Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hazırlık / İş Güvenliği Uzmanlığı Konu Özetleri / Mevzuatların Özetleri (İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavın Hazırlananlar İçin)

Mevzuatların Özetleri (İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavın Hazırlananlar İçin)

Arkadaşlar,

İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına hazırlanan arkadaşlarımız için süper bir kaynak.

Mevzuatların özetleri çok düzenli ve özenli bir şekilde hazırlanmış.

Hazırlayan arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu özeti çalışarak sınav öncesi tüm mevzuatın en önemli yerlerini gözden geçirmiş olacaksınız. Tam 46 sayfa ve word dosyası şeklindedir.

Aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.

is_sagligi_ve_guvenligi_mevzuat_ozeti

Dosyadan görüntü aşağıdaki gibidir;

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ÖNEMLİ YÖNETMELİKLERİN ÖZETİ

İÇİNDEKİLER

1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği.…………………………………………………………………………………………….1

2. Alt İşverenlik Yönetmeliği…..……………………………………………………………………………………………………  2

3. Asbestle ÇalışmalardaSağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik……..………………………….3

4. Asgari Ücret Yönetmeliği….………………………………………………………………………………………………………..4

5. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik…………………..……………………………………………5

6. BiyolojikEtkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik…..………………………….13

7. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik……..………15

8. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik……….……….……………………16

9. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik………….……….17

10. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği………………………………………………………………………………………………….18

11. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve

Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik…………………………………………………………………………………       19

12. Gürültü Yönetmeliği……………………………………………………………………………………………………………….21

13. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği…………………………………………………………………………………22

14. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği……………………………………………24

15. İlkyardım Yönetmeliği…………………………………………………………………………………………………………….25

16. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik………..26

17. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği…………………………………………………………………….28

18. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği………………………………..29

19. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği…………………………………………………………………………30

20. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik……………………………………………………………..31

21. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin kapatılmasına Dair Yönetmelik…………………32

22. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik……………….……………………………………………………………..34

23. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik…………36

24. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik……………………..40

25. Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla

Mücadeleyle İlgili Yönetmelik…………………………………………………………………………………………………       41

26. Makine Koruyucuları Yönetmeliği…………………………………………………………………………………………..43

27. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik……………….44

28. Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik…….………………………………..……….……………………………                                             46

29. Titreşim Yönetmeliği………………………………………………………………………………………………………………47

30. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği………………………………………………………………………… 48

31. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği………………………………………

 

 

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği (Resmi Gazete: 16/06/2004)

Madde 1 (Amaç): Hangi tip işlerin ağır ve tehlikeli olduğu ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceği.

Madde 3 (Dayanak): 4857 sayılı İş Kanunu’nun 85. Maddesi.

Madde 4: 16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. EK-1 deki çizelgede karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz.

Madde 5 (Sağlık Raporu): Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dâhil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işe dayanıklı ve uygun olduklarının hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de genç işçiler için 6 ayda bir, diğer işçiler için de en az yılda bir bu rapor tekrarlanmalıdır.

Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlı Ocağı veya aile hekimi, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.

x

Check Also

2013 Hap Bilgiler (iş sağlığı ve güvenliği sınavı için)

2013 Hap Bilgiler (iş sağlığı ve güvenliği sınavı için)   s.n ilişkili olduğu konu süresi ...

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HAZIRLIK NOTLARI

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HAZIRLIK NOTLARI ü  İş güvenliği temel prensipleri 10 adettir. ü  1 ölümlü ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı El Yazısı Ders Notları

Arkadaşlar, İş güvenliği uzmanlığı sınavı için Zeynep ÖZDAL’ın elle yazılmış çalışma notlarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz; ...