6331 sayılı kanunda tehlike sınıflarına göre uygulamada değişiklik yapılmasıyla ilgili torba yasa teklifine ilişkin komisyon raporu

         

6331 sayılı kanunda tehlike sınıflarına göre uygulamada değişiklik yapılmasıyla ilgili torba yasa teklifine ilişkin komisyon raporu

SAYFA : 236

MADDE 56- 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları
ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014
tarihinde,
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”

Dosyayı aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz;

TBMM ss478

Kaynak : http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss478.pdf

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy permalink.