ACİL DURUM MÜDAHELE KONU ÖZETİ

ACİL DURUM MÜDAHELE KONU ÖZETİ 
· TSE 18001 ŞARTI:
Kuruluş, olayların ve acil durumların meydana gelme olasılığını tahmin etmek, bu durumlarda yapılacakları belirlemek ve bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel hastalık ve yaralanmaları önlemek veya azaltmak için plan ve prosedürler oluşturmalı ve bunları sürdürmelidir. Kuruluş, özellikle olayların ve acil durumların ortaya çıkmasından sonra acil durum hazırlıklarını, bu durumlarda kullanılacak planları ve prosedürleri gözden geçirmelidir. Kuruluş, pratik olan yerlerde bu gibi prosedürleri periyodik olarak denemelidir.
· Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, “beklenmeyen ve önceden tahmin edilemeyen durumlar” olarak ifade edilmektedir.
· Acil durum planlama aşamaları
1. Planlama için bir ekibin oluşturulması
2. Mevcut ve olası risklerin analizi
3. Planın hazırlanması
4. Planın yürürlüğe konulması

· Acil durum yönetiminin safhaları
1. Önleme/Azaltma
2. Ön hazırlık
3. Duruma Müdahale
4. Düzeltme ve Onarma

· Acil Durumlar 
Yangın Deprem Sel Yoğun kar ve yağmur
Toplu gıda zehirlenmeleri Fırtına Heyelan Enerji kesilmesi
Anarşik olaylar Sabotaj İş kazası Aşırı sıcak ve soğuk
Büyük üretim arızaları Seferberlik Salgın hastalık
Kimyasal madde kazaları ( patlayıcı, parlayıcı, radyasyon)
İletişim ve bilgisayar sistemleri çökmesi Ana müşteri ve tedarikçilerin kaybedilmesi
Üretim arızaları

· Acil durum yönetimi sisteminin başarılı olabilmesi için üst yönetimin her zaman destek vermesi ve bir politika ortaya koyması gerekir.

· Acil durum yönetiminde risk analizi:
1. Risk analiz ekibinin oluşturulması
2. Olası acil durumların sıralanması
3. Acil durum gerçekleşme sıklığın tayini
4. Acil durumun insanlar üzerindeki etkisi
5. Acil durumun doğal yaşam üzerindeki etkisi
6. Acil durumun binalara etkisi
7. Acil durumun üretime etkisi
8. Acil durumun malzeme üzerine etkisi
9. Acil durumun ürün stoklarına etkisi
10. Acil durumun müşteriler ve tedarikçilere etkisi
11. Acil durumun işletmenin kamuoyu ile ilişkilerine etkisi
12. Acil duruma müdahele için mevcut iç ve dış kaynaklar nedir
13. Toplam risk puanı

· Acil durumlarda kimyasalların ne tip sonuçlara yol açacağını belirlemek için en iyi başvuru kaynakları MSDS’lerdir.
· Döner kapılar acil çıkış kapısı olarak kullanılamaz.
· Acil çıkış kapıları dışarı açılır şekilde olmalıdır.
· Acil durumlarda kullanılmak üzere belirlenmiş toplanma noktaları tespit edildikten sonra tüm çalışanlar bu konuda bilgilendirilmelidir.
· Acil durum planlamasında olasılığı en yüksek risklerden başlanır.
· Oluşturulan acil durum planları tüm çalışanların bilgisine sunulup haberdar edilmeli ve gerekli eğitimler verilmelidir.
· Acil durum ekiplerinin güncellemeleri en az 6 ayda bir yapılmalıdır.
· Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine ve çalışanların sayısına uygun olacaktır.
· İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dahilinde yapılabilmesi için işlem sırası şu şekilde olmalıdır:
Acil durumların belirlenmesi Önlemlerin belirlenmesi
Ekiplerin oluşturulması Eğitim
Uygulama Gözden geçirme, güncelleme,iyileştirme

· Acil durum planı hazırlanmasında oluşumu seyrek fakat sonuçları ağır olabilecek kazalarda göz önünde tutulmalıdır.
· Acil durum planlarında iş kazasından ve meslek hastalıklarından kaçış ile ilgili konular yer almaz.
· Acil durum planlarında işyerindeki tüm faaliyetlerin hemen durdurulması gibi bir prosedür yer almaz. Bu acil durum esnasında acil yönetim merkezinin vereceği bir karardır.

SORULAR

Soru 1
Acil durum planında hangisinin oluşturulması zorunlu değildir?
( )İlkyardım ekibi
( )Koruma ekibi
(x)Haberleşme ekibi ← Doğru cevap
( )Söndürme ekibi

Soru 2
İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dahilinde yapılabilmesi için aşağıda faktörlerin sıralaması nasıl olmalıdır?
I.Önlemlerin belirlenmesi
II.Acil durumların belirlenmesi
III-Ekiplerin oluşturulması
IV-Uygulama,
V-Eğitim,
VI-Geçirme, Güncelleme,İyileştirme
(x)II-I-III-V-IV-VI ← Doğru cevap
( )I-III-II-IV-V-VI
( )I-II-III-V-IV-VI
( )II-I-III-IV-V-IV
HAZIRLAYAN : Hakan POLAT

AcilDurum_Spot.doc

x

Check Also

2013 Hap Bilgiler (iş sağlığı ve güvenliği sınavı için)

2013 Hap Bilgiler (iş sağlığı ve güvenliği sınavı için)   s.n ilişkili olduğu konu süresi ...

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HAZIRLIK NOTLARI

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HAZIRLIK NOTLARI ü  İş güvenliği temel prensipleri 10 adettir. ü  1 ölümlü ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı El Yazısı Ders Notları

Arkadaşlar, İş güvenliği uzmanlığı sınavı için Zeynep ÖZDAL’ın elle yazılmış çalışma notlarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz; ...