TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


porno film bodrum escort malatya escort
Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hazırlık / İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankaları / Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile ilgili soru bankası

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile ilgili soru bankası

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile ilgili soru bankası

Soru-1

Doğal halde bulunan, üretilen veya herhangi bir işlem sırasında ya da atık olarak ortaya çıkan, kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlara ne denir?

 

a-Patlayıcı madde

b-Tehlikeli madde

c-Kimyasal madde

d-Kanserojen madde

 

Soru-2

Aşağıdakilerden hangisi solunum bölgesi olarak kabul edilir?

 

a-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır

b-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin üst kısmıdır

c-Başın boyundan yukarı olan kısmını kapsayan 30 cm yarıçaplı kürenin kapsadığı kısımdır

d-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin alt kısmıdır

 

Soru-3

Kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme

potansiyeline ne denir?

 

a-Risk            b-Tehlike                 c-Zehirleme              d-Zarar

 

Soru-4

O °C’den düşük parlama noktası ve 35 °C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Çok kolay alevlenir madde

b-Kolay alevlenir madde

c-Alevlenir madde

d-Patlayıcı madde

 

Soru-5

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi kapsamında değildir?

 

a-Sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararlar

b-Maddenin fiyatı ve kalitesi

c-Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi

d-Maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı

 

 

 

Soru-6

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre Risk değerlendirmesinin yenilenmesi süresi en fazla ne kadardır?

 

a-1 yıl            b-2 yıl            c-3 yıl            d-6 yıl

 

Soru-7

Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki özel önlemlerin hangisi birinci önceliğe sahiptir?

 

a-Sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması

b-Yeterli havalandırma sistemi kurulması

c-Kişisel korunma yöntemlerinin kullanılması

d-Madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemlerinin seçilmesi

 

Soru-8

Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte ………………….. uygulanacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

 

a-Kişisel korunma yöntemleri

b-Havalandırma sistemi

c-İkame yöntemi

d-Uygun iş organizasyonu

 

Soru-9

İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir ……………..hazırlanmalıdır. Cümlesinde noktalı yere

aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

 

a-Acil eylem planı

b-Risk analizi

c-Patlamadan Korunma dokümanı

d-Etkilenmiş alan planı

 

Soru-10

İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza,

olay ve acil durumlar için işveren aşağıdakilerden hangisini

yapamaz?

 

a-Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için etkilenmiş alana tüm çalışanların girmesi talimatını vermek

b-Yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak

c-Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri kullanıma hazır bulundurmak

d- Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası, kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı vermek

 

Soru-11

İngilizce baş harflerinden oluşan Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-EINECS     b-OSHA        c-ILO            d-WHO

 

Soru-12

“CAS” m Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası

b-Tehlikeli kimyasal maddelerin servis kayıt numarası

c-Biyolojik maddelerin servis kayıt numarası

d-Kanserojen ve mutajen maddelerin servis kayıt numarası

 

Soru-13

“TWA” in Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama

b-Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık sürede maruz kalınan, aşılmaması gereken limit değer

c-20 °C sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı

d-1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı

 

Soru-14

Kimyasal üretim yapacak bir firma projelendirme aşamasında

aşağıdakilerden hangisini dikkate alır?

 

I-Üretim teknolojisi

II-Makina seçimi

III-Depolama

 

a-I-II             b-I-III           c-II-III                     d-I-II-III

 

Soru-15

Parlayıcı, zehirli ve zararlı maddelerin depolandığı tankların etrafında tank kapasitesinin …… hacimde taşma havuzu bulunmalıdır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a-1/4 katı                  b-1/3 katı                 c-1/2 katı       d-2 katı

 

CEVAP ANAHTARI

1-      C 2-      A 3-      B 4-      A 5-      B
6-      D 7-      A 8-      A 9-      A 10-   A
11-   A 12-   A 13-   A 14-   A 15-   C

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;   konularina_gore_sorular_Kimyasal_Maddelerle_calismalarda_Saglik_ve_Guvenlik_onlemleri_Hakkinda_15_Soru

Cevapla

x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort