beylikdüzü escort

gaziantep escort

izmit escort

mersin escortTÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


Maltepe escort Ümraniye escort Antalya Jigolo
paykwik paykasa

Acil Durum Planı ile ilgili soru bankası

Acil Durum Planı ile ilgili soru bankası

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi olay komutanı (Yönetici) ekiplerinden birisidir?

 

 1. Lojistik
 2. Finansman Yönetimi
 3. Basın Sözcüsü
 4. Planlama

 

Cevap c

Soru 2

Durum değerlendirme, kaynak değerlendirme, dokümantasyon Olay Komuta Sisteminde hangi bölümün görevidir?

 

 1. Planlama
 2. Lojistik
 3. Operasyon
 4. Finansman

 

Cevap a

 

Soru 3

Afet anında acil durum fonksiyonlarının yönetileceği merkez aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Yangın Yönetim Merkezi
 2. Acil Durum Yönetim Merkezi
 3. Deprem Yönetim Merkezi
 4. Sel Yönetim Merkezi

 

Cevap b

 

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gereken bir uygulamadır?

 

 1. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulması
 2. Balkonlardan ya da pencerelerden atlamak
 3. Asansör kullanılması
 4. Hayat üçgeni uygulanması

 

Cevap d

 

Soru 5

 

Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama sistemlerinden biri değildir?

 

 1. Duman dedektörleri
 2. Beam dedektörleri
 3. Isı dedektörleri
 4. Sis dedektörleri

 

Cevap d

Soru 6

Çalışma alanına dışarıdan, kişiler tarafından yapılan etkiler ya da patlayıcı maddelerle saldırı düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Sabotaj
 2. Patlama
 3. Elektrik yangını
 4. Sarsıntı

 

Cevap a

 

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sel sonrasında yapılması gerekli davranışlardan biri değildir?

 

 1. Felaket bölgelerinden kaçının.
 2. Binaların içinde sigara içmek
 3. Sel hasarlarını kontrol edin.
 4. Gevşek sıva, duvar ve tavanları kontrol edin.

 

Cevap b

 

Soru 8

 

I Acil Durum Aydınlatma Sistemleri

II Acil Anons Sistemleri

III Acil Yardım Sistemleri

IIII Acil Müdahale Sistemleri

 

Yukarıdakilerden hangileri Acil Durum Kaçış Sistemlerindendir?

 

a. I, III          b.  I, II              c.  II, IIII               d. I, IIII

 

Cevap b

 

Soru 9

Acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin isimlerini ve/veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini “Acil Durum Yetkilisine” iletecek ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayacak olan Acil Tahliye Ekibi hangisidir?

 

 1. Ön Test Ekibi
 2. İlk Hasar Tespit ve Acil Müdahale Ekibi
 3. Güvenlik Ekibi
 4. Sosyal Yardım ekibi

 

Cevap a

 

 

 

 

 

Soru 10

Solunma yapılan kimyasala ilk yardım müdahalesi nasıl olmalıdır?

 

 1. Kirlenen giysiyi çıkarın, bol su ve sabunla deriyi yıkayın. Tahriş geçmiyorsa İşyeri hekimine başvurun.
 2. Gözünüz bol su ile yaklaşık 15 dk. Yıkanmalıdır. Tahriş geçmiyorsa İşyeri hekimine başvurulmalıdır.
 3. Temiz havaya çıkın. Şikâyetlerin devam etmesi halinde İşyeri hekimine başvurun
 4. Su için, ağzınızı bol su ile çalkalayın. Kusmamaya çalışın. İşyeri hekimine başvurun

 

Cevap c

 

Soru 11

Acil Durum planları aşağıdakilerden hangisiyle yapılamaz?

a.         Etkileri en aza indirmek ve insanlara, çevreye ve mala gelecek zararı kısıtlamak için olayları dahil etmek ve kontrol etmek

b.         Halka, servislere veya bölgedeki ilgili mercilere gerekli bilgiyi iletmemek

c.         Harici acil durum planlarına göre önemli acil durumlarda sivil savunmayla işbirliğini geliştirme ihtiyacını dikkate almak

d.         İnsan ve çevreyi önemli kazaların etkilerinden korumak için gereken önlemleri uygulamak

e.         Önemli bir kaza sonrasında çevrenin restorasyonunu ve temizlenmesini sağlamak

 

Cevap b

 

Soru 12

Tesis dışı güvenlik raporuna aşağıdakilerden hangi bilgiler dâhil edilmemelidir?

a.         Acil eylem prosedürlerini belirlemeye yetkili kişileri ve tesis dışı faaliyetlerin sorumluluğunu alan ve koordine eden kişilerin isim ya da mevkileri

b.         Haberleşmede tesis gizlilik durumuna riayet etmesi esastır

c.         Kazaların erken uyarısı, alarmların ve devreye sokma prosedürlerinin alınmasının düzenlenmesi

d.         Tesis dışı acil eylem planını uygulamak için gerekli kaynakların koordine edilmesinin düzenlenmesi

e.         Tesis içi önleyici/düzeltici eylemler için destek sağlanmasının düzenlenmesi

 

Cevap b

 

Soru 13

 

 “Bir müessesenin veya tesisin işleyişinden sorumlu ve/veya buradaki teknik çalışma hakkında ekonomik karar alma gücüne sahip olan herhangi bir özel veya tüzel kişiyi ifade eden kişiye …. denir.” yandaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

a.         İşletmeci

b.         Müdür

c.         Ticari ortak

d.         Tüccar

e.         Yönetici

 

Cevap a

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İdare Müdürünün görevleri arasında yer almaz?

a.         Bir kaza sonrasında çevrenin restorasyonunu ve temizlenmesini sağlar

b.         Ekipleri ve gelen itfaiyenin uyumlu ve koordineli çalışmasını sağlar

c.         Kurtarma bölgesinde mücadeleye başlamış olan ekip personelinin çalışmalarını izler. Olayın yeri; şekli ve şartlarına göre gerekli tertip, tedbir ve düzenlemeler veya takviyeler için emirler verir

d.         Kurtarma ile ilgili mücadeleyi sevk ve idare eder, paniğe mani olur

e.         Kurtarma personelinin güvenli çalışmasını temin eder

 

Cevap a

 

Soru 15

 

Kurtarma ekibinin görevleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

 

a.         Can kurtarma faaliyetleri ve enkaz kaldırmasına yardımcı olacaktır

b.         Enkaz altında kalanların kurtarılmasında diğer personele kılavuzluk yapar

c.         İtfaiye gelince tesisin kurtarma ekibi İtfaiye Amiri talimatına göre görevine devam eder

d.         Olaya müdahale ederken önce can emniyeti göz önünde bulundurulmalıdır

e:.        Şehir İtfaiyesi olay mahalline intikal edinceye kadar can ve mal kaybının minimuma düşürülmesi için önlem alınmasına gerek yoktur.

 

Cevap e

 

Soru 16

 

Aşağıdakilerden hangisi Acil Durumun özellikleri arasında yer almaz?

a.         Acil müdahale gerektirmesi ve zaman baskısı

b.         İş yeri veya işletmenin önleme ve öngörme mekanizmalarının yetersiz kalması

c.         İş yeri veya işletmeyi veya iş yerinin üst düzey hedeflerini ve hatta varlığını tehdit etmesi

d.         Korku ve paniğin yaşanmaması

e.         Yaşamsal bir dönüm noktası olması

 

Cevap d

 

Soru 17

 

Aşağıdakilerden hangisi Acil durum ve türleri arasında yer almaz?

a.         Çevresel felaketler

b.         Çevresel problemler

c.         Endüstriyel kazalar

d.         Kimyasal döküntü

e.         Kişisel sıkıntılar

 

Cevap e

 

 

 

 

 

Soru 18

 

Sadece önleme tepki ve iyileştirme tabanına değil Acil durum karar verme ve iletişim organizasyonuna da odaklaştırılan Acil durum yönetim planlarının geliştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılması yanlış olur?

 

a          Sonuçların değerlendirilmemesi

b.         Sistemin oturumlarla denenmesi

c.         Olası Acil durumların belirlenmesi ve senaryoların üretilmesi

d.         Krizde karar verme sürecinde rol alacak kriz yönetim ekibi üyelerinin sorumluluklarının belirlenmesi

e.         Etkenlerin saptanması, veri toplanması

 

Cevap a

 

Soru 19

 

Acil durum yönetiminde planlama evreleri arasında aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

 

a.         Durum yönetimi

b.         Etkenlerin sapması

c.         Görevler

d.         Senaryo tüketimi

e.         Son oturum

 

Cevap b

 

Soru 20

 

Acil durum planında hangisinin oluşturulması zorunlu değildir?

 

a-Söndürme Ekibi

b-Koruma Ekibi

c-İlkyardım Ekibi

d-Haberleşme ekibi

 

Cevap d

 

Soru 21

 

İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dahilinde yapılabilmesi için aşağıda faktörlerin sıralaması nasıl olmalıdır?

 

I-Önlemlerin belirlenmesi,

II-Acil durumların belirlenmesi,

III-Ekiplerin  oluşturulması,

IV-Uygulama,

V-Eğitim,

VI-  Gözden geçirme, güncelleme, iyileştirme

 

a-I-II-III-V-IV-VI

b-II-I-III-V-IV-VI

c-I-III-II-IV-V-VI

d-II-I-III-IV-V-VI

 

Cevap b

 

Soru 22

 

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların uygulayabilecekleri temel koruma ve güvenlik tedbirleri arasında yer almaz?

 

 1. Döküntü Maddelere karşılık, sıvı emici özelikte bariyerler
 2. Kapı ve pencerelerin kapatılması
 3. Dosya dolapları ve çekmecelerin kapatılması
 4. Geçici bariyerlerin kaldırılarak kalıcı bariyerler tesis edilmesi

Cevap d

 

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi kişisel ilk yardım paketleriyle ilgili yanlış bir ifadedir?

 

 1. Kişisel ilk yardım paketleri,maden,tünel,yeraltı karayolları ve demiryolları işçileri gibi kaza ihtimali çok olan,dağınık ve münferit çalışmayı gerektiren işyerlerindeki işçilere verilecektir
 2. Kişisel ilk yardım paketinin,gerektiğinde nasıl ve ne şekilde kullanılacağı, ilgililere öğretilecek,buna ait yazılı bir yönerge paket içine konacaktır
 3. Kişisel ilk yardım paketi,çalışmayı önlemeyecek ve düşmeyecek şekilde,iş elbisesi cebine konacak veya uygun bir yerine bağlanacaktır
 4. Bu paketler, büyük ve kullanışlı, malzeme ve ilaçları dış etkilere karşı koruyacak metal kutu içinde muhafazalı olacaktır

Cevap d

 

Soru 24

Kaynakların yönetimi, gelen bilgilerin analiz edilmesi ve karar verilmesine ne denir?

 

 1. eşgüdümlü faaliyet

b  .Yönlendirme ve kontrol

 1. yürütme
 2. planlama

 

Cevap b

Soru 25

 

Yangına karşı tesis edilmesi gereken duman dedektörü hangi periyotlarda kontrol edilmelidir?

 

a-    üç ayda bir

b-    ayda bir kez

c-    altı ayda bir

d-    on iki ayda bir

Cevap b

 

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi acil durum planlamasının aşamalarından biri değildir?

 

a-    Planın yürürlüğe konulması

b-    Mevcut ve olası risklerin analizi

c-    Planlama için bir ekibin oluşturulması

d-    Alternatiflerin belirlenmesi

Cevap d

 

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi bir acil durumdan önce lojistik destek konuları kapsamına girmez?

 

a-    Kaynaklar çizelgesinin hazırlanması

b-    Güvenlik maliyetlerini indirgemek

c-    Acil durumlar için görevlendirme yapılması

d-    Ekipman temini

Cevap b

 

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi bir hasta veya yaralıya müdahale ederken göz önünde bulundurulması gereken hususlardan değildir?

 

a-   Bilinci kapalı, yüksekten düşen birini yerinden oynatmayınız

b-   Eğitim aldığınız şekilde ilkyardım uygulayınız

c-   Öncelikle sahayı inceleyerek girişin güvenli olduğundan emin olunuz

d-   Acil durum tespiti öncesi derhal müdahaleye geçiniz

Cevap d

 

 

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde olayları ile ilgili gözden geçirilmesi gereken bilgi kaynaklarından değildir?

a-   Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (Material Safety Data Shet: MSDS)

b-   İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

c-   Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

d-   Çevre Mevzuatı

Cevap c

 

Soru 30

Kriz yönetim merkezi haberleşme imkânı olan bir yerde olmalıdır. Bu merkezde acil duruma en kısa sürede ve uygun yöntemlerle müdahale için ünitelerin vardiya kayıtları, başvuru kaynakları ve gerekli malzemeler bulunmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu malzemelerden değildir?

a-       Acil Durum Planının bir sureti

b-      Faks cihazı

c-      Bina güvenlik sistem şeması

d-      Telefon rehberi

Cevap b

 

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi depremle ilgili acil durum planı kapsamında düzenleme yaparken göz önünde bulundurulacak hususlardan değildir ?

 

a-   Sigortacınızdan deprem sigortası ve prim indirimi yöntemlerini öğreniniz

b-   Bir bina inşa ederken veya onarırken, 2 Eylül 1997 Tarih ve 23098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini yerine getiriniz

c-   İşletmenizde deprem anında düşmesi, devrilmesi, etrafa saçılması, kırılması muhtemel eşyaları tespit ediniz

d-   Asma tavanlara ek korkuluk ilave ediniz

Cevap d

 

 

 

 

 

 

 

Soru 32

 

Formun Üstü

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların uygulayabilecekleri temel koruma ve güvenlik tedbirleri arasında yer almaz?

 

a. Döküntü Maddelere karşılık, sıvı emici özelikte bariyerler
b. Kapı ve pencerelerin kapatılması
c. Dosya dolapları ve çekmecelerin kapatılması
d. Geçici bariyerlerin kaldırılarak kalıcı bariyerler tesis edilmesi
Cevap d

 

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi kişisel ilk yardım paketleriyle ilgili yanlış bir ifadedir?

 

a. Kişisel ilk yardım paketleri,maden,tünel,yeraltı karayolları ve demiryolları işçileri gibi kaza ihtimali çok olan,dağınık ve münferit çalışmayı gerektiren işyerlerindeki işçilere verilecektir
b. Kişisel ilk yardım paketinin,gerektiğinde nasıl ve ne şekilde kullanılacağı, ilgililere öğretilecek,buna ait yazılı bir yönerge paket içine konacaktır
c. Kişisel ilk yardım paketi,çalışmayı önlemeyecek ve düşmeyecek şekilde,iş elbisesi cebine konacak veya uygun bir yerine bağlanacaktır
d. Bu paketler, büyük ve kullanışlı, malzeme ve ilaçları dış etkilere karşı koruyacak metal kutu içinde muhafazalı olacaktır 

Cevap d

 

Soru 34

Kaynakların yönetimi, gelen bilgilerin analiz edilmesi ve karar verilmesine ne denir?

a. eşgüdümlü faaliyet
b. Yönlendirme ve kontrol
c. yürütme
d. planlama 

Cevap b

Soru 35

Yangına karşı tesis edilmesi gereken duman dedektörü hangi periyotlarda kontrol edilmelidir?

 

a. üç ayda bir
b. ayda bir kez
c. altı ayda bir
d. on iki ayda bir
Cevap b

 

 Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi acil durum planlamasının aşamalarından biri değildir?

 

a. Planın yürürlüğe konulması
b. Mevcut ve olası risklerin analizi
c. Planlama için bir ekibin oluşturulması
d. Alternatiflerin belirlenmesi 

Cevap d

 

Soru 37

Formun Üstü

Aşağıdakilerden hangisi bir acil durumdan önce lojistik destek konuları kapsamına girmez?

 

a. Kaynaklar çizelgesinin hazırlanması
b. Güvenlik maliyetlerini indirgemek
c. Acil durumlar için görevlendirme yapılması
d. Ekipman temini

 

Cevap b

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi bir hasta veya yaralıya müdahale ederken göz önünde bulundurulması gereken hususlardan değildir?

 

a. Bilinci kapalı, yüksekten düşen birini yerinden oynatmayınız
b. Eğitim aldığınız şekilde ilkyardım uygulayınız
c. Öncelikle sahayı inceleyerek girişin güvenli olduğundan emin olunuz
e.Acil durum tespiti öncesi derhal müdahaleye geçiniz 

Cevap d

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde olayları ile ilgili gözden geçirilmesi gereken bilgi kaynaklarından değildir?

 

a. Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (Material Safety Data Shet: MSDS)
b. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
c. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
d. Çevre Mevzuatı

 

Cevap c

 

Soru 40

Kriz yönetim merkezi haberleşme imkânı olan bir yerde olmalıdır. Bu merkezde acil duruma en kısa sürede ve uygun yöntemlerle müdahale için ünitelerin vardiya kayıtları, başvuru kaynakları ve gerekli malzemeler bulunmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu malzemelerden değildir?

 

a. Acil Durum Planının bir sureti
b. Faks cihazı
c. Bina güvenlik sistem şeması
e.Telefon rehberi 

Cevap b

 

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi depremle ilgili acil durum planı kapsamında düzenleme yaparken göz önünde bulundurulacak hususlardan değildir ?

 

a. Sigortacınızdan deprem sigortası ve prim indirimi yöntemlerini öğreniniz
b. Bir bina inşa ederken veya onarırken, 2 Eylül 1997 Tarih ve 23098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini yerine getiriniz
c. İşletmenizde deprem anında düşmesi, devrilmesi, etrafa saçılması, kırılması muhtemel eşyaları tespit ediniz
d.Asma tavanlara ek korkuluk ilave ediniz 

Cevap d

 

Soru 42

Formun Altı

Formun Altı

Formun Üstü

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların uygulayabilecekleri temel koruma ve güvenlik tedbirleri arasında yer almaz?

 

a. Döküntü Maddelere karşılık, sıvı emici özelikte bariyerler
b. Kapı ve pencerelerin kapatılması
c. Dosya dolapları ve çekmecelerin kapatılması
d. Geçici bariyerlerin kaldırılarak kalıcı bariyerler tesis edilmesi 

Cevap d

 

 

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi kişisel ilk yardım paketleriyle ilgili yanlış bir ifadedir?

.

a. Kişisel ilk yardım paketleri,maden,tünel,yeraltı karayolları ve demiryolları işçileri gibi kaza ihtimali çok olan,dağınık ve münferit çalışmayı gerektiren işyerlerindeki işçilere verilecektir
b. Kişisel ilk yardım paketinin,gerektiğinde nasıl ve ne şekilde kullanılacağı, ilgililere öğretilecek,buna ait yazılı bir yönerge paket içine konacaktır
c. Kişisel ilk yardım paketi,çalışmayı önlemeyecek ve düşmeyecek şekilde,iş elbisesi cebine konacak veya uygun bir yerine bağlanacaktır
d. Bu paketler, büyük ve kullanışlı, malzeme ve ilaçları dış etkilere karşı koruyacak metal kutu içinde muhafazalı olacaktır

 

Cevap d

Soru 44

Kaynakların yönetimi, gelen bilgilerin analiz edilmesi ve karar verilmesine ne denir?

 

a. eşgüdümlü faaliyet
b. Yönlendirme ve kontrol
c. yürütme
d. planlama

 

Cevap b

Soru 45

Yangına karşı tesis edilmesi gereken duman dedektörü hangi periyotlarda kontrol edilmelidir?

 

a. üç ayda bir
b. ayda bir kez
c. altı ayda bir
d. on iki ayda bir
  Cevap b

 

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi acil durum planlamasının aşamalarından biri değildir?

 

a. Planın yürürlüğe konulması
b. Mevcut ve olası risklerin analizi
c. Planlama için bir ekibin oluşturulması
d. Alternatiflerin belirlenmesi

 

Cevap d

Soru 47

Formun Üstü

Aşağıdakilerden hangisi bir acil durumdan önce lojistik destek konuları kapsamına girmez?

 

a. Kaynaklar çizelgesinin hazırlanması
b. Güvenlik maliyetlerini indirgemek
c. Acil durumlar için görevlendirme yapılması
d. Ekipman temini

 

Cevap b

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi bir hasta veya yaralıya müdahale ederken göz önünde bulundurulması gereken hususlardan değildir?

 

a. Bilinci kapalı, yüksekten düşen birini yerinden oynatmayınız
b. Eğitim aldığınız şekilde ilkyardım uygulayınız
c. Öncelikle sahayı inceleyerek girişin güvenli olduğundan emin olunuz
d. Acil durum tespiti öncesi derhal müdahaleye geçiniz

Cevap d

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde olayları ile ilgili gözden geçirilmesi gereken bilgi kaynaklarından değildir?

.

a. Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (Material Safety Data Shet: MSDS)
b. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
c. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
d. Çevre Mevzuatı

 

Cevap c

Soru 50

Kriz yönetim merkezi haberleşme imkânı olan bir yerde olmalıdır. Bu merkezde acil duruma en kısa sürede ve uygun yöntemlerle müdahale için ünitelerin vardiya kayıtları, başvuru kaynakları ve gerekli malzemeler bulunmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu malzemelerden değildir?

a. Acil Durum Planının bir sureti
b. Faks cihazı
c. Bina güvenlik sistem şeması
d. Telefon rehberi

Cevap d

 Soru 51

Aşağıdakilerden hangisi depremle ilgili acil durum planı kapsamında düzenleme yaparken göz önünde bulundurulacak hususlardan değildir ?

 

a. Sigortacınızdan deprem sigortası ve prim indirimi yöntemlerini öğreniniz
b. Bir bina inşa ederken veya onarırken, 2 Eylül 1997 Tarih ve 23098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini yerine getiriniz
c. İşletmenizde deprem anında düşmesi, devrilmesi, etrafa saçılması, kırılması muhtemel eşyaları tespit ediniz
d. Asma tavanlara ek korkuluk ilave ediniz

Cevap d

konularina_gore_sorular_ACiL_DURUM_PLANi

 

Cevapla

Antalya Escort İtiraf Antalya Escort
x

Check Also

371 Sayfalık İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Süper Soru Bankası

İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı Sınavı için paylaşımlarımız devam etmektedir. 371 sayfadan oluşan ve karışık ...

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 3 (725 Soru)

725 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 3 725 soru

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası ve cevapları – 2 (556 Soru)

556 karışık sorudan oluşan soru bankasına aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. uzmanlık sınavına hazırlık 2 556 soru