TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


watch movies online maltepe escort alanya escort konya escort atasehir escort

Biyolojik Risk Etmenleri ile ilgili soru bankası

Biyolojik Risk Etmenleri ile ilgili soru bankası

 

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik riskli işyerlerinden değildir

a-Gıda Fabrikası                                             b-Tarım işletmesi

c-Atık Fabrikası                                              d-Akü fabrikası

 

Cevap:d

 

Soru 2

Doku ,salgı ,dışkı, solunan hava yada bunların kombinasyonundaki madde yada metabolitlerde görülen ve birtakım hastalıklara neden olan maruziyet ve etkenler  hangi gruba girerler?

a-kimyasal etkenler     b-biyolojik etkenler     c-psikolojik etkenker  d-fiziksel etkenler

 

Cevap: b

 

Soru 3

Biyolojik etken kategorisi kaç tanedir?

a-1                              b-2                              c-3                              d-4

 

Cevap: d

 

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak Biyolojik faktörlere bağlı meslek hastalığı sayılmaz?

a-Şarbon                     b-Brusellozis                           c-Tüberküloz              d-Silikozis

 

Cevap: d

 

Soru 5

Aşağıdaki biyolojik tıbbi laboratuarlarda alınması gerekli önlemlerden hangisi yanlıştır?

a-Laboratuarda yemek, içmek ve sigara içilmemelidir

b-Pipetler ağızla kullanılmalıdır

c-Özeler kullanılmadan önce soğutulmalıdır

d-Santrifüj işlemi iyi havalandırılmış odada yapılmalıdır

 

Cevap: b

 

 

Soru 6

4.Grup biyolojik etkenlere neden olacak maddelerin ilk kez kullanımında Ç. ve S. G. Bakanlığına işin başlamasından önce kaç gün içinde bildirimde bulunulmalıdır?

a-3 gün                        b-15 gün                     c-20 gün                      d-30 gün

 

Cevap:d

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru-7

İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer?

 

a-1. grup biyolojik etkenler

b-2. grup biyolojik etkenler

c-3. grup biyolojik etkenler

d-4. grup biyolojik etkenler

 

Cevap d

 

Soru-8

Aşağıdakilerden hangisi mesleki biyolojik risklere maruz kalınan iş koludur?

 

a-Tarım           b-Makine         c-Enerji           d-Metalürji

 

Cevap a

 

Soru-9

Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerin hangisinin ilk kez kullanımında Bakanlığa ön bildirimde bulunulur?

I-Grup             1 biyolojik etkenler

II-Grup            2 biyolojik etkenler

III-Grup           3 biyolojik etkenler

IV-Grup          4 biyolojik etkenler

 

a-I-II-III-IV

b-II-III-IV

c-I-II-III

d-I-III-IV

 

Cevap b

 

Soru-10

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği Sağlık gözetiminin yapıldığı, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl süre ile saklanır?

a-10                 b-20                c-30                 d-40

 

Cevap a

 

Soru-11

İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer?

 

a-1 grup biyolojik etkenler

b-2 grup biyolojik etkenler

c-3 grup biyolojik etkenler

d-4 grup biyolojik etkenler

 

Cevap d

 

Soru-12

Aşağıdakilerden hangisi mesleki biyolojik risklere maruz kalınan iş koludur?

 

a-Tarım         b-Makine       c-Enerji         d-Metalürji

 

Cevap a

 

Soru-13

Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerin hangisinin ilk kez kullanımında Bakanlığa ön bildirimde bulunulur?

 

I-Grup 1 biyolojik etkenler

II-Grup 2 biyolojik etkenler

III-Grup 3 biyolojik etkenler

IV-Grup 4 biyolojik etkenler

 

a-I-IMII-IV      b-II-IIMV        c-I-II-III           d-I-III-IV

 

Cevap b

 

Soru-14

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği Sağlık gözetiminin yapıldığı, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl süre ile saklanır?

 

a-10               b-20               c-30               d-40

Cevap a

 

Soru-15

 

Tarihsel olarak sağlık çalışanlarında mesleki tehlike olarak tanımlanan ilk risk hangisidir?
a.HIV riski
b. Enfeksiyon riski
c.HCV riski
d.HBV riski

 

Cevap b

 

 

Soru-16

 

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risklere maruz kalınan meslekler arasındadır?
a. Hepsi
b.Tarım ürünlerinin işlenmesi, Hayvancılık, Hayvan tüyleri ve derilerinin işlenmesi, Balıkçılık, Ormancılık, Ağaç işleme, Tekstil fabrikaları
c.Laboratuvar hayvanlarının bakımı, Biyoteknoloji üretim işlemleri, Farmasötik, Günlük bakım merkezleri, Bina onarımı işleri, Evsel (katı ve sıvı) atıkların yok edilmesi, Endüstriyel atıkların yok edilmesi
d.Sağlık bakımı, Kişisel bakım, Tarım ürünün yetiştirilmesi ve hasadı

 

Cevap a

 

166Soru-17

 

Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon etkenleri arasındadır?
a.Tek hücreliler
b.Asellüler
c.Çok hücreliler
d. Hepsi

 

Cevap d

165

Soru-18

 

Aşağıdakilerden hangisi Çalışma yaşamında karşılaşılan biyolojik risk etkenleri arasındadır?
a.mikroorganizmalar
b.insan parazitleri
c.Hepsi
d.hücre kültürleri

 

Cevap c

 

Soru-19

 

Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel enfeksiyonlar arasındadır?
a.Şarbon
b.Hepsi
c. Lejyoner hastalığı
d.Tüberküloz, Tifo ve Brusellozis

 

Cevap b

 

Soru-20

 

Aşağıdakilerden hangisi  En sık görülen enfeksiyonlar arasındadır?
a.Hepsi
b. Bakteriyel Enfeksiyonlar
c.Viral Enfeksiyonlar
d.Diğerleri

 

Cevap a

174

 

 

 

 

 

 

Soru-21

 

Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik Risk Etkenlerine Karşı Genel Yaklaşım içinde yer alır?
a.Çalışırken uyulacak hareket tarzlarının belirlenmesi, Çalışma ortamının (hastane, laboratuar, hayvan barınağı, kesimevi, paketleme atölyeleri, klinikler, kişisel bakım merkezleri, atık arıtma atölyeleri vb. mimari yapılarının işlevlerine uygunluğu
b.Periyodik taramalarla duyarlı kişi saptanması; Başta işe giriş ve aralıklı kontrol muayeneleri olmak üzere taramalarla duyarlı kişilerin saptanması,Tüm çalışan personelin eğitimi
c.Hepsi   
d.Uygun yalıtım ve dezenfeksiyon önlemleri,Enfeksiyon taraması için epidemiyolojik sistem, Aktif bağışıklama (immünizasyon-aşılama).

 

Cevap c

167

Soru-22

 

Biyolojik bir etkenin sağlıklı kişide hastalığa yol açması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 
a.Çevre etmenlerine (ısı değişiklikleri, nem, radyasyon, hava basıncı, hava akımının hızı, kimyasal maddeler, gazlar ve toksinler) bağlıdır.
b.Konakçı adı verilen kişinin duyarlılığına
c.Etkenin hasta etme yetisinin yüksekliğine (patojenite-virülans), Bulaşma yollarına (temas, ortak kullanılan cansız maddeler, hava ve vektörler)
d.Hepsi   

 

Cevap d

 

168

Soru-23

 

Biyolojik etkenlerin enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılması kaç grupta yapılabilir?
a. 4
c.6
d.8

 

Cevap a

173

Soru-24

 

Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde aşağıda söz edilen konulardan hangisi dikkate alınmalıdır?
a.Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıkla ilgili bilgilere sahip olunmalıdır.
b. Hepsi   
c.Çalışanların, işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
d.Çalışma ortamındaki insan sağlığına zararlı olan veya olabilecek tüm biyolojik etkenlerin sınıflandırılması gereklidir; Yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri dikkate alınmalıdır; Çalışanların, işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgilere sahip olunmalıdır.

 

Cevap b

 

Soru-25

 

Formun Üstü

“…….virüsü olan Hepatit-B’nin bulaşma yolu kan ürünleri ile temas ve cinsel ilişkidir” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a. RNA
b. DNA
c. Beyin
d. Borrelia burgdorferi
 

Cevap b

 

   
Soru-26

 

   

“Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;………. ile İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler tanımlanmıştır”cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a. 2. Grup biyolojik etkenler
b. 1. Grup biyolojik etkenler
c. 4. Grup biyolojik etkenler
d. 3. Grup biyolojik etkenler
 

Cevap a

 

 

 

   

 

Soru-27  

“Hepatit-B, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, su Çiçeği veya Varisella Zoster, Herpes Enfeksiyonları, Sitomegalovirüs Enfeksiyonları, Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu,……… Enfeksiyonlara örneklerdir” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a. Tüberküloz
b. Viral
c. Tetanos
d. Bakteriyel
 

Cevap

 

   

 

Soru-28

 

 

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler hangi grupta tanımlanmıştır?

 

a. 2. Grup biyolojik etkenler
b. 1. Grup biyolojik etkenler
c. 4. Grup biyolojik etkenler
d. 3. Grup biyolojik etkenler

 

 

Cevap b

 

 

 

 Soru-29

 

“Küf ve Maya, çok hücreli bir …….dır” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a. Helmintler
b. Basil
c. Artropodlar
d. Mantar
 

Cevap d

 

 
 

Soru-30

 

 

Formun Üstü

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;………. İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler tanımlanmıştır” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a. 4. Grup biyolojik etkenler
b. 3. Grup biyolojik etkenler
c. 1. Grup biyolojik etkenler
d. 2. Grup biyolojik etkenler
 

Cevap a

 
 

Soru-31

 

 

“Hepatit-B, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, su Çiçeği veya Varisella Zoster, Herpes Enfeksiyonları, Sitomegalovirüs Enfeksiyonları, Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu,……… Enfeksiyonlara örneklerdir” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a. Viral
b. Bakteriyel
c. Tetanos
d. Tüberküloz
 

Cevap a

 

 

 

 

Soru-32

 

 

“Menengokoksik Menenjit, Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları, Lejyoner Hastalığı, Difteri, Boğmaca ……. enfeksiyonlara birer örnektir” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a. Tetanos  
b. Bakteriyel  
c. tüberküloz  
d. Viral  
 

Soru-33

 

 

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenler aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır?

 

a. 4. Grup biyolojik etkenler
b. 1. Grup biyolojik etkenler
c. 3. Grup biyolojik etkenler
d. 2. Grup biyolojik etkenler

 

 

Cevap c

 

 
 

Soru-34

 

 

“Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre; …….., genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlığı ifade eder” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

Bir cevap seçin.

a. Mikroplar
b. Mantarlar
c. Bakteriler
d. Mikroorganizmalar
 

Cevap d

 

 

Formun Altı

Formun Altı

 

Soru-35

 

 

“…….virüsü olan Hepatit-B’nin bulaşma yolu kan ürünleri ile temas ve cinsel ilişkidir” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  a. RNA  
  b. DNA  
  c. Beyin  
  d. Borrelia burgdorferi  
Cevap b

 

Soru-36

 

 

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;………. ile İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler tanımlanmıştır”cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  a. 2. Grup biyolojik etkenler  
  b. 1. Grup biyolojik etkenler  
  c. 4. Grup biyolojik etkenler  
  d. 3. Grup biyolojik etkenler  
 

 

Cevap a

Soru-37

 

 

“Hepatit-B, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, su Çiçeği veya Varisella Zoster, Herpes Enfeksiyonları, Sitomegalovirüs Enfeksiyonları, Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu,……… Enfeksiyonlara örneklerdir” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  a. Tüberküloz  
  b. Viral  
  c. Tetanos  
  d. Bakteriyel  
Cevap b

 

Soru-38

 

 

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler hangi grupta tanımlanmıştır?

  a. 2. Grup biyolojik etkenler
  b. 1. Grup biyolojik etkenler
  c. 4. Grup biyolojik etkenler
  d. 3. Grup biyolojik etkenler
Cevap a

 

Soru-39

 

 

“Küf ve Maya, çok hücreli bir …….dır” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Helmintler  
b. Basil  
c. Artropodlar  
Cevap d

 

Soru-40

 
 

“Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;………. İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler tanımlanmıştır” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  a. 4. Grup biyolojik etkenler  
  b. 3. Grup biyolojik etkenler  
  c. 1. Grup biyolojik etkenler  
  d. 2. Grup biyolojik etkenler  
 

Cevap

Soru-41

 

 

“Hepatit-B, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, su Çiçeği veya Varisella Zoster, Herpes Enfeksiyonları, Sitomegalovirüs Enfeksiyonları, Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu,……… Enfeksiyonlara örneklerdir” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  a. Viral  
  b. Bakteriyel  
  c. Tetanos  
  d. Tüberküloz  
Cevap a

 

 

Soru-42

 

 

“Menengokoksik Menenjit, Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları, Lejyoner Hastalığı, Difteri, Boğmaca ……. enfeksiyonlara birer örnektir” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  a. Tetanos  
  b. Bakteriyel  
  c. tüberküloz  
  d. Viral  
Cevap b

 

Soru-43

 

 

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre;İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenler aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır?

a. 4. Grup biyolojik etkenler  
b. 1. Grup biyolojik etkenler  
c. 3. Grup biyolojik etkenler  
d. 2. Grup biyolojik etkenler  
 

Cevap c

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Soru-44

 

   

“Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre; …….., genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlığı ifade eder” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

a. Mikroplar
b. Mantarlar
c. Bakteriler
d. Mikroorganizmalar

 

 

Cevap d

 

 

 

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_BiYOLOJiK_RiSK_ETMENLERi

Cevapla

x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru

Ataşehir escort Kadıköy escort Ankara escort Eryaman escort Ankara escort bayan
bedava bahis bedava bahis türk porno izmir escort izmir escort
ankara escort ankara escort şişli escort şişli escort beylikdüzü escort
beylikdüzü escort rus porno kocaeli escort izmir escort travesti porno
suriyeli porno porno seyret Ankara Escort Bayan Ankara Escort Bayan Ankara Escort
Etlik escort Antalya escort İzmir Escort bayan malatya escort rus porno
Maltepe Escort ümraniye escort maltepe escort kartal escort kartal escort
kurtköy escort Kurtköy Escort Şerifali Escort Kadıköy Escort Kadıköy Escort
Gebze Escort Kurtköy Escort Tuzla Escort Bostancı Escort Pendik Escort
sex izle lida zayıflama hapı transpalet baskül ankara escort ankara escort
izmir Escort Eskişehir Escort Bursa Escort