharların çıkması

Cevap d

Soru-61
Bezir yağına batırılmış bir bez parçasının havanın ısısı ve oksijeni ile oksitlenmesi süreci sonunda artan ısı ile alevli yanmanın başlaması olayı için aşağıdaki ifadelerden hangisi tam doğrudur.
a.Kendiliğinden yanmadır.
b.Yavaş yanmadır.
c.Yavaş yanmanın zamanla hızlı yanmaya dönüşmesi şeklinde gerçekleşen kendiliğinden yanmadır.
d. Hızlı yanmadır. ? Doğru cevap

Cevap d

Soru-62
Parlayıcı gazlardan ……………. Havadan hafif, …………….ise havadan ağırdır.
a. Doğalgaz – LPG
b.Benzen – Benzin
c.Doğalgaz- metan
d.Benzen – Doğalgaz

Cevap a

 

Soru-63
Genel olarak tutuşma sıcaklığı ………….. santigrat derecenin altında olan maddelere parlayıcı maddeler denir.
a.38
b.28
c.21
d.36

Cevap a
Soru-64
“Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
a.Biyolojik bir olaydır.
b. Kimyasal bir olaydır.
c.Fiziksel bir olaydır.
d.Endotermik bir olaydır.

Cevap b

Soru-65
Aşağıdakilerden hangisi yanma sonucu çıkan kimyasal boğucu gazdır.
a.Amonyak
b. Karbon monoksit
c.Karbon di oksit
d.Azot e-metan

Cevap b

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_YANGiN

Cevapla

x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort