TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


porno film bodrum escort malatya escort

Ağır ve Tehlikeli İşler ile ilgili soru bankası

 Ağır ve Tehlikeli İşler ile ilgili soru bankası

Soru 1

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Amacı nedir?

 

 1. Çalışma ortamında bulunan düzensizliklerinin belirtilmesi
 2. Ağır ve Tehlikeli işlerin önemini belirtmek
 3. Çalışanların denetlenmesini sağlamak
 4. Kadınlar ve genç işçilerin yapacağı işlerin düzenlenmesi

 

Cevap d

 

Soru 2

Ağır ve Tehlikeli işlerde sağlık raporunda 18 yaş altı çalışanların muayeneleri ne kadar zamanda bir tekrarlanmalıdır?

 

 1. 3 ayda bir
 2. Ayda bir
 3. 6 ayda bir
 4. 1 yılda bir

 

Cevap c

 

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu özellikleri arasında yer almaz?

 

 1. Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin ilk girişlerinde alınır.
 2. İşin niteliği ve özelliğine göre fiziki muayene raporları alınır.
 3. Bu rapor alınmadan, 2 ay boyunca işçinin çalışma şartı aranır.
 4. Bu rapor işyeri sağlık birimi tarafından hazırlanır.

 

Cevap c

 

Soru 4

Ağır ve Tehlikeli işlerde aşağıdaki durumlardan hangisi çalışmama durumunu ifade eder?

 

 1. Çalışma ortamında fiziki yeterliliğe sahip olanlar
 2. Sağlık raporunda sorun olmayanlar
 3. Çalıştırılması sakıncalı olarak tespit edilenler
 4. Periyodik muayenesi yapılan işçiler

 

Cevap c

 

Soru 5

Elektrolitik usullerle üretim işleri, hangi ağır ve tehlikeli iş Sektörüdür?

 

 1. Arama ve Sondaj İşleri
 2. Metalürji Sanayi İle İlgili İşler
 3. Taş ve Toprak Sanayi
 4. Metal ve Metalden Mamul Eşya Sanayi

 

Cevap b

Soru 6

Ağır ve Tehlikeli İşler Hakkındaki hükümlere uyulmaması halinde İş Kanunu’nun hangi maddesine göre her işçi için beşyüz Türk Lirası ceza verilir?

 

a-   125. Maddesine göre

b-   115. Maddesine göre

c-   135. Maddesine göre

d-   105. Maddesine göre

Cevap a

 

Soru 7

Aşağıdakilerden durumlardan hangisi meydana geldiğinde ağır ve tehlikeli İşlerde çalıştırılmama durumu söz konusu olmaz?

 

a-   Çalışan işçinin sağlık durumunun çalışmasına engel teşkil etmediği durumlarda

b-   Ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve genç işçi çalıştırıldığının tespiti halinde

c-   4857 Sayılı İş Kanununda Ağır ve Tehlikeli İşler ile ilgili bu yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı haller mevzubahis olduğunda

d-   Çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir işte çalıştırılmamasının gerektiğinin tespiti halinde

Cevap b

 

Soru 8

Hangi yaştaki genç işçilerin (Gİ) ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır?

 

a-   16 yaşını doldurmamış genç işçilerin

b-   18 yaşını doldurmamış genç işçilerin

c-   20 yaşını doldurmamış genç işçilerin

d-   14 yaşını doldurmamış genç işçilerin

Cevap b

 

Soru 9

Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Buna göre bu günlerin sayısı kaç gün olarak hesap edilir?

 

a-   5 gün

b-   7 gün

c-   8 gün

d-   4 gün

 

Cevap a

 

Soru 10

4857 Sayılı İş Kanununda Ağır ve Tehlikeli İşler ile ilgili Madde-86’ya göre; “Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince ……… , bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

 

a-   En az altı ayda bir

b-   En az iki yılda bir

c-   En az bir buçuk yılda bir

d-   En az yılda bir

Cevap d

 

Soru 11

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın ……. muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca
b. Askeri Hastane Hekimi Tarafından
c. Özel Hastane Sağlık Kurulunca
d. Adli Tıp Kurumu Sağlık Kurulunca

Cevap a

 

Soru 12

4857 Sayılı İş Kanununda geçen ağır ve tehlikeli işler ile ilgili yönetmelik ve ağır ve tehlikeli işlerde raporla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Yetkili memurlar isteyince, ağır ve tehlikeli işlerde raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır.
b. Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.
c. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.
d. Bu raporlar damga vergisi, resim ve harçtan muaf değildir.

 

Cevap d

Soru 13

Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği’nde belirtilen, “İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin …… saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

a. Nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini
b. Sağlık raporlarını
c. Doğum tarihleri
d. Maaş bordrolarını

 

Cevap a

 

Soru 14

Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, EK-I ‘ deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye hangi kurum veya kuruluş yetkilidir?

a. TTB
b. Sağlık Bakanlığı
c. TMMOB
d. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 

Cevap d

 

Soru 15

Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun kaçıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır?

a. 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır
b. 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır
c. 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır
d. 75 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

 

Cevap b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 16

 

“İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın ……. muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a. Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca

 

b. Askeri Hastane Hekimi Tarafından

 

c. Özel Hastane Sağlık Kurulunca

 

d.Adli Tıp Kurumu Sağlık Kurulunca

 

Cevap a

 

 

Soru 17

4857 Sayılı İş Kanununda geçen ağır ve tehlikeli işler ile ilgili yönetmelik ve ağır ve tehlikeli işlerde raporla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

a. Yetkili memurlar isteyince, ağır ve tehlikeli işlerde raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır.

 

b. Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

 

c. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.

 

d.Bu raporlar damga vergisi, resim ve harçtan muaf değildir.

 

Cevap d

 

 

Soru 18

Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği’nde belirtilen, “İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin …… saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

 

a. Nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini

 

b. Sağlık raporlarını

 

c. Doğum tarihleri

 

d. Maaş bordrolarını

 

Cevap a

Soru 19

 

Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, EK-I ‘ deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye hangi kurum veya kuruluş yetkilidir?

 

a. TTB

 

b. Sağlık Bakanlığı

 

c. TMMOB

 

d. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

Cevap d

 

Soru 20

 

Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun kaçıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır?

 

a. 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

 

b. 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

 

 

c. 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

 

d. 75 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

 

Cevap b

 

Soru 21

 

İşin devamı süresince genç işçilerin hangi sürelerde periyodik muayenelerinin yapılması zorunludur?
 1. 9 ay
 2. 6 ay
 3. Hiçbiri
 4. 12 ay

 

Cevap b

402

 

 

 

 

 

 

 

Soru 22

 

Aşağıdakilerden hangi grubun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır?
a.18 yaşından küçükler
b.Hiçbiri
c.16 yaşından küçükler

d.21 yaşından küçükler

Cevap c

 

403

Soru 23

 

Genç işçi sınıflaması aşağıdakilerden hangisini kapsar?
a.Hiçbiri
b.15 yaşını doldurmuş-18 yaşından gün almış olanlar

c. 16 yaşını doldurmuş-18 yaşını bitirmemiş olanlar
d.Doğum tarihinden 18 yıl geçmiş olanlar

Cevap c

 

 Soru 24

 

Kadın işçiler itfaiyelerde çalıştırılabilir mi?
a.Özel günleri haricinde çalıştırılabilir
b. Hayır
c.Hiçbiri
d.Evet

Cevap b

 

 

401

Soru 24

 

Aşağıdakilerden hangi grubun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır?
 

a.Hiçbiri
b. 16 yaşından küçükler
c.18 yaşından küçükler
d.21 yaşından küçükler

 

Cevap b

 

 

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_AgiR_VE_TEHLiKELi_isLER

 

Cevapla

x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort