TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


porno film bodrum escort malatya escort
Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hazırlık / İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankaları / Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması ile ilgili soru bankası

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması ile ilgili soru bankası

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması ile ilgili soru bankası

Soru-l

Kişisel Koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?

 

a-Toplu korunma önlemleri alınmışsa

b-Teknik Tedbirler yetersizse

c-Riskler yeterli derecede azaltılmışsa

d-Riskler önlenmişse

 

Soru-2

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sayılan kişisel koruyucu donanım olarak kullanılabilir?

 

a-Gaz ölçüm cihazı                 b-Tabanca                  c-Çizme          d-Sedye

 

Soru-3

Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a-Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı

b-Ergonomik gereksinimlere uygun olmalı

c-İstisnai ve özel koşullar uygun olmalı

d-Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı

 

Soru-4

Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşullarının belirlenmesinde en önemsiz olanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Kullanılma süreleri

b-Riskin derecesi ve maruziyet sıklığı

c-İşçinin çalıştığı yerin özellikleri

d-Kişisel koruyucu donanımın kalitesi

 

Soru-5

Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının gerekli olabileceği en uygun işlerdendir?

 

a-Bina yıkım işleri

b-Metal çekme fabrikalarında yapılan işler

c-Demiryolu manevra işleri

d-Ergitme ocaklarında yapılan işler

 

 

 

 

 

 

 

Soru-6

Aşağıdaki işlerden hangisinde koruyucu eldiven giyilmemelidir?

 

a-Boru, kalas vb. maddeleri taşırken

b-Torna, pres ve matkap çalıştırırken

c-Düz cam ürünleriyle çalışırken

d-Derin dondurucu odalarda çalışırken

 

Soru-7

Kulak koruyucularının ambalajları üzerinde NRR veya SNR olarak belirtilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Gürültü Azaltma Oranı

b-Kulak Koruyucusu Tipi

c-Emniyet Faktörü

d-Kulak koruyucusu Standardı

 

Soru-8

Miğfer tipi kulak koruyucularının kullanılmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Hava yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek

b-Kemik yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek

c-Yüzü ve kulağı korumak ,

d-kaynak ışınlarından gözü korumak

 

Soru-9

11/02/2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımdır?

 

a-Spor ekipmanı

b-Portatif gaz ölçüm cihazı

c-Çelik burunlu ayakkabı

d-Bekçi üniforması

 

Soru-10

Kişisel koruyucu donanımlarda aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?

 

a-Ek risk yaratmamalı

b-Koşullara uygun olmalı

c-Kullananın sağlık durumuna uygun olmalı

d-Kullanan kişiye özel olmalı

 

Soru-11

Yaptığı etkiye göre Karbondioksit gazı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?

 

a-Basit boğucular                   b-Kimyasal boğucular                                                                  c-Tahriş ediciler               d-Sistemik zehirler

 

Soru-12

İnsan sağlığı için tehlike oluşturan mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda, aşağıdaki solunum sistemini koruyan filtrelerden hangisi kullanılırsa etkili bir koruma sağlanır?

 

a-P2               b-P3              c-FFPl                     d-FFP2

 

Soru-13

Ayakkabı seçiminde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış olur?

 

a-Ayakkabının ön tarafında parmakların rahatça hareket edebileceği yer olacak şekilde seçilmeli

b-Ayakkabı ayağa tam oturacak fakat sıkmayacak şekilde seçilmeli

c-Her iki ayağa ayakkabı giyilip denenerek seçilmeli

d-Sabah vakitlerinde denerek seçilmeli

 

Soru-14

Aşağıdaki eldiven cinslerinden hangisi yağa karşı dirençli değildir?

 

a-Nitril          b-Deri           c-Neopren                d-PVC

 

Soru-15

Aşağıdaki işlerden hangisinde eldiven kullanılmamalıdır?

 

a-Cam kesme işleri

b-Boru kalas taşıma işleri

c-Torna ve matkap tezgahında yapılan işlerde

d- Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalarda

 

Soru-16

Emniyet kemerlerinin taşıma yükü en az kaç kg olmalıdır?

 

a-550kg        b-750kg        c-1150kg       d-2050 kg

 

Soru-17

Çalışanın yüksekten düşme ihtimali olan çatı kenarı gibi yerlere aşağıdaki çalışma konumu belirleme sistemlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur?

 

a-      Ankraj hattı üzerindeki kılavuz tip düşmeyi önleme sistemleri

b-      Askı sistemleri

c-      Kurtarma sistemleri

d-     Çalışma alanını sınırlayan sistemler

 

Soru-18

Kafa koruyucularından olan baretlerin içlik yani süspansiyon sistemi kullanıcının kafası ile baret arasında oluşabilecek şokları absorblayacak bir iç koruma sağlaması için kullanıcının başından ne kadar emniyetli bölge yaratacak şekilde asılı olmalıdır?

 

a-1,54-2,00 cm           b-2,54-3,18 cm           c-3,5-4,22 cm             d-4,5-5,11 cm

 

Soru-19

Aşağıdaki baretletlerden hangisi 30000 voltluk yüksek elektrik voltajına karşı koruma sağlayan hizmet sınıfına girer?

 

a-A                b-B                c-C                d-D

 

Soru-20

Yüz siperlerinin aşağıdakilerden hangisinde kullanılması uygun değildir?

 

a-Ağır parça darbelerine karşı                                   b-Öğütme işlerinde

c-Sıcak ve korrozif malzemeyle çalışmalarda            d-Taşlama işlerinde

 

Soru-21

Göz koruyucu seçiminin doğru bir şekilde yapılabilmesi için ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 

a-Özel işyeri tehlikeleri tanımlanmalıdır

b-Önerilen Göz ve Yüz Koruyucuları Sınıf Numaraları belirlenmelidir

c-İşyeri Tehlikelerine Göre Göz ve Yüz Koruyucusu Seçimi Tablosundan koruyucu seçilmelidir

d-Radyan Enerjiye Karşı Koruyucu Filtre Lensleri Tablosundan filtre seçimi yapılmalıdır

 

Soru-22

Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabısı giyilmesi gereken en uygun iş veya işlem aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler

b-Seramik eşya ve inşaat malzemesi kalıp işleri

c-Şantiye alanı ve depolardaki işler

d Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları

 

Soru-23

Delinmez tabanlı emniyet ayakkabısı giyilmesi gereken en uygun iş veya işlem aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Taş yontma ve taş işleme işleri

b-Bina yıkım işleri

c-Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi

d-Konserve yiyeceklerin paketlemesi işler

 

Soru-24

Yağ akaryakıt gibi maddelere karşı ve hafif koruma gerektiren durumlarda aşağıdaki iş  elbisesi türlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur?

 

a-yünlü          b-pamuklu               c- keten          d-deri

 

 

 

 

Soru-25

Alev alma ve parlama ihtimali bulunan işlerde kullanılacak koruyucu elbiselerde öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmalıdır?

 

a-Cepsiz olmalı

b-Güç yanan malzemeden olmalı

c-Tulum şeklinde tek parça olmalı

d-Vücudu sıkıca sarmalı

 

Soru-26

Amonyak, formaldehit gazlarının karışık olduğu bir ortamda kullanılacak olan filtrenin harf kodu aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-B-P3           b-E-P3           C-K-P3           d-ABEK-P3

 

Soru-27

Yaptığı etkiye göre Amonyak gazı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?

 

a-Basit boğucular

b-Kimyasal boğucular

c-Tahriş ediciler

d-Sistemik zehirler

 

 

Soru-28

Aşağıdaki gazlardan hangisi sistemik zehirler sınıfına girer?

 

a-Propan        b-Hidrojesülfür        c-Ozon           d-Karbonsülfür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1-      B

2-      C

3-      C

4-      D

5-      A

6-      B

7-      A

8-      B

9-      C

10-  D

11-  A

12-  B

13-  D

14-  B

15-  C

16-  C

17-  D

18-  B

19-  A

20-  A

21-  A

22-  A

23-  B

24-  B

25-  B

26-  D

27-  C

28-  D

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Kisisel_Koruyucu_Donanimlarin_isyerlerinde_Kullanilmasi_Hakkinda_28_Soru

Cevapla

x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort