TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


porno film bodrum escort malatya escort
Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hazırlık / İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankaları / İŞ EKİPMANLARININ TASARIM, İMALAT VE KULLANIMINDA GÜVENLİK ile ilgili soru bankası

İŞ EKİPMANLARININ TASARIM, İMALAT VE KULLANIMINDA GÜVENLİK ile ilgili soru bankası

İŞ EKİPMANLARININ TASARIM, İMALAT VE KULLANIMINDA GÜVENLİK ile ilgili soru bankası

 

Soru 1

Bir iş makinesi park edildiğinde ne yapılmaması gerekir?

 

a-Basıncı boşaltılır                             b-Motor stop edilir

c-Boşa alınır                                       d-Frenleri çekilir

 

Cevap: a

 

Soru 2

Loder Buldozer iş makinası kullanan operatörlerin sahip olması gereken sürücü ehliyet aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-B sınıfı         b-G sınıfı        c-F sınıfı         d-D sınıfı

 

Cevap: b

 

Soru 3

İş ekipmanlarında hangisi önceliklidir?

 

a-Basınç          b-Hız               c-Durdurma                d-Çalıştırma

 

Cevap: c

 

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kumanda cihazları için doğru değildir?

 

a-Kumanda cihazları tehlikeli bölgenin içine yerleştirilmelidir.

b-Makine devreye girmeden önce sesli ve ışıklı ikaz sistemi olmalıdır.

c-Tehlikeye maruz kalan işçilerin korunabilmesi için yeterli zaman ve imkan olanağı vermelidir.

d-Kumanda sistemleri sadece bilerek ve isteyerek kullanılabilecek şekilde dizayn edilmedir.

 

Cevap: a

 

 

Soru 5

Kumanda sistemlerinin bilerek ve isteyerek kullanılma özelliği aşağıdakilerden hangisinde geçerli değildir?

 

a-Ekipmanın durmasından sonra tekrar çalıştırılmasında

b-Hızda değişiklikler yapılırken

c-Basınçta değişiklikler yapılırken

d-Otomatik çalışan iş ekipmanının normal çalışma programının devamı süresinde

 

Cevap:d

 

 

Soru 6

 

Hangisi birden fazla işçinin bulunduğu forkliftler için geçerli değildir

 

a-Şoför kabininde ehliyetli kişi oturacak

b-Sürücü için kabin olacak

c-Devrilme halinde kişilerin zarar görmemesini sağlayacak şekilde olacak

d-Şoför kabininde baret takılması zorunludur

 

Cevap: d

 

Soru 7

İşyerinde kullanılan motorlu araçlarla ilgili hangisi yanlıştır

 

a-Geri gelirken ışık ve ses sinyali verecek

b-Operatörün önünü görmediği durumlarda otomatik olarak çalışan ışık ve ses sinyali olacak

c-Tehlikelere maruz kalan işçilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri için yeterli zaman ve imkanı olacak

d-Çalıştırma sistemleri, durdurma sistemlerine göre öncelikli olacaktır

 

Cevap:d

 

Soru 8

İş ekipmanlarının kumanda cihazlarında zorunlu haller dışında aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

 

a-Tehlikeli bölge dışına yerleştirilmeli

b-Açıkça görülebilir ve tanınabilir olması

c-İstem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmamalı

d-Çalıştırılması veya durdurulması sırasında doğabilecek tehlikelere maruz kalan işçilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri için yeterli zaman ve imkanı olmalı

 

Cevap:a

 

 

Soru 9

İş ekipmanları ile yapılan hangi tür çalışmalarda sertifikalı eleman bulundurma yükümlülüğü vardır?

 

a-İş ekipmanlarının çalıştırılması durdurulması

b-İş ekipmanlarının sergilenmesi

c-İş ekipmanlarının kullanım talimatı hazırlanması

d-İş ekipmanlarının satış ve pazarlanması

 

Cevap: a

 

Soru 10

 

Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanı imalatçılarının sorumlulukları arasındadır?

 

A:        İş ekipmanlarının tasarım ve imalat kriterleri yönünden bilimsel verileri taşıyor olmasına dikkat etmelidir

B:        İş ekipmanlarının güç, kapasite, dayanıklılık, sorunsuzluk etiketlemelidir

C:        İş ekipmanlarının ömür limitlerine uygunluğu etiketlemelidir

D:        İş ekipmanlarının çalışma talimatlarında belirtmelidir

E:        Hepsi

 

Cevap: E

 

Soru 11

 

Makineyi işletmeye alma ve kullanma bilgilerinde neler yer almalıdır?

 

A:        Basit arızaların tespitine ilişkin uyarılar ve arıza giderme bilgileri

B:        Çalıştırma öncesi kontrolünün yapılması ve çalıştırma yöntemi

C:        İmalatçı firmadan alınan mal alım faturasının aydıntıları

D:        Makinenin takma – sökme işlemlerinin yapılması

E:        Yardımcı aparat ve takımların sökülüp takılmasına dair bilgiler

 

Cevap: C

 

Soru 12

 

Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgâhlarda uyulması gereken güvenlik önlemlerinden değildir?

 

A:        Makine çalışır durumdayken terk edilmemelidir.

B:        Makine çalışırken çevre ile ilgilenilmemeli, dikkatin dağılmasına mani olunmalıdır.

C:        Makinelerin aralarında en az 6 metre mesafe bulunmalıdır.

D:        Uygun iş elbisesi giyilmeli, gerekiyorsa koruyucu gözlük kullanılmalıdır

E:        Yeterli düzeyde genel ve özel aydınlatma bulunmalıdır.

 

Cevap: C

 

Soru 13

 

Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgâhlarda uyulması gereken güvenlik önlemlerinden değildir?

 

A:        Her makinenin çalıştırma, kullanma ve kapatma talimatı olmalıdır.

B:        Makineler amacı dışında farklı yöntemler için kullanılmamalıdır.

C:        Makinenin operatörü kendi güvenliğinin ve yakın çevresinde çalışanların güvenliğine dikkat etmelidir.

D:        Makineyi; sorumlusu dışında da işveren talimatı ile tüm personel kullanabilir.

E:        Tehlikelere karşı makinenin tüm etkileme alanı içerisinde önlem alınmalıdır.

 

Cevap: D

 

Soru 14

 

Kompresör dairesi elektrik tesisatının özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

a.İmalatçıların önerilerine uygun pano ve tesisat hazırlanmalıdır.

b.Tesisat yetkili elektrikçilere yaptırılacak ve periyodik bakım ve kontrolleri yapılacaktır.

c.Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.

d. İşletme topraklama hattı ile tank gövdesi arasında bağlantı oluşturulmalıdır.

 

Cevap: d

 

Soru 15

 

Aşağıdakilerden hangisi kompresör dairesinde uyulması gerekli güvenlik kurallarından biri değildir?

 

a. Kompresör dairesi çalışanlardan 15 metre uzakta yerleştirilecektir.   b.Kompresörlerin temiz hava emmesi sağlanmış olacaktır.

c.Kompresör dairesi kumanda panosu tehlike bölgesi dışına yerleştirilmiş olmalıdır.

d.Kompresörler patlamalara dayanıklı ayrı bir bölüme yerleştirilecektir.

 

Cevap: a

 

Soru 16

 

Aşağıdakilerden hangisi kompresör basınçlı hava tanklarında bulunması gerekli güvenlik cihazlardan biri değildir?

 

a.Uzaktan durdurma sistemi

b.Seviye göstergesi

c.Su tahliye sistemi

d.Manometre

 

Cevap: b

 

 

 

Soru 17

 

Aşağıdakilerden hangisi,  basınçlı hava tesisatında kullanılan hava tanklarının kullanım amaçlarından birisi değildir?

 

a.Çıkış havasının sıcaklığını düşürmek

b. Havanın şartlanmasını sağlamak   ← Doğru cevap

c.Basınç dalgalanmalarını önlemek

d.Kompresörün sık sık devreye girmesini önlemek

 

Cevap: b

 

Soru 18

 

Aşağıdakilerden hangisi kazanlar ile yapılan çalışmalarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden biri değildir?

 

a.Kazan dairesi elektrik sistemi exfroop özellikli olarak kurulacaktır.

b.Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışan işyerlerindeki kazan dairelerinin diğer atölyelere açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.

c.Kazanların görünür yerine imalatçı tarafından kazanı tanıtıcı bilgi plakası konulacaktır.

d.Her çeşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme ve teçhizatı, fennin, tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine uygun bir şekilde yapılmış olacaktır.

 

Cevap: a

 

Soru 19

 

Kazan dairesinin yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

a.Kazan dairesi drenaj sistemi ile donatılacaktır.

b. Kazan dairelerinin dışarı açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.

c.Kazan dairelerinin tavanı gerektiğinde kazan üzerinde çalışmayı kolaylaştıracak yükseklikte olacaktır.

d.Kazan daireleri sürekli havalandırılacaktır. Tabii havalandırmanın yeterli olmadığı hallerde uygun aspirasyon tesisatı yapılacaktır.

 

Cevap: b

 

Soru 20

 

İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan kumanda cihazları…………………hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır. Cümlesini tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

 

A:        İstem dışı

B:        Hatalı

C:        Tehlikeli

D:        Cihazın kumandasındaki

 

Cevap: A

 

Soru 21

 

İş ekipmanlarının çalıştırma ve durdurma sistemlerinde öncelik hangisindedir?

 

A:        çalıştırma sisteminde

B:        Durdurma sisteminde

C:        İkisi de önceliklidir

D:        ikisinin de önceliği yoktur

 

Cevap: B

 

Soru 22

 

İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan aşağıdaki koruyucular ve koruma donanımı ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

A:        Sağlam yapıda olmalı

B:        İlave tehlike yaratmamalı

C:        Kolayca yerinden çıkarılacak veya etkisiz hale getirilecek şekilde olmalı

D:        tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunmalı

 

Cevap: C

 

Soru 23

 

Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp- takılabilir iş ekipmanlarının ……………………. dikkate alınarak ön görülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve karalı bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. Cümlesini tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

 

A:        Aksesuarları da

B:        Zemin özellikleri de

C:        Yük kaldırma kapasitesi de

D:        Kaldırılacak yükler de

 

Cevap: B

 

 

 

Soru 24

 

Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili olarak düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular nerelerde kesintiye uğrayabilir?

A:        Kaldırma araçlarının bulunduğu yerde

B:        Çatılarda

C:        Seyyar ve sabit merdiven başlarında

D:        katlar veya ara geçişler arasındaki geçişlerde

 

Cevap: C

 

Soru 25

 

Halat kullanılarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümlerden olan “işçilere, çalışma halatına bağlı ……………………. verilecek ve kullandırılacaktır.” Cümlesini tamamlamak için noktalı yere hangisinin gelmesi uygundur?

 

A:        Paraşütçü tipi emniyet kemeri

B:        Emniyet kemeri

C:        Güvenlik halatı

D:        Halat tutucu

 

Cevap: A

 

Soru 26

 

İş ekipmanı kontrolünde ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

 

A:        Yetkili teknik eleman temin edilmesi

B:        Kontrol, ölçüm, test usul ve tekniğinin belirlenmesi

C:        Testte kullanılacak cihaz ve aletlerin temin edilmesi

D:        Kontrol periyotlarının belirlenmesi

 

Cevap: B

 

Soru 27

 

“İş yerinde herhangi bir soruna yönelik, hazırlanacak eylem planı güvenlik önlemleri açısından en az ….., kontroller için en az ….., eğitim için en az ….. ve uyarı-ikaz için en az ….. gibi oranlar dahilinde bir kompozisyonda gerçekleştirilmelidir.” cümlesinde boşluklara gelecek uygun değerler, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

a. %30, %30, %30, %10

b. %25, %25, %25, %25

c. %30, %30, %20, %20

d. %40, %30, %20, %10

 

Cevap: d

 

Soru 28

 

Aşağıdaki şartlardan hangisi, kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa geçerli değildir?

 

a. Ekipmanda yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunacaktır

b. Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan iş ekipmanında bu elemanların çarpışmasının etkilerini en aza indirecek önlemler alınacaktır

c. Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde manuel olarak duracak şekilde olacaktır

d. Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, normal şartlarda çarpma ve ezilme tehlikelerine karşı korunaklı olacak, bunun sağlanamadığı hallerde diğer uygun araçlarla çarpma riski kontrol altına alınacaktır

 

Cevap: c

 

Soru 29

 

İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

.

a. İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olacak ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenecektir

b. İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçaları, işçilerin teması veya yaklaşması riskine karşı korunacaktır

c. İş ekipmanına ait ikaz donanımları yalnızca yetkili uzmanlar tarafından kolay algılanır ve anlaşılır olacaktır

d. Bütün iş ekipmanı, işçilerin doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden korunmasına uygun olacaktır

 

Cevap: c

 

Soru 30

 

İş kazasının oluşmasında iki temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

 

a. Riskli durum ve riskli hareket

b. Tehlikeli durum ve tehlikeli hareket

c. Kuralsızlık

d. Dikkatsizlik

 

Cevap: b

 

Soru 31

 

Aşağıdakilerden hangisi işçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında alınacak önlemler arasında yer almaz?

 

a. Kabin içinin dış ortamla bağlantısı önlenecek

b. Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenecek

c. Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanacak

d. Kullanıcının kendisinin kabinden düşme riski önlenecek

 

Cevap: a

 

Soru 32

 

Aşağıdakilerden hangisi halat kullanılarak yapılan çalışmalar için geçerli değildir?

 

a. Halat kullanılarak yapılan çalışmalarda mutlaka bir kancalı halat bulundurulmalı

b. Acil durumda işçinin kurtarılma planı yapılmalıdır

c. işçilere paraşütçü tip emniyet kemeri verilmeli

d. Güvenli iniş ve çıkış araçları düşmeyi önleyecek kendinden kilitlenen sisteme sahip olmalıdır

 

Cevap: a

 

Soru 33

 

Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının kontrolü için geçerli değildir?

 

a. İlgili kontrollerin kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi usul ve esasları TMMOB tarafından belirtilen doğrultuda yapılmalıdır

b. Ekipmanların uzun süre kullanılmaması ve arıza durumunda, sağlık ve güvenlik koşullarının korunması amacıyla gerekli bakımları yapılmalıdır

c. İş ekipmanının kurulma şartlarına uygun kurulması sağlanacak, uzman kişiler tarafından ilk çalıştırması yapılacak ve doğru kurulup, çalıştığı belgelenmelidir

d. Uzman kişilerce periyodik bakımları yapılmalıdır

 

Cevap: a

 

 

Soru 34

 

Aşağıdakilerden hangisi yüksekte yapılan geçici işler için geçerli değildir?

 

a. iş ekipmanları kullanılmasında kullanılan platformların ergonomik koşullarda yapılması sağlanmadığı durumda ise kişisel korumaya önem verilmelidir

b. Düşüşleri engelleyecek koruyucular kullanılmalıdır

c. iş ekipmanları kullanılmasında kullanılan platformların ergonomik koşullarda yapılması sağlanmalı

d. Platformlar, katlar, ara geçitler düşme riskine göre düzenlenmelidir

 

Cevap: a

 

Soru 35

 

Her makine için bulundurulması gereken işletme talimatlarının içerdiği bilgiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a. Makinanın onarımı ile ilgili teknik resimler ve diyagramlar hariç güvenlikle ilgili olan faydalı talimatları ihtiva etmelidir

b. Bütün makinalar, servise alındıklarında, orijinal dilindeki bir talimat veya bu talimatın makinanın kullanılacağı ülkenin dili veya dillerindeki bir tercümesi ile verilmelidir

c. Makinayı tarif eden herhangi bir doküman, güvenlik bakımından, talimatlarla ters düşmemelidir

d. Gerekli durumlarda talimat, titreşim ve gürültüyü azaltmak için gereken tesisat ve montajla ilgili kuralları sağlamalıdır

 

Cevap: a

 

Soru 36

 

Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık tarafından, makinaların ve emniyet parçalarının piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya makine veya emniyet parçaları piyasada iken, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini, ifade eder?

 

a. Uyumlaştırılmış Ulusal Standart

b. AT Tip İncelemesi Belgesi

c. Piyasa Gözetimi ve Denetimi

d. AT Uygunluk Beyanı

 

Cevap: c

 

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_is_EKiPMANLARiNiN_TASARiM_iMALAT_ve_KULLANiMiNDA_GuVENLiK

Cevapla

x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort