TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


watch movies online maltepe escort alanya escort konya escort atasehir escort
Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hazırlık / İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankaları / ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞMELER ile ilgili soru bankası

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞMELER ile ilgili soru bankası

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞMELER ile ilgili soru bankası

 

Soru 1

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Sekreteri hangisidir?

a-İşyeri Hekimi                                              b-İş Güvenliği Uzmanı

c-İşveren                                                        d-İşveren Vekili

 

Cevap: b

 

Soru 2

İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-Kurul üyelerinin çoğunluğu ile toplanır

b-Kurullar ayda en az bir kere toplanır

c-Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

d-Toplantıda alınan kararların uygulanmasından iş güvenliği uzmanı sorumludur.

 

Cevap: d

 

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a-İSG Kurulları danışma organı niteliğindedir

b-İSG Kurulları ayda bir toplanır

c-İSG Kurulları sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde kurulur

d-İSG Kurulunun sekreteri iş güvenliği uzmanıdır

 

Cevap:a

 

Soru 4

Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi en az kaç işçi çalıştıran işyerinde olur?

a-10                            b-30                            c-50                            d-Sayı önemli değildir

 

Cevap: d

 

Soru 5

Makine koruyucuları ile ilgili mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

a-119 No’lu ILO Makinelerin Korunma Tertibatı ile Teçhizi Sözleşmesi

b-127 No’lu ILO Makine Koruyucuları Sözleşmesi

c-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

d-Makina Emniyeti Yönetmeliği

 

Cevap: a

 

 

 

 

 

Soru 6

Aşağıdaki işlerden hangisi Günde Ancak Yedi buçuk Saat Çalışılabilecek İşlerdendir?

a-Ensektisitler

b-Oksijen ve elektrik kaynağı işleri

c-Cıva izabe fırınlarında görülen işler

d-Karbon sülfür işleri

 

Cevap: b

 

Soru 7

Hangi kuruluş görev ve sorumluluk olarak İş sağlığı ve Güvenliği ile daha çok ilgilidir?

a-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

b-Sağlık Bakanlığı

c-Sanayi Bakanlığı

d-SS Kurumu

 

Cevap: a

 

Soru 8

Tek işçinin taşıyabileceği yükün azami ağırlığı ile ilgili mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

a-140 No ’lu ILO Taşınabilecek Azami Ağırlıklar Sözleşmesi

b-127 No ’lu ILO Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Sözleşmesi

c-Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

d-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 

Cevap: b

 

Soru 9

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşme ve Standartlar Ders Öncesi Sınavı

Aşağıdakilerden hangisi Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin (ÇASGEM) görev ve amaçları içerisinde yer alır?

a. Alakalıların talebi veya muvafakati ile işyerlerinin çalışma mevzuları ve iş verimi ile ilgili meselelerini inceleyerek istişare ve tavsiyelerde bulunmak

b. Deney ve cihaz talimatlarını kontrol etmek

c. Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını denetlemek

d. Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyinin politikaları doğrultusunda proje yapabilme potansiyelini sürekli olarak geliştirmek

Cevap: a

 

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütünün ingilizce kısaltmasıdır?

a. ILO

b. UNESCO

c. WHO

d. IMO

Cevap: c

 

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin görevleri arasında yer almaz?

a. Mevzuatta gördükleri boşluk ve aksaklıkların giderilmesi için önerilerde bulunmak

b. İSGÜM Müdürlüğünce ve Koordinatör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak

c. İş teftiş Kurulu Başkanı veya grup başkanınca kendilerine verilen işleri yapmak

d. Çalışmalarının sonuçlarını rapora bağlayarak grup başkanına vermek

Cevap: b

 

 

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ulusal ve uluslararası çalışma koşullarını düzenlemeye yönelik sözleşmeler çıkaran bir kuruluştur?

a. WHO

b. UNESCO

c. IMO

d. ILO

Cevap: d

 

Soru 13

 

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda devleti temsilen hizmet veren birimlerden biri değildir?

a. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)

b. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

c. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK)

d. İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM)

 

Cevap: b

 

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütünün ingilizce kısaltmasıdır?

 

a. ILO

b. IMO

c. WHO

d. UNESCO

 

Cevap: a

 

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

a. İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve Bölge Laboratuvarlarının çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek

b. Faaliyet konuları ile ilgili yayım ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek

c. İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak

d. İş sağlığı ve güvenliği konularında işyeri denetlemeleri yapmak

Cevap: d

 

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sağlık koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapan uluslararası bir kuruluştur?

a. IMO

b. NATO

c. ACTS

d. WHO

Cevap: d

 

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu görevleri arasında yer almaz?

a. Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak

b. Sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak

c. Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak

d. İş sağlığı ve güvenliği konusunda kanun, tüzük ve yönetmelik hazırlama çalışmaları yapmak

 

Cevap: d

 

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili devlet kurumlarımızdandır?

 

a. İç işleri Bakanlığı

b. Milli Eğitim Bakanlığı

c. Enerji Bakanlığı

d. Çalışma Bakanlığı

Cevap: d

 

 

 

Soru 19

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde bulunan kaç birim vardır?

a.5

b. 4

c.7

d.3

Cevap: b

 

Soru 20

“Herkesin, çalışma, mesleğini seçme ve adil ve uygun iş koşullarında çalışma hakkı bulunmaktadır.” İlkesi hangi belgede yer almaktadır?

a.Mahmut Paşa Nizamnamesinde

b.Dilaver Paşa Nizamnamesinde

c. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde

d.WHO Kuruluş beyannamesinde

 

Cevap: c

 

Soru 21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

a.İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek

b.Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak

c. Hepsi

d.İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak

 

Cevap: c

 

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun temel stratejik hedefleri arasındadır?

a.Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak,

b.Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek.

c.Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak, Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek.

d.Hepsi

 

Cevap: d

 

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde bulunur?

a.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)

b. Hepsi

c.İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM)

d.İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK)

 

Cevap: b

 

 

Soru 24

 

Uluslararası Çalışma Örgütü, kaç yılında imzalanan Versay Antlaşmasında öngörülen Milletler Cemiyeti ile ortaya çıkmıştır?

a.1922

b.1923

c.1919

d.1925

 

Cevap: c

 

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi İSGÜM’ün görevleri arasındadır?

a.Gaz, toz, gürültü, ölçümlerini gerçekleştirmek

b.Titreşim ve termal konfor ölçümlerini gerçekleştirmek

c.Bu ölçümlerle ilgili olarak kendisine bağlı olarak faaliyet gösteren laboratuvarlarda analiz çalışmalarını yürütmekte

d. Hepsi

Cevap: d

 

Soru 26

Türkiye hangi tarihte Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmuştur?

a. 2 Ocak 1948    ← Doğru cevap

b.30 Ekim 1945

c.22 Temmuz 1949

d.10 Mayıs 1940

 

Cevap: a

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_ULUSAL_VE_ULUSLARARASi_KURULUsLAR_VE_SoZLEsMELER

Cevapla

x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru

Ataşehir escort Kadıköy escort Ankara escort Eryaman escort Ankara escort bayan
bedava bahis bedava bahis türk porno izmir escort izmir escort
ankara escort ankara escort şişli escort şişli escort beylikdüzü escort
beylikdüzü escort rus porno kocaeli escort izmir escort travesti porno
suriyeli porno porno seyret Ankara Escort Bayan Ankara Escort Bayan Ankara Escort
Etlik escort Antalya escort İzmir Escort bayan malatya escort rus porno
Maltepe Escort ümraniye escort maltepe escort kartal escort kartal escort
kurtköy escort Kurtköy Escort Şerifali Escort Kadıköy Escort Kadıköy Escort
Gebze Escort Kurtköy Escort Tuzla Escort Bostancı Escort Pendik Escort
sex izle lida zayıflama hapı transpalet baskül ankara escort ankara escort
izmir Escort Eskişehir Escort Bursa Escort