TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


porno film bodrum escort malatya escort
Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hazırlık / İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankaları / KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK ile ilgili soru bankası

KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK ile ilgili soru bankası

KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK ile ilgili soru bankası

 

Soru 1

“Havalandırma şekli………..bağlıdır” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

a. Kaynak yöntemine, malzemelere ve uygulama koşullarına

b. Atıkların nasıl bertaraf edileceğine

c. Alevin yanma süresine veya ark süresine

d. Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin ortam havasında bulunan miktarlarına

 

Cevap.c

Soru 2

 

Aşağıdaki özelliklerden hangisi karbondioksit gazı için geçerli değildir?

 

a. Atmosfer havasında, hacim bakımından % 0.3-0.4 oranında bulunur

b. Renksiz ve kokusuzdur

c. Özgül ağırlığı, 1.977 kg/m3’dür

d. %1-3 yoğunluğunda orta sürede görme bozuklukları, şuursuzluk başlar

 

Cevap.d

 

Soru 3

 

Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda çalışmalarda alınacak genel korunma önlemleri arasında yer almaz?

 

a. Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde açık alevli lamba türevi cihazlar kullanılmalıdır

b. Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde, kazı toprağı ıslatılmalıdır

c. Kapalı alanlarda asla yalnız çalışılmamalı, mutlaka ikinci kişiler kapalı alan dışında yardımcı olarak bulunmalıdır

d. Yeraltı işlerinde, delme ve kazma sırasında çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılmalıdır

 

Cevap.a

 

Soru 4

 

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal boğucu gazlar arasında yer almaz?

 

a. Hidrojen siyanür (HCN)

b. Hidrojen sülfür (H2S)

c. Bütan (C4H10)

d. Karbonmonoksit (CO)

 

Cevap.c

 

Soru 5

 

Aşağıdakilerden hangisi basit boğucu gazlar arasında yer almaz?

a. Metan (Grizu)

b. Lpg

c. Karbondioksit (Siyah gaz veya boğucu gaz)

d. Hidrojen siyanür

 

Cevap.d

 

Soru 6

 

“LPG buharının solunması……sebep olabilir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmez?

 

a. Hafıza bozukluğuna

b. Burun ve boğazda tahrişe

c. Baş ağrısı ve mide bulantısına

d. Baş dönmesine

 

Cevap.a

 

Soru 7

Aşağıdaki gazlardan hangisi, havadaki oksijen oranını düşürerek asfiksi(oksijensiz kalma) oluşturan gazlardan değildir?

 

a. Argon

b. Metan

c. Hidrojen

d. Helyum

 

Cevap.a

 

Soru 8

 

Aşağıdaki özelliklerden hangisi karbondioksit gazı için geçerli değildir?

 

a. Özgül ağırlığı, 1.977 kg/m3’dür

b. Renksiz ve kokusuzdur

c. %1-3 yoğunluğunda orta sürede görme bozuklukları, şuursuzluk başlar

d. Atmosfer havasında, hacim bakımından % 0.3-0.4 oranında bulunur

Cevap.c

 

Soru 9

 

Aşağıdakilerden hangisi metan gazı için geçerli değildir?

 

a. Basit boğucu gazlardan olması

b. Yanıcı ve patlayıcı bir gaz olması

c. hafif, renksiz, kokusuz olması

d. Koku alma sinirlerini felce uğratması

 

Cevap.d

 

Soru 10

 

“…..içeren metalleri kaynak yaparken özel bir dikkat gösterilmelidir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmez?

a. Çinko

b. Mangan

c. Kurşun

d. Kadmiyum

 

Cevap.b

 

Soru 11

 

İnsanların kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı ve aksesuarları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a. İnsanları kaldırmakta kullanılan ekipmanlar yalnızca iş güvenliği uzmanı tarafından kontrol edilecektir.

b.Tehlike halinde tahliye için güvenilir araçlar bulunacaktır.

c.İşçiler yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunacaktır.

d.Kaldırılan kişilerin güvenilir haberleşme imkanları olacaktır.

 

Cevap.a

 

Soru 12

 

İskelelerin kurulması ve kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a. İskelenin kurma, kullanma ve sökme planı iskeleyi kuranlar tarafından yapılacaktır.

b.İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; taşıyıcı zemine sabitlenerek önlenecekir.

c.İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılacaktır.

d.Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır.

 

Cevap.a

 

Soru 13

 

Aşağıda verilenlerden hangisi platformlarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden değildir?

 

a. Platform kenarları paslanmaya karşı boyanacaktır.

b.Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır.

c.Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.

d.Görüş imkanlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanmalıdır.

 

Cevap.a

 

Soru 14

 

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

a.Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanacaktır.

b.El merdivenleri ancak, düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir.

c. Halat ancak, el merdiveni kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir.

d.El merdivenler ancak, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında kullanılabilir.

 

Cevap.c

 

Soru 15

 

Kapalı alanlarda yapılacak çalışmalar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a.Kapalı alanlarda seyyar aydınlatma lambaları darbelere dayanıklı özel koruyucu içinde ve küçük gerilimli olarak kullanılmalıdır.

b.Parlayıcı patlayıcı sıvı yada gaz madde bulaşıklarının bulunduğu alanlarda gaz free işlemi yapılmış olmalıdır.

c.Bu alanlarda gerekli ölçümler yapılarak zararlı gazların varlığı araştırılmalıdır.

d. Kapalı alanlarda sürekliliği olan işler yapılacaksa iş güvenliği uzmanından onay alınacaktır.

 

Cevap.d

 

 

Soru 16

 

İş ekipmanlarında düşmeleri önleyecek koruyucular hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a. Kişisel korunma önlemlerine toplu korunma önlemlerine göre öncelik verilecektir. b.Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir.

c.Koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınacaktır.

d.Koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olacaktır.

Cevap.a

 

 

Soru 17

 

Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a. Sistemde birden fazla halat kesinlikle kullanılmayacaktır.

b.Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır.

c.İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilecektir.

d.Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve gözetim sağlanacaktır.

 

Cevap.a

 

Soru 18

 

El merdivenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a. Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesinin altında olacaktır.

b.Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılacaktır.

c.Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir.

d.Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulacak, ip merdivenler hariç, yerlerinden çıkarılmayacak ve sallanması önlenecektir.

 

Cevap.a

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_KAPALi_ALANLARDA_cALisMALARDA_GuVENLiK

Cevapla

x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort