TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


watch movies online maltepe escort alanya escort konya escort atasehir escort
Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hazırlık / İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankaları / İş güvenliği yapılması gereken kontroller ile ilgili soru bankası

İş güvenliği yapılması gereken kontroller ile ilgili soru bankası

İş güvenliği yapılması gereken kontroller ile ilgili soru bankası

Soru 1 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanması gereken kayıt ve belgelerden değildir?
( )Yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarının kayıtları
( )İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıkları ile ilgili kayıtlar
(x) İşyeri sağlık birimi yıllık çalışma planı    Doğru cevap
( )Acil durum planları

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

387

  Soru 2 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi periyodik olarak kontrol edilmek zorunda değildir?
(x) İşyeri sıhhi tesisatı    Doğru cevap
( )İşyerinin elektrik tesisatı
( )İşyerinin havalandırma tesisatı
( )İşyerinin aydınlatma tesisatı

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

390

  Soru 3 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi Teknik Rapor ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
(x) Teknik Raporun sonuç bölümünde kontrole tabi tutulan kişiye konan tanı ve yapılması gerekenler yazılır.    Doğru cevap
( )Raporda, yetkili teknik elemanın kanaat ve onayı yer alır.
( )Raporda, yapılan test ve kontroller esnasında elde edilen bilgiler yer alır.
( )Teknik Rapor; teknik periyodik kontrol ve test sonrasında düzenlenen bir belgedir.

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

397

  Soru 4 (Ağırlık 6.25%)

 

Kontrol, ölçüm ve test usulu ile tekniği, testte kullanılacak cihaz ve aletler ile uyulacak kuralların belirlenmesinde aşağıdakilerin hangilerinden faydalanılmaz?
( )Mevcut hukuki düzenlemeler
( )İlgili standartlar
( )Fenni ve teknolojik literatür
(x) İş kazası kayıt ve belgeleri    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

396

  Soru 5 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol ve test uygulanacak makine ve/veya tesisin ön incelemesinde belirlenecek hususlardan değildir?
(x) Ekipmanın amortisman değerleri    Doğru cevap
( )Çalışma usul ve esasları
( )İşletme ve bakım şartları
( )Teknik karakteristik değerler

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

385

  Soru 6 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi işçilere periyodik olarak sağlık kontrolü yapılmasının amaçlarından değildir?
( )Kayıp işgünü sayısının azaltılması
( )Proaktif yaklaşım
(x) İleride işçi ve işveren arasında oluşması muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere kayıt ve belge oluşturulması    Doğru cevap
( )İşyerlerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin güvenirliliği ile yeterliliğinin ölçülmesi

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

389

  Soru 7 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi kayıt sisteminin yararlarından biri değildir?
( )Aksayan yönlerin rahatça görülebilmesi
(x) Kayıt dışı sektörün kayıt altına alınmasına yardımcı olması    Doğru cevap
( )İşyerinin ve çalışanların durumlarının sürekli izlenebilirliği
( )Risk değerlendirmelerine ışık tutması

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

386

  Soru 8 (Ağırlık 6.25%)

 

İşyerindeki ekipmanların periyodik kontrol dokümanında aşağıdakilerden hangisi bulunmak zorunda değildir?
( )Ekipmanın kullanma talimatları ile ilgili bilgiler
( )Test tekniği ve şartları ile ilgili bilgiler
( )Makine ve/veya tesis ile ilgili bilgiler
(x) Yetkili teknik eleman ile ilgili bilgiler   ← Yanlış cevap

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 6.25 = 0%

 

395

  Soru 9 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi teknik periyodik kontrollerin esaslarından değildir.
( )Güvenlik
( )Verimlilik
( )Süreklilik
(x) İkame    Doğru cevap

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

388

  Soru 10 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi işyerindeki alet ve ekipmanın periyodik olarak kontrol edilmesinin amaçlarından birisi değildir.
( )İşletme şartlarından dolayı oluşan aşınma yıpranma gibi durumların varlığını araştırmak.
( )Gerekli hallerde tamir, bakım, onarım ya da işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklikleri ve alınacak tedbirleri tespit etmek.
(x) İşyerinde bulunan her türlü makine ve tesislerin fiziki özelliklerini önceden belirlemek.   ← Yanlış cevap
( )İş kazasına neden olabilecek risk noktalarını belirlemek

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 6.25 = 0%

 

398

  Soru 11 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol sonrası düzenlenecek raporda bulunması gerekli bilgilerden değildir?
( )Teknik Periyodik Kontrol sonuçları ile ilgili kanaat.
( )Yetkili teknik eleman ile ilgili bilgiler.
(x) Operatör ile ilgili bilgiler.    Doğru cevap
( )Test tekniği ve şartları ile ilgili bilgiler.

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

399

  Soru 12 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol sonrası düzenlenecek raporun “Değerlendirme” bölümünde yer alması zorunlu bilgilerden değildir?
( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı
(x) Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin, teknik özellikleri karşılayıp, karşılamadığı   ← Yanlış cevap
( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerler bir önceki kontrole göre değerlendirildiğinde iyileşme olup olmadığı
( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin ilgili standartlar, teknolojik literatürde ve mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 6.25 = 0%

 

393

  Soru 13 (Ağırlık 6.25%)

 

İşyerinde bir kayıt sistemi bulunması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( )Aksayan yönlerin rahatça görülebilmesini sağlar
( )İşyerinin ve çalışanların durumları sürekli izlenebilirliğini sağlar.
(x) Risk değerlendirmesine herhangi bir katkı sağlamaz.     Doğru cevap
( )Hizmetlerinin devamlılığını sağlar

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

394

  Soru 14 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi periyodik kontrollerin amacı değildir?
( )İşçi ya da makine, tesis ve tertiplerin sağlık ya da fiziki özelliklerini önceden belirlenmesi
( )Tamir, bakım, onarım ya da işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklikleri tespit etmek.
(x) Yeni alınacak ekipmanın asgari özelliklerinin belirlenmesi    Doğru cevap
( )Çalışma şartlarından dolayı yıpranma, aşınma vb. durumlarının araştırılması

 

Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 6.25 = 6.25%

 

392

  Soru 15 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi, işyeri hekimi tarafından düzenleneceği mevzuatta açıkça belirtilmiş bir belgedir?
(x) Yıllık çalışma raporu   ← Yanlış cevap
( )Teknik rapor
( )Risk değerlendirmesi
( )İşyeri bildirgesi

 

Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 6.25 = 0%

 

391

  Soru 16 (Ağırlık 6.25%)

 

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerinin herhangi birinde yer almaz?
(x) İşveren, işyeri için yaptığı veya yaptırdığı risk değerlendirmesine ilişkin dokümanları ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderir.    Doğru cevap
( )Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanacaktır.
( )Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma ihtimali bulunan yerler, uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleriyle belirlenecektir. Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek acil durumlar için plan yapılacaktır.
( )İşveren kanserojen ve mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi halinde Ç.S.G. Bakanlığı’na vermek zorundadır.

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Soru_is_guvenligi_yonunden_yapilmasi_gereken_kontroller

Cevapla

x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru

Ataşehir escort Kadıköy escort Ankara escort Eryaman escort Ankara escort bayan
bedava bahis bedava bahis türk porno izmir escort izmir escort
ankara escort ankara escort şişli escort şişli escort beylikdüzü escort
beylikdüzü escort rus porno kocaeli escort izmir escort travesti porno
suriyeli porno porno seyret Ankara Escort Bayan Ankara Escort Bayan Ankara Escort
Etlik escort Antalya escort İzmir Escort bayan malatya escort rus porno
Maltepe Escort ümraniye escort maltepe escort kartal escort kartal escort
kurtköy escort Kurtköy Escort Şerifali Escort Kadıköy Escort Kadıköy Escort
Gebze Escort Kurtköy Escort Tuzla Escort Bostancı Escort Pendik Escort
sex izle lida zayıflama hapı transpalet baskül ankara escort ankara escort
izmir Escort Eskişehir Escort Bursa Escort