Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hazırlık / Konulardan Hap, Kısa Spot Bilgiler / 12 Farklı Çalışma Notunun Birleşimi (iş güvenliği uzmanlığı sınavına hazırlananlar için)

12 Farklı Çalışma Notunun Birleşimi (iş güvenliği uzmanlığı sınavına hazırlananlar için)

Arkadaşlar,

12 farklı çalışma notu derlenerek bir araya getirilmiştir.

Çalışma word formatında kaydedilmiş ve toplamda 63 sayfadan oluşmaktadır.

Bu faydalı çalışmayı aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.

is_guvenligi_uzmanligi_sinavi_12_farkli_calisma_notu

Dosyadan görüntü aşağıdaki gibidir;

NOT-1

+ 4857 sayılı iş kanunu 2003 yılında yürürlüğe girmiştir.
+ Önceki iş kanunu 1475 sayılı iş yasası kanunudur.
+ İlk ş sağlığı yasası İNGİLTERE’de çıkarılmıştır.
+ İlk atanan iş güvenliği müfettişi “THOMAS EDISON LEGGE”dir.
+ ILO 1919 yılında faaliyete başlamıştır.
+ Pnomokonyoz; Kömür tozlarının yol açtığı hastalık.
+ Ülkemizin ilk işçi sağlığı ve güvenliği belgesi “DİLAVER PAŞA Nizamnamesi” 1850.
+ Tanzimattan sonra MAADİN Nizamnamesi çıkmıştır. (Dilver paşadan sonra 2.)
+ TBMM’de iş güvenliğiyle ilgili olarak ilk çalışma 1921’de yapılmıştır.
+ İlk düzenlemede Zonguldak ve ereğli kömür havzalarında çalışanlarıyla ilgilidir.
+ Sigortalılık ile ilgili ilk düzenleme Ereğli havzası kanunda vardır.
+ Cumhuriyette ilk hafta tatili yasası 2 Ocak 1924 te yapılmıştır.
+ BORÇLAR Kanunu 1926 da yapılmıştır.
+ 1930 da belediyeler ve umumi hıfzısıhha kanunu çıkarılmıştır. HUKUK NOTLARI
+ Hizmet sözleşmesi : Normal iş sözleşmesi. Süreklilik, bağımlılık var.
+ Eser,İnşaat veya istisnai söz. : Süreklilik ve bağımlılık olmayan sözleşme.
+ Takım söz. : Aynı konudaki işçilerin temsilcilerini seçip onun işverenle yaptığı sözleşmedir.
+ Fazla mesai yılda maksimum 270 saat ve birim saat ücreti normal ücretin %50 fazlası
+ İŞ KAZASI ve meslek hastalığı olması durumunda KOLLUK kuvvetlerine DERHAL,Çalışma sosyal bölge müdürlüğüne 2 gün, SGK’ya 3 iş günü içinde haber verilmelidir.
+ İşin durdurulması veya kapatılma kararına karşı işveren yerel iş mahkemesine 3 iş günü içinde itiraz edebilir.
+ İş kazaları, meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk Borçlar Kanununda tanımlıdır.
+ İş kazaları, meslek hastalıkları Sosyal Sigortalar kanununda tanımlıdır.
+ İş kazasına uğrayan mağdurun 10 günden fazla istirahatını gerektirecek sağlık raporu varsa kamu davası açılır.
+ İşverenin tazminat ödeme zaman aşımı 10yıl
+ İş sağlığı ve güvenliğini güvence altına alan madde anayasanın 60. maddesidir.
+ İşçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi 4857 sayılı iş kanununda vardır.
+ Kusurlu sorumluluk: İşverenin ihmali veya kasten yaptığı kaza ve olaylardır.
+ Kusursuz sorumluluk: İşverennin bütün tedbirlerine almasına karşılık bilinmeyen bir nedenden oluşan kazalardır. (TSUNAMİ)
+ 15 yaşını tamamlayanlar çalıştırılabilirler.
+ 14 yaşını tamamlayanlar ise veli izni ve eğitimine zarar vermeyecekse çalıştırabilir.
+ 18 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için yıllık en az 20 iş günü ücretli izin hakkı var.
+ İSGGM : Mevzuatları yapar.
+ İSGÜM (alt müdürlük) : Ölçüm, analiz, test ve kalibrasyon hizmetleri sunar.
+ İTK (iş teftiş kurulu): İş teftişleriyle ilgili mevzuat ve istatistikleri ve ilgili mevzuatın uygulanmasını denetler.
+ ÇASGEM : Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslar arası düzeyde sertifika programları düzenlemek.
+ SGK : Sosyal güvenlik polikilarını uygulamak ve bu alanda kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlamak. ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR
+ BM’ye bağlı : WHO, ILO, UNEP, UNDP, UNIDO +
UNEP : Uluslar arası çevre programı.
+ UNDP : Kalkınma programı.
+ UNIDO : Sanayi geliştirme örgütü.
+ Türkiye 9 Haziran 1943 de WHO üyesi olmuştur.
+ 7 Nisan : Dünya Sağlık Günü
+ ILO’nun amacı : İşveren, işçi ve devlet temsilcilerini bir araya getirmektir.
+ ILO’nun 4 temel stratejisi : 1) Çalışma yaşamında standartlar, 2) Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için fırsat eşitliği, 3) Sosyal koruma, 4) 3’lü yapıyı güçlendirme. 2 ERGONOMİ
+ Ergonomi : İSG, Antropometri, Fiziksel Ergonomi, Psikolojik ergonomi, Enformasyon ergonomi olarak ayrılır.
+ Ortamdaki pencere alanı, ortamın taban alanının Min. %25 i olmalıdır.
+ Risk Değerlendirme adımları : 1)Tehlikeleri tespit etme, 2) Riskleri Belirle, 3) Kontrol Tedbirlerine karar ver, 4)tedbirleri uygula, 4) İzle ve tekrar et. FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ
+ Fiz. Risk etmenleri : Gürültü ve titreşim, Aydınlatma, Termal konfor, Radyasyon, Alçak ve yüksek basınç.
+ İki tane 80 dB’lik kaynağın toplam şiddeti 160 dB değil, 83 dB’dir.
+ 0 dB ile 140 dB Eşik değerlerdir.
+ Gürültüye maruz kalma süresinin 10 katı kadar süre iyileşme süresidir.
+ Duyarlı olunan frekans aralığı 1000- 6000
+ 90 dB üzerinde sesler Endüstriyel sağırlık yapar.
+ LEX : Maruziyet
+ LEG : Eşdeğer ses düzeyi
+ LD : Öldürücü doz.
+ TOZ : 0,1 – 5 mikron arası katı partiküllerdir.
+ Çalışma ortam ölçümleri : Fiziksel, Kimyasal, Sağlık ve Psikolojik ortam ölçümleridir.
+ 85 dB sınır değerdir. KALDIRMA ARAÇLARI
+ Taşıma ve kaldırma araçları arasındaki temel fark: Sistem sürekli ve kesintisiz olarak çalışıyorsa TAŞIMA, kesik kesik çalışıyorsa KALDIRMA aracıdır.
+ Flanşın genişliği halatın genişliğinin min. 2,5 katı olmalı.
+ Tamburun kancası en aşağıda olduğunda tamburda en az 2 sarım ip olmalıdır.
+ Kanca : El ile kontrol edilen sistemde 3 kat, motorla kontroledilende 4 kat, hem motor hem elle kontrol edilende 5 kat güçte olmalı.
+ Vinç sahanlıkları min. 45 cm olmalıdır.
+ Vicin kenarlarında min. 75 cm boşluk olmalı. 5 ton üzeri yükler için 2 frenleme sistemi bulunmalıdır.
+ Patlayıcı, zehirli ve zararlı maddelerin depolandığı tankların etrafında tank kapasitesinin yarısı kadar taşma havuzu bulunmalıdır.
+ İş hijyeni prensipleri : Tahmin edebilme, Tanıyabilme, Değerlendirebilme, Riskleri denetleyebilme. İKLİMLENDİRME HAVALANDIRMA
+ Nem Psikometre ve higrometre ile ölçülür.
+ Havanın hızı Anemometre ile ölçülür.
+ Ortama yayılan ısı enerjisi Globetermometre ile ölçülür.
+ Bağıl nem %30 – %70 arası optimumdur.
+ Sıcaklı 18,3 optimum değerdir.
+ Olması gereken hava akım hızı 150 mm/sn. RİSK DEĞERLENDİRME
+ Risk değerlendirmesi neden yapılır? : Kanuni nedenler, Ahlaki nedenler, Ekonomik nedenler’den yapılır.
+ Peki ne zaman yapılmalı?: İşe başlarken veya daha önce hiç yapılmamışsa, İşte herhangi bir değişiklik halinde, İş kazası mesleki hastalıkları veya bir olaydan sonra, Düzenli aralıklarla yapılmalıdır
. + Risk gruplaması : Mevzuat bazlı risk gruplama, Proses bazlı gruplama, Yerleşim bazlı gruplama olarak geruplanır.
+ Risk değerlendirme metodları: Matris, Check-list, Fine-Kinney, FMEA (Hata metodu ve etkileri analizi), FTA (Hata ağacı analizi), ETA (Kaza ve sonuç analizi), HAZOP (Tehlike ve çalışılabilirlir analizi).
+ Bakım onarımda hedef : Sistemin düzgün çalışmasını sağlamak, Tesisin ömrünü uzatmak, Arıza ve kaza olmadan tespit yaplıp tedbir almak.,
+ Kişişel koruyucular : Solunum sistemi ve Vücudu korurlar.
+ Baretler; 4 kg çelik bilyenin 1,5 metreden düşmesine dayanıklı olmalıdır.
+ Kazaların önlenmesi için alınması gereken önlem ve oranları; Güvenlik önlemleri %40 Periyodik kontroller %30 İSG eğitimi %20 Uyarı ve ikaz %10

NOT-2

5.3. Karşılaştırma Ölçütleri
Konuyla ilgili araştırmalarda çeşitli karşılaştırma
ölçütleri kullanılmaktadır. Aşağıda, bu ölçütlerden önemli
olanları tanıtılmıştır.
5.3.1. Kaza Sıklığı (ks)
ks = K.10³ = kaza sayısı_x 10³
A çalışan işçi sayısı
Kaza sıklığı, ülke, sektör veya işletmeler düzeyinde,
genellikle bir yıl olarak seçilen belirli

x

Check Also

Genel Tekrar Özeti (iş güvenliği uzmanlığı sınavı için) 27 Sayfalık

Arkadaşlar, iş güvenliği uzmanlığı sınava sayılı günler kala genel tekrar yapmanızı sağlayacak 27 sayfadan oluşan ...

42 Sayfada İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Konu Özeti

Arkadaşlar, 42 sayfadan oluşan çok kaliteli bir özet. Tüm konuların özetlerini içermekte ve renkli olarak ...

Mevzuatların Özetleri (İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavın Hazırlananlar İçin)

Arkadaşlar, İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına hazırlanan arkadaşlarımız için süper bir kaynak. Mevzuatların özetleri çok düzenli ...