TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


sex izle - porno izle - porno - sikiş - türkçe porno
Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hazırlık / İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankaları / İş güvenliği yapılması gereken kontroller ile ilgili soru bankası

İş güvenliği yapılması gereken kontroller ile ilgili soru bankası

İş güvenliği yapılması gereken kontroller ile ilgili soru bankası

Soru 1 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanması gereken kayıt ve belgelerden değildir?
( )Yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarının kayıtları
( )İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıkları ile ilgili kayıtlar
(x) İşyeri sağlık birimi yıllık çalışma planı    Doğru cevap
( )Acil durum planları

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

387

  Soru 2 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi periyodik olarak kontrol edilmek zorunda değildir?
(x) İşyeri sıhhi tesisatı    Doğru cevap
( )İşyerinin elektrik tesisatı
( )İşyerinin havalandırma tesisatı
( )İşyerinin aydınlatma tesisatı

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

390

  Soru 3 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi Teknik Rapor ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
(x) Teknik Raporun sonuç bölümünde kontrole tabi tutulan kişiye konan tanı ve yapılması gerekenler yazılır.    Doğru cevap
( )Raporda, yetkili teknik elemanın kanaat ve onayı yer alır.
( )Raporda, yapılan test ve kontroller esnasında elde edilen bilgiler yer alır.
( )Teknik Rapor; teknik periyodik kontrol ve test sonrasında düzenlenen bir belgedir.

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

397

  Soru 4 (Ağırlık 6.25%)

 

Kontrol, ölçüm ve test usulu ile tekniği, testte kullanılacak cihaz ve aletler ile uyulacak kuralların belirlenmesinde aşağıdakilerin hangilerinden faydalanılmaz?
( )Mevcut hukuki düzenlemeler
( )İlgili standartlar
( )Fenni ve teknolojik literatür
(x) İş kazası kayıt ve belgeleri    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

396

  Soru 5 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol ve test uygulanacak makine ve/veya tesisin ön incelemesinde belirlenecek hususlardan değildir?
(x) Ekipmanın amortisman değerleri    Doğru cevap
( )Çalışma usul ve esasları
( )İşletme ve bakım şartları
( )Teknik karakteristik değerler

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

385

  Soru 6 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi işçilere periyodik olarak sağlık kontrolü yapılmasının amaçlarından değildir?
( )Kayıp işgünü sayısının azaltılması
( )Proaktif yaklaşım
(x) İleride işçi ve işveren arasında oluşması muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere kayıt ve belge oluşturulması    Doğru cevap
( )İşyerlerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin güvenirliliği ile yeterliliğinin ölçülmesi

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

389

  Soru 7 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi kayıt sisteminin yararlarından biri değildir?
( )Aksayan yönlerin rahatça görülebilmesi
(x) Kayıt dışı sektörün kayıt altına alınmasına yardımcı olması    Doğru cevap
( )İşyerinin ve çalışanların durumlarının sürekli izlenebilirliği
( )Risk değerlendirmelerine ışık tutması

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

386

  Soru 8 (Ağırlık 6.25%)

 

İşyerindeki ekipmanların periyodik kontrol dokümanında aşağıdakilerden hangisi bulunmak zorunda değildir?
( )Ekipmanın kullanma talimatları ile ilgili bilgiler
( )Test tekniği ve şartları ile ilgili bilgiler
( )Makine ve/veya tesis ile ilgili bilgiler
(x) Yetkili teknik eleman ile ilgili bilgiler   ← Yanlış cevap

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 6.25 = 0%

 

395

  Soru 9 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi teknik periyodik kontrollerin esaslarından değildir.
( )Güvenlik
( )Verimlilik
( )Süreklilik
(x) İkame    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

388

  Soru 10 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi işyerindeki alet ve ekipmanın periyodik olarak kontrol edilmesinin amaçlarından birisi değildir.
( )İşletme şartlarından dolayı oluşan aşınma yıpranma gibi durumların varlığını araştırmak.
( )Gerekli hallerde tamir, bakım, onarım ya da işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklikleri ve alınacak tedbirleri tespit etmek.
(x) İşyerinde bulunan her türlü makine ve tesislerin fiziki özelliklerini önceden belirlemek.   ← Yanlış cevap
( )İş kazasına neden olabilecek risk noktalarını belirlemek

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 6.25 = 0%

 

398

  Soru 11 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol sonrası düzenlenecek raporda bulunması gerekli bilgilerden değildir?
( )Teknik Periyodik Kontrol sonuçları ile ilgili kanaat.
( )Yetkili teknik eleman ile ilgili bilgiler.
(x) Operatör ile ilgili bilgiler.    Doğru cevap
( )Test tekniği ve şartları ile ilgili bilgiler.

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

399

  Soru 12 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol sonrası düzenlenecek raporun “Değerlendirme” bölümünde yer alması zorunlu bilgilerden değildir?
( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı
(x) Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin, teknik özellikleri karşılayıp, karşılamadığı   ← Yanlış cevap
( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerler bir önceki kontrole göre değerlendirildiğinde iyileşme olup olmadığı
( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin ilgili standartlar, teknolojik literatürde ve mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 6.25 = 0%

 

393

  Soru 13 (Ağırlık 6.25%)

 

İşyerinde bir kayıt sistemi bulunması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( )Aksayan yönlerin rahatça görülebilmesini sağlar
( )İşyerinin ve çalışanların durumları sürekli izlenebilirliğini sağlar.
(x) Risk değerlendirmesine herhangi bir katkı sağlamaz.     Doğru cevap
( )Hizmetlerinin devamlılığını sağlar

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

394

  Soru 14 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi periyodik kontrollerin amacı değildir?
( )İşçi ya da makine, tesis ve tertiplerin sağlık ya da fiziki özelliklerini önceden belirlenmesi
( )Tamir, bakım, onarım ya da işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklikleri tespit etmek.
(x) Yeni alınacak ekipmanın asgari özelliklerinin belirlenmesi    Doğru cevap
( )Çalışma şartlarından dolayı yıpranma, aşınma vb. durumlarının araştırılması

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

392

  Soru 15 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi, işyeri hekimi tarafından düzenleneceği mevzuatta açıkça belirtilmiş bir belgedir?
(x) Yıllık çalışma raporu   ← Yanlış cevap
( )Teknik rapor
( )Risk değerlendirmesi
( )İşyeri bildirgesi

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 6.25 = 0%

 

391

  Soru 16 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerinin herhangi birinde yer almaz?
(x) İşveren, işyeri için yaptığı veya yaptırdığı risk değerlendirmesine ilişkin dokümanları ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderir.    Doğru cevap
( )Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanacaktır.
( )Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma ihtimali bulunan yerler, uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleriyle belirlenecektir. Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek acil durumlar için plan yapılacaktır.
( )İşveren kanserojen ve mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi halinde Ç.S.G. Bakanlığı’na vermek zorundadır.

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Soru_is_guvenligi_yonunden_yapilmasi_gereken_kontroller

Cevapla

Antalya Escort İtiraf Antalya Escort
x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru