beylikdüzü escort

gaziantep escort

izmit escort

mersin escortTÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


Maltepe escort Ümraniye escort Antalya Jigolo
paykwik paykasa
Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hazırlık / İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankaları / Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması ile ilgili soru bankası

Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması ile ilgili soru bankası

Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması  ile ilgili soru bankası

“Gece çalıştırılan işçiler ……. işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bir cevap seçin.

a. En geç iki yılda bir defa
b. En geç yılda bir defa
c. En geç altı ayda bir defa
d. En geç üç yılda bir defa

“İşçilerin gece çalışmaları ……. saati geçemez” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bir cevap seçin.

a. sekiz
b. sekiz buçuk
c. yedi buçuk
d. yedi

“Postası değiştirilecek işçi kesintisiz …….. dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?

Bir cevap seçin.

a. En az oniki saat
b. En az on saat
c. En az onaltı saat
d. En az onbir saat

07/04/2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Postalar (vardiyalar) halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte geçen “Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, ……..” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bir cevap seçin.

a. dikkate alınmalı ve uygulanmalıdır
b. olanak oranında karşılanır
c. karşılanmamalıdır
d. kesinlikle karşılanmak zorundadır

Aşağıdakilerden hangisi 10/6/2003-25134 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan madde 69 ‘da geçen gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili doğru bir bilgidir?

Bir cevap seçin.

a. Çalışma hayatında “gece” en geç saat 22.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla
b. Çalışma hayatında “gece” en geç saat 24.00’de başlayarak en erken saat 08.00’e kadar geçen ve her halde en fazla
c. Çalışma hayatında “gece” en geç saat 24.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla
d. Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla

Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Ders Sonrası Testi

Formun Üstü

“Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, …… sayılır.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Bir cevap seçin.

a. fazla mesai
b. nöbet
c. ek vardiya
d. gece çalışması

“Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde ……… çalıştırılacak şekilde düzenlenir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Bir cevap seçin.

a. en az dört işçi postası
b. en fazla dört işçi postası
c. en az üç işçi postası
d. en fazla üç işçi postası

07/04/2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Postalar (vardiyalar) halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikteki madde-7’e göre “Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, İş Kanununun 42 ve 43 üncü maddeleri ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 70 inci maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen haller dışında, ………” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmez?

Bir cevap seçin.

a. işçilerin gece postalarında 8,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır.
b. işçilerin gece postalarında 8 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır.
c. işçilerin gece postalarında 7 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır.
d. işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır.

9/8/2004 tarihli ve 25548 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkındaki yönetmeliğe göre “Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporlarının alınması şarttır. Bu işçilerin muayeneleri ………tekrarlanır. cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Bir cevap seçin.

a. yılda bir
b. iki yılda bir
c. dört ayda bir
d. altı ayda bir

07/04/2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Postalar (vardiyalar) halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte madde-10’da geçen “Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, 4857 sayılı İş Kanununun 68 inci maddesindeki esaslar uyarınca ara dinlenmesi verilir. İşin niteliği, bir işyerinin aynı bölümündeki bütün işçilere aynı saatte ara dinlenmesi verilmesine olanak bırakmıyorsa, bu dinlenme, işçilere, ……. arka arkaya …….. İş Kanunu ve bu Yönetmelikteki esaslara göre verilir.” cümlesindeki boşluklara, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bir cevap seçin.

a. çalışan bireye şahsi olarak – çalışma süresinin ortalarından başlayarak
b. gruplar halinde – çalışma süresinin başından itibaren
c. çalışan bireye şahsi olarak – çalışma süresinin başından itibaren
d. gruplar halinde – çalışma süresinin ortalarından başlayarak

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Vardiyali_calisma_ve_Gece_calismasi_Ders_oncesi_Testi

Cevapla

Antalya Escort İtiraf Antalya Escort
x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru