Anasayfa / İSG Güncel Duyurular / SGK 2012 YILI İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI

SGK 2012 YILI İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI

SGK 2012 YILI İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI

-SGK ’nın AÇIKLADIĞI RAKAMLARA GÖRE
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM SAYISINDA 2011 YILINA GÖRE %56 AZALMA OLDU

Bedri TEKİN
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ
2012 YILINDA TOPLAM 74.871 SİGORTALI İŞ KAZASI GEÇİRDİ
2012 yılında toplam 74.871 işçi kaza geçirdi, iş kazası geçirenlerin 69.090’ı (%93) erkek, 5.781’i ( %7)
kadın
İŞ KAZASI SAYISINDA BİR YIL ÖNCESİNE GÖRE % 8 ARTIŞ MEYDANA GELDİ
2011 yılında 69.277 iş kazası meydana gelmişti, dolayısı ile iş kazası sayısında bir yıl öncekine göre
%8 oranında artış meydana geldi.
2012 YILINDA İŞ KAZALARINDA 744 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
SGK tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2012 yılında meydana gelen iş kazalarında 744 kişi
hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 735’i erkek, 9’u kadın
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM SAYISINDA BİR YIL ÖNCESİNE GÖRE % 56 ORANINDA AZALMA OLDU
2011 yılında meydana gelen iş kazaları sonucu 1.700 kişi hayatını kaybetmişti, dolayısı ile iş kazası
sonucu ölüm sayısında % 56 oranında azalış oldu.
SGK nın açıkladığı rakamlar her yıl tartışmalı olmakla birlikte, 2012 yılı rakamlarının da çok tartışılacağı
açık.
İŞ KAZASI SIKLIK HIZI DA, İŞ KAZASI AĞIRLIK HIZI DA AZALDI
Meydana gelen iş kazalarının hem ülke içinde, hem sektör içinde, hem de dünya ülkeleri ile
karşılaştırılmasında iş kazası sıklık hızı ve iş kazası ağırlık hızı gibi kavramlar kullanılmaktadır.
İş kazası sıklık hızı hesaplanırken, 2 yöntem kullanılmaktadır, birinci yöntemde, 1.000.000 çalışma
saatinde meydana gelen iş kazası sayısı hesaplanmakta, ikinci yöntemde her 100 kişiden kaza geçiren
işçi sayısı hesaplanmaktadır.
2011 yılında her 1.000.000 çalışma saatinde meydana gelen iş kazası sayısı (iş kazası sıklık hızı) 2.61,
her 100 kişide iş kazası geçiren işçi sayısı (iş kazası sıklık hızı) 0,55 idi. 2012 yılında her 1.000.000
çalışma saatinde meydana gelen iş kazası sayısı (iş kazası sıklık hızı) 2.43, her 100 kişide iş kazası
geçiren işçi sayısı (iş kazası sıklık hızı) 0,55 olarak gerçekleşti. (NOT: tarafımdan ayrıca iş kazası sıklık
hızı ve ağırlık hızı hesaplaması yapılmamaktadır, SGK istatistiklerinde yer alan sıklık hızı ve ağırlık hızı
aynen alınmaktadır.)
İş kazası ağırlık hızının hesaplanmasında da 2 yöntem kullanılmaktadır, birinci yöntemde, 1.000.000
çalışma saatinde kaç iş gününün iş kazası nedeniyle kaybedildiği, ikinci yöntemde çalışılan her 100
saatte kaza nedeni ile kaç saat kaybedildiği hesaplanmaktadır.
2011 yılında iş kazası 1.000.000 çalışma saatinde kaybedilen iş günü sayısı (iş kazası ağırlık hızı) 721,
her 100 saatte iş kazası nedeni ile kayıp edilen iş saati (iş kazası ağırlık hızı) 0,58 olarak gerçekleşmiş
idi. 2012 yılında iş kazası 1.000.000 çalışma saatinde kaybedilen iş günü sayısı (iş kazası ağırlık hızı)
395, her 100 saatte iş kazası nedeni ile kayıp edilen iş saati (iş kazası ağırlık hızı) 0,32 olarak
gerçekleşti.
İŞ KAZALARI SONUCU ÖLÜM 2008 YILINDAN DA AZ
2008 yılında meydana gelen iş kazalarında 865 kişi hayatını kaybetmişti, artış trendi 2011 yılına kadar
sürmüş, 2011 yılında iş kazası sonucu 1.700 kişi hayatını kaybetmiş idi, 2011 yılında iş kazası sonucu
hayatını kaybedenler, 2008 yılına göre % 87 oranında daha fazla idi.
MESLEK HASTALIKLARINDAN 1KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
SGK istatistiklerine göre 2012 yılında meslek hastalıkları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 2011 yılında
meslek hastalıkları sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden
işçinin “Taşıma için depolama ve destek faaliyetti işkolunda” çalışıyor olması da, diğer sektörler
konusundaki kuşkuyu daha da artırır nitelikte.
2012 YILINDA İŞ KAZALARI SONUCU 2.036, MESLEK HASTALIKLARI SONUCU 173 KİŞİ OLMAK ÜZERE
TOPLAM 2.209 KİŞİ SÜREKLİ İŞ GÖREMEZ HALE GELDİ
2012 yılında iş kazaları sonucu 2.036, meslek hastalıkları sonucu 173 kişi olmak üzere toplam 2.209
kişi sürekli iş göremez hale geldi. 2011 yılında iş kazaları sonucu 2.093, meslek hastalıkları sonucu 123
kişi olmak üzere toplam 2.216 kişi sürekli iş göremez hale gelmiş idi, dolayısı ile toplam iş göremezlik
sayısın hemen hiç değişmez iken, meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlikte % 50 ye yakın bir
artış meydana geldi.
2012 yılında meydana gelen iş kazaları sonucu sürekli iş göremez hale gelenlerin 2.140’ı erkek, 69 ‘u
kadın.
İŞ KAZALARININ EN ÇOK KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE MEYDANA GELMESİ GELENEĞİ BOZULDU
2012 YILINDA EN ÇOK İŞ KAZASI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELDİ
2012 yılında meydana gelen iş kazlarından 9.209’’u (%12,3) inşaat sektöründe meydana gelirken,
8.828’si (%11.79) kömür madenciliğinde meydana geldi. 7.045’i metal ürünleri imalatında meydana
geldi.
2011 yılında meydana gelen iş kazlarından 9.217’si (%13.30) kömür madenciliğinde, 7.749’u (%11.85)
inşaat sektöründe,7.268’i metal ürünleri imalatında, 5.272’si ana metal sanayiinde meydana gelmiş
idi.
EN ÇOK ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI YİNE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
ÖLÜMLÜ HER ÜÇ KAZASINDAN BİRİS İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELDİ
En çok ölümlü iş kazasının inşaat sektöründe meydana gelmesi geleneği 2012 yılında da sürdü, İş
kazaları sonucu hayatını kaybeden 744 kişiden 256’sı inşaat sektöründe çalışıyordu. Yani 2012 yılında
da iş kazası sonucu meydana gelen her 3 ölümden birisi inşaat sektöründe meydana geldi. 2011
yılında inşaat sektöründe meydana gelen iş kazaları sonucu 570 kişinin hayatını kaybettiği göz önünde
bulundurulursa, inşaat sektöründe de iş kazası sonucu ölümde 2011 yılına göre, % 56 oranında
azalma olduğu görülmektedir.
SGK istatistiklerine göre, iş kazası sonucu hayatını kaybedenlerden 83’ünün çalıştığı işkolu bilinmez
iken, ölümlü iş kazalarının 73’ü kara taşımacılığı ve boru taşımacılığında meydana geldi.
YARATICI SANAT FAALİYETLERİNDE
2011 YILINDA İŞ KAZASI SONUCU 118 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ!
2012 YILINDA YARATICI SANAT FAALİYETLERİNDE İŞ KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN YOK
2011 yılı SGK istatistiklerini değerlendirirken; “ SGK’ nın 2011 yılı istatistiklerine göre, iş kazaları
sonucu ölümün 118’i aralarında canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser vb. yapımların sahneye
konulması faaliyetleri, Orkestra ve bandoların faaliyetleri, Bağımsız müzisyen, ses sanatçısı,
konuşmacı, sunucu vb.lerin faaliyetlerinin de yer aldığı, yaratıcı sanat faaliyetlerinde meydana gelmiş.
Hem SGK’ nın, hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Tehlike Sınıfları Tebliği’nde Az Tehlikeli
İşyeri sınıflamasında yer alan bu sektörde, 118 kişinin iş kazası sonucu hayatını kaybettiğine dair
istatistiksel veri ilginç olsa gerek.” Demiştik, 2012 yılında söz konusu işkolunda ölümlü iş kazası
meydana gelmemiş.
Ev içi çalışanların faaliyetlerinde sadece 2 iş kazasının meydana gelmiş olması, kaza geçirenlerin
ikisinin de, erkek olması, 2012 yılına ilişkin ilginç tespitlerden.
EN ÇOK İŞ KAZASI DA, ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI DA İSTANBUL’DA MEYDANA GELDİ
SGK istatistiklerine göre, 2012 yılındaki iş kazalarının 9.450’si İstanbul’da, 9.303’ü Bursa’da, , 7.596’sı
İzmir’de, 7.227’si Manisa’da,3.081’ Ankara’da, 2.628’i Denizli’de, 1.568’i Antalya’da, 1.068’i
Adana’da, meydana gelmiştir.
İş kazası sonucu ölümlerin 147’si İstanbul’da ( 2011 yılında iş kazaları sonucu İstanbul’da 302 kişi
hayatını kaybetmişti) , 52’si Ankara’da, (2011 yılında Ankara’da meydana gelen iş kazalarında 172 kişi
hayatını kaybetmişti) 42’si İzmir’de ( 2011 yılında İzmir’de meydana gelen iş kazaları sonucu 127′ kişi
hayatını kaybetmişti) , 30’u Bursa’da (2011 yılında iş kazası sonucu 50 kişi hayatını kaybetmişti)
ÇORUM, HAKKÂRİ, IĞDIR’DA 2012 YILINDA HİÇ İŞ KAZASI MEYDANA GELMEMİŞ
SGK istatistiklerine göre, 2012 yılında Çorum, Hakkâri, Iğdır’da hiç iş kazası meydana gelmemiş, 2011
yılında 205 iş kazasının meydana geldiği Çorum’da, 2012 yılında hiç iş kazasının meydana gelmemesi,
bilim insanlarınca incelenmeye, sonuç çıkartılmaya değer bir çalışma olsa gerek.
İŞ KAZASI GEÇİRENLERİN % 44’Ü 25-34 YAŞ ARALIĞINDA
2012 yılında iş kazası geçirenlerden 16.308’i 29-34 yaş aralığında, 16.038’i 30-34 yaş aralığında idi,
dolayısı ile %44’ü 25-34 yaş aralığında idi.
İŞ KAZALARINA ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ MAKİNELERİN SEBEP OLDUĞU KAZALAR
2012 yılında meydana gelen iş kazalarının 13.401’i “makinelerin sebep olduğu kazalar”, 11.088’i
“düşen bir cismin çarpıp devirmesi”, 8.541’i “kişilerin yüksek bir yerden düşmesi”, 5.461’i “kişilerin
hemzemin ortamda düşmesi” şeklinde gerçekleşti.
İŞ KAZALARINDA ZARAR EN ÇOK EL VE PARMAKLARDA MEYDANA GELİYOR
2012 yılında meydana gelen iş kazalarının 16.547 si el yaralanması ile sonuçlanırken,12.440’ı parmak
yaralanması ile sonuçlandı.
MESLEK HASTALIKLARININ %62’si SİLİKOZ
2012 yılında 40.000 civarında meslek hastalığı tespit edilmesi gerekirken 395 meslek hastalığı tespit
edilebildi. Tespit edilen meslek hastalıklarının 246’sı (%62.2) silikoz. 2012 yılında ülkemizde sadece 2
işitme kaybı yaşandı. Kimyasalların neden olduğu toplam meslek hastalığı sayısı 78, bunun da 26’sı
kurşun tozlarının neden olduğu hastalıklar.
Meslek hastalılarının 221’i Zonguldak’ta meydana gelirken, 61’i Ankara’da, 21’i İstanbul’da, 20’si
İzmir’de, 11’i Kocaeli’ nde meydana gelmiş, Eskişehir, Adana, Antalya’da hiç meslek hastalığı meydana
gelmemiş, Denizli’de ise 1 meslek hastalığı meydana gelmiş.
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI NEDENİ İLE YAKLAŞIK 24.000.000 İŞ GÜNÜ KAYBEDİLDİ
SGK’nın 2012 yılı istatistiklerine göre, ayakta tedavilerde 1.599.618, yatarak tedavi nedeni ile 50.632
iş günü olmak üzere, geçici iş göremezlik nedeni ile toplam 1.650.250 iş günü kaybedildi.
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu 745 kişi hayatını kaybederken, 2.209 kişi sürekli iş göremez
hale geldi. Her bir ölüm ve sürekli iş göremezlik için 7.500 iş günü kaybedildiği kabul edilirse, ölüm ve
sürekli iş göremezlik nedeni ile 22.1555.000 iş gününün, toplam olarak 23.805.250 iş gününün
kaybedildiği görülmektedir.

x

Check Also

Test, Kontrol ve Ölçümlerinizi Yapın; İşletmenizi Yangın Tehlikesinden Koruyun

Artık çağımızın vazgeçilmezi olan elektrik; sanayi üretimindeki yoğun kullanımı ve gündelik hayatımızın olmazsa olmazı! Bu ...

2017 İSG 2. Dönem Sınavı Ne Zaman? İş Güvenliği Sınavına Kimler Girebilir ?

2017 İSG 2. Dönem Başvuru Tarihleri İşyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personellerinin ...

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Tarafından Onaylanan 2014 Projeleri

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN 2014 YILI PROJELERİ 1- TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYON (TÜRK-İŞ) İş Sağlığı ve ...