TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


sex izle - porno izle - porno - sikiş - türkçe porno
Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hazırlık / İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankaları / Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili soru bankası

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili soru bankası

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili soru bankası

 

Soru-1

İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını kaç iş günü içinde yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

 

a-1                  b-2                  c-3                  d-4

 

Cevap b

 

Soru-2

Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından tehlikenin niteliğine göre, işin tamamen veya kısmen durdurulması veya  işyerinin kapatılması kararını verecek olan komisyona aşağıdaki görevlilerden hangisi girmez?

 

a-Denetlemeye Yetkili Müfettiş,                       b-İşçi Temsilcisi

c-İşveren Temsilcisi                                         d-İl Sanayi Müdürü

 

Cevap d

 

Soru-3

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına karşı işverenin yerel iş Mahkemesinde kaç iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır?

 

a-6                  b-15                c-10                d-3

 

Cevap a

 

Soru-4

Makine, tesisat ve tertibat veya işin durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren aşağıdakilerden hangisini uygulayamaz?

 

a-Ücretlerini ödemeye devam eder

b-İşten çıkarır

c-Ödünç işçi olarak başka işyerinde çalışmasını sağlar

d-Ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verir

 

Cevap b

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru-5

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak alınan kararlar ile ilgili olarak işveren aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır?

 

a-Kurul tarafından verilen kararları uygulamakla yükümlüdür

b-Kurul kararları uygulanması yükümlülüğü işyerinin maddi olanakları ölçüsündedir

c-Kurul kararlarını uygulamak İş Güvenliği Uzmanının yükümlülüğüdür

d-Kurul, aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür

 

Cevap a

 

Soru-6

4857 sayılı İş Kanununa göre, İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman istihdamı aşağıdaki işyerlerinden hangisi için geçerlidir?

I-Sanayiden sayılan işyerleri

II- Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri

III- Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri

IV-Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri

 

a-I-II               b-I-II-III          c-I-IV              d-I-II-IV

 

Cevap b

 

Soru-7

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından, işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin yasal hakları gereği aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

 

a-İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna başvurmak

b-İşveren veya işveren vekiline başvurmak

c-Hizmet akdini derhal feshetmek

d-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına başvurmak

 

Cevap d

 

Soru-8

İşyerlerinde, alkollü içki kullanma yasağı aşağıdakilerden hangisine uygulanır?

 

a-Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilenlere

b-Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlara

c-İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlara

d-Günde 7,5 saatten az hafif işlerde çalışanlara

 

Cevap d

 

Soru-9

Ağır ve tehlikeli işler raporu aşağıdaki durumlardan hangisinde gerekir?

I-İlk işe giriş de

II- İşçinin meslek hastalığı durumunda

III- İşin devamı süresince en az yılda bir defa

 

a-I-II-III          b-I-II               c-I-III                          d-II-III

 

Cevap c

 

Soru-10

İş kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır?

 

a-Deniz İş Kanunu

b-4857 sayılı İş Kanunu

c-Borçlar Kanunu

d-Ticaret Hukuku

 

Cevap c

 

Soru-11

İş kazaları meslek hastalıkları aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır?

 

a-Deniz İş Kanunu

b-4857 sayılı İş Kanunu

c-Borçlar Kanunu

d-Sosyal Güvenlik Kanunu

 

Cevap d

 

Soru-12

İlk İş Sağlığı Yasası hangi ülkede çıkmıştır?

 

a-İngiltere

b-Fransa

c-Amerika Birleşik Devletleri

d-Almanya

 

Cevap a

 

 

 

 

 

Soru-13

Kişinin hukuka aykırı olarak, sonucu bilerek ve isteyerek hareket etmesi Ceza Hukukunda ne anlama gelir?

 

a-Taksir           b-İhmal            c-Kasıt              d-Kusur

 

Cevap c

 

Soru-14

Ceza Hukukuna göre iş kazasına uğrayan mağdurun kaç günden fazla istirahatını gerektirecek sağlık raporu varsa, kamu davası açılır?

 

a-10                b-15                c-20                d-30

 

Cevap a

 

Soru-15

Ceza Hukuku açısından, bir kişinin hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucu önlemek için durumun gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göstermemesi kusurlu davranışına ne denir?

 

a-Taksir           b-İhmal            c-Kasıt                   d- Kusur

 

Cevap b

 

Soru-16

Borçlar Hukukuna göre işverenin tazminat ödeme sorumluluğunda zaman aşımı kaç yıldır?

 

a-1                  b-5                  c-10                d-15

 

Cevap c

 

Soru-17

Kaza, kaçınılmazlık sebebiyle meydana gelmiş ise, kaza ile ilgili herhangi bir kişinin veya Kuruluşun kusuru bulunmuyor ise, bu zararın belli oranlarda işçi ve işveren tarafından karşılanması gerekmektedir. İşverenin bu yükümlülüğüne ne denir?

 

a-Kusursuz sorumluluk

b-Manevi tazminat

c-Destek tazminatı

d-Kaçınılmazlık sorumluluğu

 

Cevap a

 

 

 

 

Soru-18

İş Sağlığı ve Güvenliğini en dolaysız biçimde güvence altına alan “Sosyal güvenlik hakkını düzenleyen” Anayasa maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-17. madde

b-50. madde

c-60. madde

d-65. madde

 

Cevap c

 

Soru-19

Aşağıdaki iş mevzuatının hangisinde teknik önlemler yer almaz?

 

a-Gürültü Yönetmeliği

b-Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

c-Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

d-Güvenlik ve Sağlık işaretleri yönetmeliği

 

Cevap c

 

Soru-20

İşçilere İş sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmesi hangi kanunda belirlenmiştir?

 

a-4857 Sayılı İş Kanununda

b-Sosyal Sigortalar Kanununda

c-Deniz İş Kanununda

d-Milli Eğitim Kanununda

 

Cevap a

 

 

TEŞEKKÜRLER

konularina_gore_sorular_07-Kanunlarda_is_Sagligi_ve_Guvenligi_REV_10

Cevapla

Antalya Escort İtiraf Antalya Escort
x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru