FAZLA ÇALIŞMA ONAYI ile ilgili form

         

FAZLA ÇALIŞMA ONAYI ile ilgili form

 

   

FAZLA ÇALIŞMA ONAY FORMU

 

 

 

 

TARİH : ……/……/…….

 

“………………………………………………..” adresinde faaliyet gösteren “………………………………….” ünvanlı işyerinde “İşin Niteliği veya Üretimin Artırılması gibi nedenlerle” günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ile, fazla çalışma yapmaya ve yaptırılacak olan bu çalışma karşılıklarımın izin olarak kullandırılmasına, zorunluluk nedeniyle uygulanacak denkleştirme ve telafi çalışmalarına katılmaya onay veriyorum.

 

 

 

İŞÇİ

Adı Soyadı

İmza

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

form_F13.FAZLA_cALIsMA_ONAY_FORMU

 

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy permalink.