beylikdüzü escort

gaziantep escort

izmit escort

mersin escortTÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


Maltepe escort Ümraniye escort Antalya Jigolo
paykwik paykasa
Anasayfa / 2013 / Nisan

Aylık Arşiv: Nisan 2013

RİSK YONETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ ile ilgili soru bankası

RİSK YONETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ ile ilgili soru bankası  Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi risk analizi amacını en kapsamlı şekilde belirtmektedir?   a-İş yerindeki tehlikelerin tanımlanması ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tutmaktır b-İş yeri ortamlarının düzenlenmesini sağlamaktır c-İş yerinde uyulması gereken kuralları belirleyerek yapılmasını sağlamaktır d-İşe başlama ve molaların düzenlenmesini sağlamaktır   Cevap a   Soru 2 İş kazası ...

Devamını Oku »

SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI ile ilgili soru bankası

SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI ile ilgili soru bankası    Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıları risk çeşitlerinden birisi değildir? a-Biyolojik risk b-Ergonomik risk c-Trafik riski d-Mekanik risk   Cevap c   Soru-2 Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliğinde günümüze kadar yapılan çalışmalarından birisi değildir? a- Sağlık bakım giderlerinin azaldığı, b- Çalışanın moral ve üretkenliğinin arttığı, c-  Sağlık risklerinin azaldığı ...

Devamını Oku »

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ile ilgili soru bankası

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ile ilgili soru bankası   Soru-1 Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretlerlere ne denir?   a-Tehlike İşareti b-Yasak İşareti c-Tehlike Uyarı İşareti d-Uyarı İşareti   Cevap b   Soru-2 Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir?   a-Konteynır ve borular üzerindeki işaretler b-Acil kaçış yolları işaretleri c-Yasaklama ve uyarı işaretleri d-Tehlikeli manevralar yapan kimseleri ...

Devamını Oku »

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik ile ilgili soru bankası

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik ile ilgili soru bankası  Soru 1 Sanayi-Ticaret-Orman-Tarım İşleri Yönetmeliğinin amacı nedir?   Hangi işlerin sanayi-ticaret-tarım ve orman işleri olduğunu belirlenmesi Sanayi-ticaret-tarım-orman işlerinin hangi durumlarda yapılacağını belirler Sanayi-ticaret-tarım-orman işlerinin İSG kurallarını belirler İşlerin ayrılmasını belirler   Cevap a   Soru 2 Sanayi- Ticaret-Orman-Tarım İşleri yönetmeliği hangi kurum tarafından yürütülmektedir?   Sosyal ...

Devamını Oku »

Sondajla Maden Çıkartma ile ilgili soru bankası

Sondajla Maden Çıkartma ile ilgili soru bankası   Soru-l Sondajla Maden Çıkardan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartlan Yönetmeliği ne göre hazırlanması gereken Sağlık ve güvenlik dokümanında bulunması gereken hususlardan hangisi yanlıştır?   a-Alınacak uygun önlemler belirtilmeli b-Risklerin belirlenmeli c-Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve bakımının yapılması d-Çalışmaya başladıktan sonra hazırlanarak ve işyerinde önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında, ...

Devamını Oku »

İş Kazaları ile ilgili soru bankası

İş Kazaları ile ilgili soru bankası Soru 1 (Ağırlık 4.55%)   Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranış değildir? (x) Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi   ← Doğru cevap ( )Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma ( )Koruyucu tertibatı kullanmama ( )Eğitim yetersizliği   Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 4.55 = 4.545%   371   Soru 2 (Ağırlık 4.55%)   Şantiye çöpleri atılırken nelere dikkat edilmelidir. Doğru olanı ...

Devamını Oku »

Fiziksel Risk Etmenleri ile ilgili soru bankası

Fiziksel Risk Etmenleri ile ilgili soru bankası Soru 1 (Ağırlık 9.09%)   Aşağıdakilerden hangisi ses dalgalarının özelliklerinden değildir?   ( )340 m/sn hızla yayılırlar ( )Madde ortamında yayılırlar (x) Enine dalgalardır   ← Doğru cevap ( )Dalga boyu, frekansı, şiddeti, genliği olan dalgalardır   Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 9.09 = 9.091%   134   Soru 2 (Ağırlık 9.09%)   Gürültüden ileri gelen işitme kayıplarına ...

Devamını Oku »

GECE POSTALARI ile ilgili soru bankası

GECE POSTALARI ile ilgili soru bankası Soru 1 (Ağırlık 20%)   Aşağıdakilerden hangisi Vardiya düzeninin esasları içinde yer alır? ( )Vardiya düzenine ilişkin kural ve sınırlamalar ( )Dörtlü vardiya düzeni ( )Çalışma süreleri (x) Hepsi   ← Doğru cevap   Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 20 = 20%   481   Soru 2 (Ağırlık 20%)   Kadın işçiler gece postalarında kaç saatten fazla çalıştırılamazlar? ( ...

Devamını Oku »

İnşaat İşleri ile ilgili soru bankası

İnşaat İşleri ile ilgili soru bankası Soru 1 (Ağırlık 6.67%)   Aşağıdakilerden kazı işlerinde alınacak güvenlik tedbirlerinden değildir? ( )Kazıların toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz ( )Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinalarla yapılan kazılarda bu makinaların hareket alanı içinde işçi çalıştırılmaz ( )Kazı işleri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı ...

Devamını Oku »

İş güvenliği yapılması gereken kontroller ile ilgili soru bankası

İş güvenliği yapılması gereken kontroller ile ilgili soru bankası Soru 1 (Ağırlık 6.25%)   Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanması gereken kayıt ve belgelerden değildir? ( )Yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarının kayıtları ( )İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıkları ile ilgili kayıtlar (x) İşyeri sağlık birimi yıllık çalışma planı   ← Doğru cevap ( )Acil durum planları   Puan: 100% Test içindeki ...

Devamını Oku »

İş Hukuku ile ilgili soru bankası

İş Hukuku ile ilgili soru bankası Soru 1 (Ağırlık 3.33%)   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( )Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. ( )İşveren vekilinin işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. (x) İşveren vekilliği özel hükümlere dayanan özel bir ...

Devamını Oku »

İşyeri bina ve eklentileri ile ilgili soru bankası

İşyeri bina ve eklentileri ile ilgili soru bankası Soru 1 (Ağırlık 10%)   İşyerlerinin sağlık ve güvenlik mevzuatına ve kabul edilmiş normlara uygun kurulması için, işyeri kurulmadan önce, vaziyet planı, mimari proje ve beyanname üzerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan inceleme neticesinde verilen izin ( )İşletme İznidir ( )Hiçbiri ( )Tesis İznidir (x) Kurma İznidir   ← Doğru cevap   Puan: 100% Test içindeki ...

Devamını Oku »

İş Sağlığı veGüvenliği Kurulları ile ilgili soru bankası

İş Sağlığı veGüvenliği Kurulları ile ilgili soru bankası Soru 1 (Ağırlık 25%)   Aşağıdakilerden hangisi İSİG Kurulunun görevlerinden değildir? ( )İş yerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek ( )Tesislerde yapılacak abakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini uygulamalarını kontrol etmek ( )4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ...

Devamını Oku »

Ohsas 18001 ile ilgili soru bankası

Ohsas 18001 ile ilgili soru bankası Soru 1 (Ağırlık 12.5%)   ISO 18001’in amaçları arasında hangisi yoktur? ( )Risk değerlendirilmesinin yapılması (x) Ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi   ← Doğru cevap ( )Stajyer ve taşeronların korunması ( )Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme   Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 12.5 = 12.5%   97   Soru 2 (Ağırlık 12.5%)   OHSAS 18001’in temel felsefesi hangisidir? ( ...

Devamını Oku »

Kansorajen ve Mutajen Maddeler ile ilgili soru bankası

Kansorajen ve Mutajen Maddeler ile ilgili soru bankası Soru 1 (Ağırlık 11.11%)   Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hangisinde uygulanmaz ( )Çalışanların kanserojen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde ( )Asbest ile çalışmalarda ( )Çalışanların mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde (x) Sadece radyasyona maruziyetin söz konusu olduğu çalışmalarda   ← Doğru cevap   ...

Devamını Oku »

Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili soru bankası

Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili soru bankası   Soru 1 (Ağırlık 16.67%)   Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir madde bulunmaz? (x) Anayasa   ← Doğru cevap ( )Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ( )Belediyeler Kanunu ( )Borçlar Kanunu   Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 16.67 = 16.667%   124   Soru 2 (Ağırlık 16.67%)   4857 sayılı İş Kanunu ile işverenlerin yükümlülükleri ...

Devamını Oku »

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 30.04.2013

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Sayısı: 28633 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş ...

Devamını Oku »

Kaynak İşlerinde İş Güvenliği ile ilgili soru bankası

Kaynak İşlerinde İş Güvenliği ile ilgili soru bankası Soru 1 (Ağırlık 20%)   Oksi-Asetilen kaynak işlerinde Flashback arrestor ne işe yarar? ( )Gazın düzenli akışını ayarlar ( )Alev boyunu ayarlar (x) Alev Geri Tepmesini önler   ← Doğru cevap ( )Gazın filtre edilmesini sağlar   Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 20 = 20%   226   Soru 2 (Ağırlık 20%)   Aşağıdakilerden hangisi Elektrik kullanılan ...

Devamını Oku »

Kimyasal Risk Etmenleri ile ilgili soru bankası

Kimyasal Risk Etmenleri ile ilgili soru bankası Soru 1 (Ağırlık 4.17%)   Aşağıdaki hangi ifade yanlıştır? (x) Patlama üst limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz.   ← Doğru cevap ( )Patlama aralığı uygun patlama konsantrasyonudur. ( )Patlama alt limitinde oksijen fazlalığından patlama olmaz. ( )Patlayıcı her maddenin uygun patlama konsantrasyonu farklıdır.     160   Soru 2 (Ağırlık 4.17%)    1- Patlama enerjisine dönüşebilecek ısı kaynaklarının önlenmesi, 2- ...

Devamını Oku »

Kişisel Koruyucu Donanım ile ilgili soru bankası

Kişisel Koruyucu Donanım ile ilgili soru bankası Soru 1 (Ağırlık 10%)   Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir? ( )Kullanım süreleri (x) İşyerindeki çalışan sayısı   ← Doğru cevap ( )Maruziyet sıklığı ( )İşçinin çalıştığı yerin özellikleri   Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 10 = 10%   318   Soru 2 (Ağırlık 10%)   Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu ...

Devamını Oku »
Antalya Escort İtiraf Antalya Escort