TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


Maltepe escort Ümraniye escort Antalya Jigolo
paykwik paykasa
Anasayfa / İSG Güncel Duyurular / 18 Mayıs 2013 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları

18 Mayıs 2013 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları

İnternette soruların bir araya toplandığı bir kaynaktır. (http://pozitifisguvenligi.com/images/stories/haberler/18mayissoru.pdf)

Dosyadan görüntü aşağıdaki gibidir;

1. İnsan kulağının sesleri duyma eşiği aşağıdakilerden hangisidir? (A-27.soru)

A) 0 db

B) 20 db

C) 40 db

D) 80 db

 

2. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu’na tabidir? (B-26.soru)

A) Havacılığın yer tesislerinde yürütülen taşımacılık işleri

B) Aileye ait tarım işleri

C) 50’den az tarım ve orman işleri

D) Hava deniz ulaşım işleri

 

3. Acil çıkış kapıları ile ilgili hangisi yanlıştır? (B-60.soru)

A) Çıkış kapıları toplanma alanlarına açılacaktır.

B) Gerektiğinde içeri doğru açılabilir, raylı döner kapı kullanılabilir.

C) Çalışanların sayısına göre konulmalıdır.

D) İşletmenin boyutuna göre uygun yerlere yerleştirilmelidir.

4.Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerindedir? (B-53.soru)

I.Havalandırma II.Radyasyon III. Basınç değişimi

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) I, II ve III

 

5. Aşağıdaki kimyasal maddelerin hangisinin kullanımı yasak değildir? (B-1.soru)

A) 2-Naftilomin ve tuzları

B) Benzedin ve tuzları

C) 4-Nitrodifenil

D) Nikotin

 

6. Aşağıda yer alanlardan hangisi ergonominin alt uygulama alanları arasında yer almamaktadır? (A-45. Soru)

A) Meslek hastalıkları tedavisi

B) İş fizyolojisi

C) Biyomekanik

D) Antropometri

 

7. Çocuk ve genç işçilerin çalışma usul ve esasları yönetmeliğine göre temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocuklar haftada en çok kaç saat çalıştırılabilir?

A) 7,5

B) 9

C) 35

D) 40

 

8. Kaynakta çalışmalarda kişisel koruyucu donanımlara ilişkin hangileri dogrudur? (A-48. Soru)

I. Yüksek sıcaklığa dayanıklı eldiven kullanmak

II. Deriden yapılmış kıyafetler giyinmek

III. Kaynakta sıçramaya karşı konçlu ayakkabılar giymek, parça düşmesine karşı çelik burunlu

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I, II, III

D)

 

9. İş sağlığı tüzüğüne göre işyerlerindeki tavan yüksekliği nedir? (A-70. Soru)

 

A) 3.20

B) 2.40

C) 3.00

D) 2.60

10. Bir kazanda en yüksek çalışma basıncını gösteren taksimatlı manometrenin işaretli kısmı boyunun kaç katı uzaklıktan rahatça okunabilmektedir ?

A) 1,5

B) 2.5

C) 2

D) 3

 

11. Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanlarının olumsuz etkilerinden değildir? (A-83.soru)

A) İş ekipmanının uzun süre kullanılmaması

B) Çalışma prensibinde değişiklik olması

C) Operatörün meslek hastalığına yakalanması

D) Operatörün iş ekipmanıyla iş kazası geçirmesi

 

12. Hangi işlerde 7.5 saatten fazla çalışma yapılabilir?

A) Çimento İşleri

B) Montaj İşleri

C) Kaynak İşleri

D) Kurşun arsenik işleri

 

13. OHSAS 18001’de meydana gelebilecek zararlı bir olayın sonuçları ve olması olasılığının bileşkesine ne denir?

 

A) Risk

B) Tehlike

C) Olay

D) Kaza

 

14. 5500 sayılı yasaya göre İş kazası olması durumunda SGK’ya ne zaman bildirilmelidir?

 

 

A) 1 iş günü

B) 2 iş günü

C) 3 iş günü

D) 4 iş günü

 

15. Kaynak işlerinde kullanılan gaz tüplerinin renk kodlaması hangisinde yanlış verilmiştir? (B-10.soru)

A) Asetilen-sarı

B) Diğer Gazlara ait tüpler-yeşil

C) Helyum-kahverengi

D) Yanıcı gazlar-kırmızı

 

16. Kazanlarda manometrelerin göstergesi işletme basıncının ne kadarı olmalıdır?

 

A)1,00

B) 2,00

C)1,50

D)3,00

17. Aşağıda ikili gaz gruplarından hangisinde yanıcı olmayan gaz bulunmaktadır? (B-67)

A) H2S ve CH4

B) CO ve NO

C) SO2 ve H2

D) C2H2 ve CH4

18. Uygunsuz bir durumun ortadan kaldırılması için en son yapılacak uygulama hangisidir? (A-17. sor)

A) Kişisel koruyucu kullanımı

B) İzolasyon

C) Kaynağında koruma

D)

19. Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanlarının seçiminde işletmelerin iş güvenliği yönünden dikkat edeceği öncelikli faktörlerden birisi değildir? (A-84. Soru)

A) İşyerinde çalışma şartları

B) Ekipmanın bakım ve onarım maliyeti

C) Ekipmanın ek bir tehlike oluşturup oluşturmayacağı

D) Ekipmanın sağlık ve güvenlik yönünden oluşturacağı tehlikeler

20. Aşağıdakilerden hangisi depolamada ayrı tutulmalıdır? (B-18.soru)

A) Asetilen

B) Propan

C) Argon

D) Oksijen

21. İş ekipmanı ve kullanımına ilişkin verilen yazılı talimatlarda aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? (B-98. Soru)

A) İş ekipmanının önceki kullanımıyla ilgili sonuçları hakkındaki bilgiler

B) Anormal durumlar

C) Makine ve ekipmanların kurulumu ve çizimleri

D) Makine ve ekipmanların kullanım koşulları

22. Aşağıdakilerden hangisi çalışanın sağlığını etkileyen bireysel etkenlerden değildir? A) Medeni Durum B) Beslenme C) Genetik Yapı D) Fiziki Durum veya kişisel maruziyet

23. Güvenlik ve sağlık işaretleri yöne göre acil çıkış ve ilkyardım işaretleri için ….. kısımlar işaret alanının en az %50 sini kapsamalıdır? ( 65.soru)

A) Mavi

B) Yeşil

C) Kırmızı

D) Beyaz

24. Çalışma hayatını denetleme görevi yasal olarak aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir? (A-1.soru)

A) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

B) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

C) Sosyal Güvenlik Kurumu

D) Sağlık Bakanlığı

25. İSG kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? (B-35.soru)

A) Varsa iş güvenliği uzmanı

B) İş güvenliği uzmanı

C) Hemşire

D) İşyeri hekimi

26. Gaz dedektörlerinde okunan LEL değeri nedir?

A) Gaz patlama üst sınır değeri

B) Gaz patlama alt sınır değeri

C) Gaz basıncı

D) Gaz cinsi

27. Gürültü yönetmeliğine göre en yüksek gürültü maruziyet etkin değeri nedir? (A-31.soru)

A) 80 db

B) 85 db

C) 87 db

D) 90 db

28. Hangisi biyolojik risk etmeni değildir?

A) Asbest

B) Brusella

C) Hepatit

D) Salmonella

29. Basınçlı kapların periyodik kontrolleri kaç yılda bir yapılır? (A-56.soru)

A) 1 yıl

B) 2 yıl

C) 3 yıl

D) 4 yıl

30. Hangisi banyo temizlik işlerinde yanlıştır? (A-28. Soru)

A) 15 günde 1 dezenfekte edilecektir.

B) İşçiler kendi havlu ve peştemallerini getireceklerdir.İşveren vermeyecektir.

C) Sıcak ve soğuk su tesisattan akacaktır.

D) İşveren banyoların kullanım zamanını ve şartlarını ayarlayacaktır.

31. Biyolojik etkenlerin tanımı aşağıdakilerden hangsidir? (B-3. Soru)

A) Solunum ağız yolu veya deri yoluyla alındığında kanser etikisi yapan

B) Solunum ağız yolu veya deri yoluyla alındığında genetik değişiklik yapan

C) Etkilendiği kişide alerji, kanser, genetik değişiklik yapan..GDO dahil mikroorganizma,hücre kütleleri, insan parazitleri

D) Genetik materyalini aktarma özelliği olan mikroorganizmadır.

32. Aşağıdaki hareketlerden hangisi başlama komutunu gösterir?

A) |__O

B) O

C) —O—

D) O

33. Hangisi yönetim sistemidir?

I.BS 8800

II.QS 9000

III.ISO 9000

IV.OHSAS 180001

A)Yalnız I

B) I ve II

C) I ve IV

D) I,II,IV

34. Aşağıdakilerden hangisi yükün sahip olduğu özelliklerden dolayı yükün elle taşınması sırasında risk oluşturan faktörlerden değildir? (A-76. Soru)

A) Yükün taşındığı zeminin bozuk olması, engellerin buunması

B) Yükün dengesiz olması ve içindekinin yer değiştirmesi

C) Yükün kaba ve kavranmasının zor olması

D) Yükün ağır ve büyük olması

35. Kuruluşun yasal zorunluluk ve kendi iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde dayanabileceği düzeye indirilmiş risk hangisidir? (A-25.soru)

A) Kabul edilemez risk

B) Kabul edilebilir risk

C) Kaza

D) Zarar

36. Köpüklü söndürme cihazları kaç ayda bir doldurulur?

A) 6 ay

B) 3 ay

C) 1 yıl

D) 2 yıl

37. ILO sözleşmesine göre çalışma ortamı gözetimi hangi maddedir?

A) 55

B) 81

C) 155

D) 120

38. Titreşimin bütün vücut için etki eden maruziyet sınır değeri nedir?

A) 1.15

B)

C)

D)

39. Bir kaldırma makinasında 8 işçi görevliyse kaldırma makinesi operatörüne bunlardan kaç tanesi manevracı (işaretçi) olarak işaret vermelidir? (A-53. Soru)

A) 1

B)2

C)3

D)4

40. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal etmenlerden iş ortamı etkileyen faktörlerden birisi değildir?

A) Metaller

B) Solventler

C) Gazlar

D) Sıcaklık

41. Emniyet kemeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çıkılan yükseklikteki işin durumuna göre çalışanın bulunduğu noktayı değiştirebilmesi için, emniyet kemeri bağlandığı sabit noktadan geçici olarak sökülebilir.

B) Emniyet kemerini kullanacak kişinin vücut ağırlığı her altı ayda bir kontrol edilmeli ve gerekirse bu ağırlığı uygun yeni bir emniyet kemeri verilmelidir.

C) Düşme ve kayma tehlikesi olan çatı gibi yerlerde düşme tutucu aparatları olan paraşüt tipi emniyet kemerleri kullanılmalıdır.

D) Emniyet kemerleri ve müştemilatı ”her çalışmaya başlamadan önce” iyice kontrol edilerek en ufak bir arıza ve bozukluk halinde kullanılmamalıdır.

42. Toplum sağlığı merkezleri hangi bakanlığa bağlıdır?

A) Sağlık Bakanlığı

B) Milli Eğitim Bakanlığı

C) Bilim ve Teknoloji Bakanlığı

D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

43. Hızlı gaz genişlemesi ve sıcaklık artışına sebep olan kimyasal olay nedir?

A) Parlama

B) Patlama

C) Yangın

D) Yanma

44. Aşağıdakilerden hangisi OSGB ve İSGB nin yetki ve sorumluluklarından değildir?

A) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici, düzenleyici faaliyeti kapsayan çalışma oramı gözetiminden sorumludur.

B) OSGB ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bir kısmını ya da tamamını başka bir kişi veya kurumlara devredemez.

C) Sunulan hizmetlerin sağlanması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterilmelidir.

D) ….

45. Hangisi fiziksel risk etmenleridir?

1-havalandırma

2-radyasyon

3-basınç değişimi

A)

B)

C)

D) I,II,III

46. İşçi sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre çok tehlikeli işlerde ateş ve dumana karşı korunmuş merdiven boşlukları veya duman sızdırmaz kapılara olan maksimum uzaklık kaç metredir? A) 10

B) 15

C) 20

D) 30

47. …….bölgesi, Merkezi kişinin kulaklarının birleştiren orta çizginin ….. cm yarıçaplı kürenin başın ön kısmının yarısıdır. Boşlukları doldurunuz.

A) Maruziyet 30 cm

B) Solunum 30 cm

C) maruziyet 50 cm

D) solunum 50 cm

48. Kaynak ve kesme işlemi yüksekte kaynak yapmak gibi çok etkeni olan (arada örneklendirmiş kapalı alan vs gibi) kaynak ve kesme işlemlerinde çalışanın meşgul edilmemesi ve çalışanın işine konsantre olarak değişen şartlara göre doğru pozisyonu alması gerekir.

Yukarıda bahsedilen durum aşağıdaki alanların hangisini kapsamaz/ aşağıdakilerden hangisi bu durumla ilgilenmez?

A) iş sağlığı ve güvenliği

B) psikolojik danışmanlık

C) endüstriyel hijyen

D) Ergonomi

49. İşçiye verilen iş ekipmanı ve kullanımıyla ilgili yazılı dökümanda aşağıdakilerden hangisinin olması zorunlu değildir? A) iş ekipmanının daha önceki kullanımından elde edilen sonuçlar

B) iş ekipmanında olabilecek anormal durumlar

C) iş ekipmanının kurulumuyla ilgili çizimler

D) iş ekipmanının kullanım koşulları

50. Aşağıdakilerden hangisi yanma için gerekir ? I. Isı II. Yanıcı madde III. Karbondioksit IV. Oksijen

A) I, II

B) II, IV

C) I, II, III, IV

D) I, II, IV

51. Aşağıdakilerde hangisi/hangileri ‘elle taşıma’ sınıfına girer?

I. kaldırma

II. itme, çekme, vs..

III. bir yerden bir yere götürme

IV. yükün taşınmasına yardımcı olma

A) III

B) I ve III

C) II ve III

D) I-II-III-IV

52. Tehlike ve risk ikili gruplarından hangisi yanlıştır?

A) titreşim-işitme kaybı

B) yüksekte çalışma düşme

C) Yetersiz aydınlatma- iş kazası

D)

53. Kansarojen ve mutajen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Tedavi

B) Eldiven ve maske verilir

C) Bakanlığa bildirim

D) Aynı bölümde çalıştırma

54. Gazın tam yanma rengi hangisidir?

A) Mavi

B) Sarı

C) Yeşil

D) Kırmızı

55. Çalışma hayatındaki etik değerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Ücret

B) Tazminat

C) Aile İlişkileri

D) İşçi – İşveren İlişkileri.

56. Aşağıdakierden hangisi psikososyal risk faktörlerinden değildir?

A) Stres

B) Taciz

C) Beslenme

D) Ayrımcılık ve baskı

57. Aşağıdakilerin hangisi meslek hastalıklarını en aza indirgeyen faktör değildir?

A)Yetersiz eğitim düzeyi

B)

C) Uygun tesisat, alet, makine

D)

58. Kişisel koruyucu donanımlarında CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) CE Avrupa kalitesi anlamına gelmektedir.

B) CE işareti ürünün belgelerine iliştirilmelidir.

C) CE işareti ürünün kaliteli olduğunu göstermek için iliştirilmelidir.

D) CE işareti boyutları uygun olduğu takdirde ürünü iliştirilmelidir.

59. Levha eşleştirmelerinden hangisinin açıklaması yanlıştır?

A) Bilgilendirme levhası- ..

B) Yasaklayıcı levhalar- …

C) Uyarıcı levhalar- …

D) Acil çıkış

60. Aşağıdakilerden hangisi hangisi grup eğitimlerinde kullanılan yöntemlerdendir?

A) Bireysel

B) Bilgisayarlı

C) Programlı

D) Beyin fırtınası

61. Kansorojen ve mutajen maddelerle çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre işverenler işçilerin ve işçi temsilcilerine verilecek eğitimlerden değildir?

A) İş hijyeni

B) Kansorojen ve mutajenlerle çalışma

C) Meslek hastalıkları hakkında

D) Kansorojenlerle birlikte alındığında sigaranın ek zararları

62. Kaynak işleminden kaynaklanan yangınlarda hangisinin kullanımı uygun değildir?

A) Su

B) Halon gazı

C) CO2

D) Kuru kimyevi toz

63. Ülkemizde çalışma ortamında yer alan fiziksel etmenlere yönelik ölçüm faaliyetlerini gerçekleştiren kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir.

A) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

B) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü

C) Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi

D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi

64. Çalışanların iş sağılığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre aşağıdaki hususlardan hangisi doğru değildir?

A) Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

B)Geçici iş ilişkisi kurulan işveren geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlü değildir.

C)İşverenler çalışanlarına , iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

D)Verilen Eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenir ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

65. İş yerlerinde kazanlarda taksimatlı manometrelerin göstergesi çalışma basıncının kaç katı olmalıdır? A) 1,5

B)2

C)2,5

D)3

66. ISG yi bozan tehlikeli duruma örnektir?

A) Puruzlu kaygan zemin

B) Tehlikeli madde

C)

D) Çalışılan makinede bakim onarım

67. Törpülerin kullanımında hangisi yapılmamalıdır? A) törpülere çekiç benzeri aletle vurulmamalıdır B) saplarında kelepçeyle sabitlenmelidir C) törpülerden artan malzemelerden kalem vb malzemeler yapılabilir

D)

68. Kazanlarda çalışma basıncının kaç katı taksimatlı manometre bulunur? A) 1,5

B) 2

C) 2,5

D) 3

69. Dairesel testerelerde çalışma tablasının yerden yüksekliği ne kadar olmalıdır? A)80

B)90

C)100

D)110

70. Aşağıdaki basınçlı kaplardan hangisinin diğerleriyle birlikte depolanması sakıncalıdır? A) Asetilen B)Propan

C) Argon D)Oksijen

71. Aşağıdakilerden hangisi Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Konuları arasında yer almaz?

A) Ağır ve Tehlikeli İşler

B) Kadın işçilerin çalıştırılabileceği ağır ve tehlikeli işler

C) engellilerin çalışabileceği ağır ve tehlikeli işler

D) 16 yaşını tamamlamış 18 yaşını doldurmamış genç işçilerin çalışabileceği ağır ve tehlikeli işler

72. Aşağıdakilerden hangisi Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği uygulamasında dikkate alınmayan konulardan biri değildir?

A) ağır ve tehlikeli işler

B) kadınların ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına ilişkin konular

C) engellilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına ilişkin konular

D) 16 yaşındaki genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına yöenlik konular

73. Aşağıdakileden hangisi meslek hastalıklarına en aza indirmede etkili değildir

A) Düşük eğitim durumu

B)Uygun işyeri ortamı

C)Güvenli tesisat makine alet

D)Güvenli madde malzeme

74. Risk Değerlendirmesinde yer alan önlem faaliyetlerinden proaktif olanı aşağıdakilerinden hangisidir? A) Ayrıntılar B) İstatistiki hesaplamalar C) Risk oluştuktan sonra yapılan D) Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan

75. Aşağıdakilerinden hangisi aydınlatma ölçü birimidir?

A) Kandela

B) Lüks

C) Joule

D) Watt

76. Aşağıdakilerden hangisi iskelelerde bulunması gereken azami unsurlardan değildir?

A) Korkuluk

B) Ara Korkuluk

C) Trabzan

D) Malzeme depolama

77. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımdır?

A) Koruyucu kremler,merhemler

B) Acil durum ekiplerinin kullandığı ekipmanlar

C) Karayolu taşımacılığında kullanılan donanımlar

D) Polis Jandarma Güvenlik güçlerinin kullandığı ekipmanlar

78. Antropemetrinin tanımı nedir?

A)

B)

C)

D) İnsan uzuvlarının ölçüsüyle ilgilenen bilim

79. İşyerlerinde dinlenme yerleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uygun bir alan sağlanacak

B) İşçiler rahat oturabilecekleri bir şekilde olmalı

C) Sigara içenler ile içmeyenler ayrılmalı

D) 100 kişiden fazla çalışan olması halinde ayrı bir bölüm olmalı

80. Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında aşağıdakilerin hangisi en son tercih edilir?

A) Kişisel koruyucu donanımların kullanılması

B) risklerin bertaraf edilmesi

C) Yalıtım ve izolasyon

D) Yönetimsel önlemler

81. Kaldırma makinalarında kaldırılacak en ağır yük kaça katı olmalıdır?

A) 1,5

B)

C)

D)

82. İşveren titreşimle ilgili risk değerlendirmesinde hangilerini göz önünde tutar?

I. Düşük sıcaklık ve özel koşullar

II. Üreticinin mevzuat gereği verdiği bilgi

III.Maruziyet türü ve Maruziyet Süresi

IV.Maruziyet sınır ve etkin değeri

A)

B)

C)

D)

83. Çelik halat emniyet katsayısı kaçtır?

A) 3

B) 5

C) 6

D) 8

84. Gürültü kontrolünde uygulanan “gürültüye maruz kalma süresini azaltmalı” ne tür bir risk kontrolü gerekir?

A) Gürültünün alıcıda kontrolü

B) Planlama ile gürültü kontrolleri

C) Gürültünün kaynağında kontrolü

D) gürültünün kaynak ile alıcı arasında kontrolü

85. Kanserojen ve Mutajen Yönetmeliğine göre işverenin işçilere vermekle yükümlü olduğu eğitimlerden hangisi zorunlu değildir?

A) İş Hijyeni

B) Kanserojen ve mutajen maddelerin sebep olduğu hastalık

C) Maruziyeti önlemek için alınması gereken önlemler

D) Sağlık riskleri ve sigara içenler için ek riskler

86. Hangisi elle kaldırma tanımına dahildir?

A) yükün kaldırılması

B) Yükün itilmesi

C) Yükün bir yerden başka bir yere taşınması

D) Fiziki destek verilmesi

87. Elle taşınan malzeme özelliğine göre aşağıdakilerden hangisi risk değildir?

A) İşyerinin zemininin kaygan olması

B) Taşınan şeyin şekilsiz olması

C) yükün içindeki malzemenin yer değiştirmesi

D) Büyüklüğü ve ağırlığı

88. Katı tozlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uçucu

B) Çözünmüş

C) Askıda

D) Toplam

89. Ekranlı çalışmalarda işçilere verilen eğitimde aşağıdakilerden hangisi ders olarak verilmez?

A) Gözün korunması

B) Kas-iskelet

C) Gözün biyolojik yapısı ve odaklanma mesafesi

D)

90. Asbest bileşenlerinden değildir?

A) A…

B) A…

C) Anti

D) K….

91. İşyeri hekimi görevleri arasında olmayan hangisidir?

A)

B)

C)

D)

92. ILO sözleşmeleri ile ilgili hangisi doğru değildir?

A) ILO sözleşmelerine her ülke katılmak zorundadır.

B)

C)

D)

93. Emziren kadınlar doğumdan sonra kaç ay gece vardiyasında çalıştırılamaz?

A)

B) 6 ay

C) 8 ay

D) 12 ay

94. Hangisi meslek hastalıkları için yanlıştır?

A) Slikozis hastalığı kristalize olmamış silika tozlarının neden olduğu bir hastalıktır.

B) Pnömokonyozis tozlu havanın teneffüsü sonucu oluşan meslek hastalıklarının genel adıdır.

C) slikozis hastalığının tedavisi mümkün olammaktadır.

D) Antrakozis hastalığı kömür madenciliğinde görülen bir meslek hastalığıdır.

95. Hangisi genç işçi tanımıdır?

A) 15 yaşını tamamlamış, 18 yaşını tamamlamamış

B)

C)

D)14 yaşını tamamlamış, 15 yaşını tamamlamış

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

18Mayis2013_is_guvenligi_uzmanligi_sinav_sorulari

 

2 yorum

  1. ben zorlandım açıkçası, site olarak gönderdiğiniz tekrar özetleri için teşekkür ederim, onlar olmasa daha da zorlanacaktım.. niye bu kadar detay gereksiz yorum istemişlerdi anlamadım..

  2. Emekleriniz için teşekkürler, bir de yanıtlar olsa süper olurmuş…

Cevapla

Antalya Escort İtiraf Antalya Escort
x

Check Also

MADENLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER DEĞİŞİYOR !

MADENLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER DEĞİŞİYOR ! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kömür madenlerinde ...

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (yayınlandı)

  17 Temmuz 2014  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29063 TÜZÜK Karar Sayısı : 2014/6574Ekli “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ...

ÇSGB’DEN BELGE BASIMINA İLİŞKİN DUYURU

BELGE BASIMINA İLİŞKİN DUYURU                       İSG-KATİP ‘e kayıtlı İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimlerinin belgelerinin basılması ...