Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hazırlık / Konulardan Hap, Kısa Spot Bilgiler / 42 Sayfada İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Konu Özeti

42 Sayfada İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Konu Özeti

Arkadaşlar,

42 sayfadan oluşan çok kaliteli bir özet. Tüm konuların özetlerini içermekte ve renkli olarak hazırlanmış.

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

42_sayfada_is_sagligi_ve_guvenli_sinavi_konu_ozeti

 

Dosyadan görüntü aşağıdaki gibidir;

HUKUKİ YÖNDEN İSG
İş güvenliği konusunun sahipleri,
 Devlet
 İşveren
 Sendikalar
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Anayasal Dayanağı
Devletin iş güvenliği sağlama ödevinin kaynağı anayasadır.
Anayasanın 2. Maddesinde: TC sosyal bir hukuk devletidir.
Anayasanın 17. Maddesinde: Herkesin yaşama hakkı güvence altına alınmalıdır.
Anayasanın 56. Maddesinde: Herkes sağlıklı çevrede yaşama hakkına sahiptir, devlet herkesin hayatını
beden ve ruh sağlığı içinde olmasını sağlar.
Anayasanın 50. maddesinde : Herkes sosyal güvenlik hakkına sahip , devlet bunu sağlar, tedbir alır.
Devletin görevleri
 İSG ile ilgili düzenlenen yasal ve hukuki düzenlemeleri yapar.
 İSG kurumu oluştur.
 Mevzuata uyulup uyulmadığını denetler.
 Hukuki / idari / cezai yaptırıma başvurur.
1. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer mevzuat
 İş Kanunu
 Borçlar Kanunu
 SSK Kanunu
 Umumi Hıfzısıhha Kanunu
 Belediyeler Kanunu
 KO Sözleşmeleri
2. İSG Kurumları
 İş güvenliği denetimleri işteftiş kurulunca
 Denetim dışındaki diğer faaliyetler İSG genel müdürlüğü tarafından yapılır.
 ÇASGEM , eğitimler ile ilgili çalışma
3. İş Müfettişlerinin Niteliği , Sayısı ve Denetim Sıklığı
 81 sayılı sözleşme ile iş yerlerinin sık sık denetlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
 SSK kanununa göre iş kazaları olur olmaz o yerin zabıtasına haber verilir.
 Meslek hastalığını öğrendikten sonra 2 gün içinde yani hastalığı öğrendiği günden başlayarak 2 gün
içinde SSK’ya bildirilir.
 İşveren 3 günden fazla kayıpla sonuçlanan kazaları bildirmek ve kayıt tutmak zorundadır.
4. İSG Kurulları
 Sanayiden sayılan

x

Check Also

Genel Tekrar Özeti (iş güvenliği uzmanlığı sınavı için) 27 Sayfalık

Arkadaşlar, iş güvenliği uzmanlığı sınava sayılı günler kala genel tekrar yapmanızı sağlayacak 27 sayfadan oluşan ...

12 Farklı Çalışma Notunun Birleşimi (iş güvenliği uzmanlığı sınavına hazırlananlar için)

Arkadaşlar, 12 farklı çalışma notu derlenerek bir araya getirilmiştir. Çalışma word formatında kaydedilmiş ve toplamda ...

Mevzuatların Özetleri (İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavın Hazırlananlar İçin)

Arkadaşlar, İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına hazırlanan arkadaşlarımız için süper bir kaynak. Mevzuatların özetleri çok düzenli ...