TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


Maltepe escort Ümraniye escort Antalya Jigolo
paykwik paykasa

Ekranlı Araçlarla Çalışma ile ilgili soru bankası

Ekranlı Araçlarla Çalışma ile ilgili soru bankası

 

Soru-1

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

 

a-Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde,

b-Ekranlı daktilolarda

c-Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde

d-Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde

 

Cevap c

 

Soru-2

Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen eğitimlerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamına girmez?

 

a-Hızlı yazma teknikleri

b-Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları

c-Gözlerin korunması

d-Doğru oturma şekilleri

 

Cevap a

 

Soru-3

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yayımlandığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezlerinin en fazla kaç yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur?

 

a-1                   b-2                  c-3                   d-4

 

Cevap b

 

Soru-4

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre aşağıdaki durumların hangisinde işçilerin göz muayenelerinin yapılması uygun değildir?

 

a-Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce

b-Düzenli aralıklarla

c-Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda

d-Ekranlı araçların sistemlerinde bir bozukluk olduğunda

 

Cevap d

 

Soru-5

I Çalışma Merkezi

II Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi

III Zorlayıcı travmalardan kaçınmak

 

Yukarıdakilerden hangileri işverenin sorumluluğundadır?

 

 1. I, III
 2. I, II
 3. II, III
 4. I, II, III

 

Cevap d

 

Soru 6

Göz muayeneleri hangi durumlarda yapılmalıdır?

 

 1. İlk girişlerde-Düzenli aralıklarla- Görme Sorunu yaşandığında
 2. Düzenli aralıklarla- Görme Dorunu Yaşandığında
 3. İlk girişte-Ekranlı malzemelerin değişmesinde-Düzenli aralıklarla
 4. İlk girişte-Görme Sorunu yaşandığında

 

Cevap a

 

Soru 7

Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren cisimlere ne denilmektedir?

 

 1. Ekranlı araç
 2. Klavye
 3. Monitör
 4. Çalışma alanı

 

Cevap a

 

Soru 8

Operatörün rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılması hangi ekipmanın özelliğidir?

 

 1. Monitör
 2. Klavye
 3. Çalışma masası veya çalışma yüzeyi
 4. Çalışma sandalyesi

 

Cevap c

 

Soru 9

Çalışma ortamı aşağıdaki hususlardan hangi ya da hangilerini sağlamalıdır?

 

I Aydınlatma

II Yansıma ve parlama

III Isı

 

 1. I, II
 2. I, III
 3. II, III
 4. I, II, III

 

Soru 10

 

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gereklerden değildir?

a. Ekran, sabit bir şekilde monte edilmiş olacaktır.

b. Operatörün oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma merkezi yeterli genişlikte olacak ve uygun şekilde düzenlenecektir.

c. Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olacaktır.

d. Çalışma merkezindeki ekipmanlar çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermeyecektir.

Cevap a

 

Soru 11

 

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi “Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi Konuları” ile ilgili değildir?

 

a. Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler

b. Doğru oturuş

c. Bel ve boyun dinlendirilmesi

d. Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı

 

Cevap c

 

Soru 12

 

Ergonomik oturuş düzeninde ekran ile göz arasındaki mesafe hangi aralıkta olmalıdır?,

a. 32-62 cm

b. 20-40 cm

c. 25-80 cm

d. 15-30 cm

 

Cevap a

 

Soru 13

 

Statik duruş gerektiren işlerde her … dakikalık dilimde postürel (duruş ve oturuş biçimi) değişiklik yapmak kas-iskelet sistemini rahatlatır.Boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. 16

b. 30

c. 8

d. 45

 

Cevap c

 

Soru 14

 

Koldan gelen bir sinir ve kas bağları el ayasının tabanında, bilek bölgesinde dar bir kanal ya da tünelden geçerek ele ulaşır. Bu dar kanala …. denir. Boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ulnar Tünel

b. Osteoartrit TÜnel

c. Ganglion

d. Karpal Tünel

 

Cevap d

 

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi klavye kullanıcıları arasında yorgunluğa ve çeşitli sıkıntılara yol açacak risk faktörler arasında gösterilemez?

a. Bileğin yanal sapmaları

b. Yararsız sıklıkta dinlenme aralıkları

c. Değişken postürler

d. Mesleki stres

Cevap c

 

Soru 16

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi yönetmeliğin hükümlerinin uygulanamaz olduğu araçlardan değildir?

a. Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahallinde

b. İşyerinde, kullanımı sürekli olan ekranlı sistemlerde

c. Ekranlı daktilolarda

d. Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri, data veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda

 

Cevap b

 

Soru 17

 

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla yapılacak işin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların seçiminde uyulacak husulardan değildir?

a. Programlar açık kodlu olacaktır.

b. Programlar, özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda ergonomi prensiplerine uygun olacaktır.

c. Programlar işe uygun olacaktır.

d. Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri beslemeli olacaktır.

 

Cevap a

 

Soru 18

 

Ergonomik oturuş düzeninde yer ile masa arasındaki mesafe hangi aralıkta olmalıdır?

a. Zorlayıcı Travma Bozukluğu

b. Psikolojik Travma Bozukluğu

c. Birikimli Travma Bozukluğu

d. Zihinsel yorgunluk

Cevap c

 

 

Soru 19

Ergonomik oturuş düzeninde yer ile masa arasındaki mesafe hangi aralıkta olmalıdır?

a. 80-90 cm

b. 60-70 cm

c. 82-92 cm

d. 72-82 cm

 

Cevap d

 

Soru 20

 

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gereklerden değildir?

a. Ekran, sabit bir şekilde monte edilmiş olacaktır.

b. Operatörün oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma merkezi yeterli genişlikte olacak ve uygun şekilde düzenlenecektir.

c. Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olacaktır.

d. Çalışma merkezindeki ekipmanlar çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermeyecektir.

 

Cevap a

 

Soru 21

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

a-Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde,

b-Ekranlı daktilolarda

c-Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde

d-Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde

Cevap c

 

 

Soru 22

Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen eğitimlerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamına girmez?

 

a-Hızlı yazma teknikleri

b-Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları

c-Gözlerin korunması

d-Doğru oturma şekilleri

Cevap a

 

Soru 23

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yayımlandığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezlerinin en fazla kaç yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur?

 

a-1                 b-2                 c-3                 d-4

Cevap b

 

Soru 24

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre aşağıdaki durumların hangisinde işçilerin göz muayenelerinin yapılması uygun değildir?

 

a-Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,

b-Düzenli aralıklarla

c-Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu

olduğunda.

d-Ekranlı araçların sistemlerinde bir bozukluk olduğunda

 

Cevap d

 

Soru 25

 

Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre aşağıdaki durumların hangisinde işçilerin göz muayenelerinin yapılması uygun değildir?

a.Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda

b.Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce

c.Düzenli aralıklarla

d. Ekranlı araçların sistemlerinde bir bozukluk olduğunda

Cevap d

 

 

Soru 26

 

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde uygundur?

a.Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde

b.Ekranlı daktilolarda

c. Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde

d.Toplumun kullanıma açık bilgisayar sistemlerinde

 

Cevap c

 

Soru 27

 

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yayınlandığı tarihte  faaliyette olan çalışma merkezlerinin en fazla kaç yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur?

a.4

b.3

c.1

d. 2

 

Cevap  b

 

 

 

 

 

 

Soru 28

 

Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen eğitimlerden hangisi İş Sağlıgı ve Güvenliği kapsamına girmez?

a.Gözlerin korunması

b. Hızlı yazma teknikleri

c.Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları

d.Doğru oturma şekilleri

Cevap b

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_EKRANLi_ARAcLARDA_cALisMALARDA_iSG

Cevapla

Antalya Escort İtiraf Antalya Escort
x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru