İzleme ve Ölçme ile ilgili form

         

İzleme ve Ölçme ile ilgili form

 

Sıra FAALİYET Periyot ADET 1 2
ÖLÇÜMLER
1 Gürültü ölçümü Yılda Bir
2 İç Ortam Toz ölçümü Yılda Bir
3 İç Ortam gaz ölçümü Yılda Bir
4 Termal konfor şart. Yılda Bir
5 Aydınlatma Yılda Bir
ÇEVRESEL ÖLÇÜMLER
1 EMİSYON VE İMİSYON ÖLÇÜMLERİ
2 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ
TEST, KONTROL VE TAHLİLLER
1 Elektrik ile çalışan makinaların topraklama kontrolü Yılda Bir
2 Paratoner Topraklama Kontrolü Yılda Bir
3 Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Yeterlilik Kontrolü Yılda Bir
4 Caraskal Periyodik Test ve Kontrolleri 3 ay
5 Yük Asansörü Periyodik Test ve Kontrolleri 3 ay
6 Forklift Periyodik Test ve Kontrolleri 3 ay
7 Vinç Periyodik Test ve Kontrolleri 3 ay
8 Kazan Periyodik Test ve Kontrolleri Yılda Bir
9 Kompresör Periyodik Bakımı Yılda Bir
10 Hava Tankı Periyodik Bakımı Yılda Bir
11 Yangın Söndürme Cihazlarının Bakımı 6 ay
12 Yangın Tatbikatı 6 ay
13 Motopomp Kontrolü Her Hafta
14 İçme Suyu Tahlilleri 1 ay
EĞİTİM, TOPLANTI, DENETİM VE DİĞER
1 İSG Kurulu Her Ay
2 İSG Eğitimleri
3 İlkyardım Eğitimleri 3 yıl
4 ÇSGB Denetimleri
5 İş Kazaları
SAĞLIK
1 Akciğer Grafisi Yılda Bir
2 SFT (Solunum Fonksiyon Testi) Yılda bir
3 Odyometri Testi Yılda bir
4 Ağır ve Tehlikeli İş Raporu Yılda bir
4 Portör 6 ay
5 Göz muayenesi Yılda Bir
6 Tetanos 5 yıl
7 İdrarda Fenol 6 ay
8 İdrarda Fenol hüppirik asit 6 ay
9 Tam Kan 6 ay
10 Böbrek Fonksiyon Testi 6 ay
11 Akciğer Enzim Analizi 6 ay

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

form_F41.iZLEME_VE_oLcME_FORMU

 

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy permalink.